Kontaktuppgifter

Du hittar våra kontaktuppgifter nedan. Support för universitetets IT-frågor får du via vår IT-Helpdesk per chatt (vardagar 9–15), per telefon (vardagar 9–15) och per e-post. Vår webbplats med anvisningar och chattbotten Harri Botter finns dessutom tillgängliga 24/7 på adressen helsinki.fi/helpdesk.

IT-centret

PB 62 (Viksbågen 11)
00014 Helsingfors universitet
fax 029 41 56990
E-post: tietotekniikkakeskus [at] helsinki.fi

IT-Helpdesk

Instruktioner och öppettider: https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7003
tfn 029 41 55555 (vardagar 9–15, lna/msa)
E-post: helpdesk [at] helsinki.fi

Datasäkerhet

Du kan kontakta e-postadressen tietoturva[at]helsinki.fi om du har icke-brådskande frågor om datasäkerhet gällande universitetets verksamhet.

I brådskande situationer finns närmare instruktioner och kontaktuppgifter på sidan Gör så här i undantagssituationer.