Forskningsgrupper

Tyngdpunkten inom forskningen vid farmaceutiska fakulteten ligger på läkemedelsforskning.
På den här sidan hittar du forskningsgrupper som arbetar vid Farmaceutiska fakulteten.
Den internationella forskningen bedrivs på engelska, så forskningsgruppernas webbplatser är vanligtvis på engelska.


Läkemedelsforskningsprogrammet Drug Reseach Program (DRP)

Läkemedelsforskningsprogrammet Drug Reseach Program sammanför mångvetenskapliga forskningsgrupper inom läkemedelsforskning. DRP-programmet omfattar flera avdelningar och sammanlagt forskningsgrupper och  forskare. Läs mera på engelska.