Tjänster

Vi erbjuder studerande, forskare, lärare och annan personal heltäckande och moderna IT-tjänster för de vanligaste behoven. Dessutom erbjuds forskare en mängd olika tjänster som uttryckligen har planerats som stöd för forskning. De viktigaste av dessa är lagrings- och datadelningstjänster och skräddarsydda IT-lösningar. Vår IT-Helpdesk stöder alla vid universitetet i informationstekniska problem via telefon, e-post och chatt.
IT-nyckeltal för 2021
Se alla våra tjänster i servicekatalogen

IT-centret ansvarar centraliserat för största delen av de IT-tjänster som alla vid universitetet behöver i sin vardag, såsom datasystem, utrustning, hantering av forskningsdata och tentakvarier.

Utöver användarstöd och underhåll av tjänster utvecklar IT-centret ständigt bättre IT-lösningar som stöd för forskningen vid universitetet, undervisningen och interaktionen med universitetets intressentgrupper och samhället i övrigt.

Vi utvecklar våra tjänster i samarbete med användarna och universitetets övriga stödtjänster för att garantera den bästa användarupplevelsen.

En omfattande lista över våra tjänster finns på IT-Helpdesks webbplats med anvisningar.

Kundrespons hjälper oss att utveckla vår verksamhet

Vi ber användarna regelbundet om respons som vi sedan beaktar när vi utvecklar våra tjänster och serviceupplevelsen i en allt bättre riktning. I IT-centrets senaste responsenkäter var andelen nöjda respondenter (betyg 9–10 på skalan 1–10 år) 84 procent.

  • Expertis 84 %
  • Tjänstens snabbhet 77 %
  • Vänlighet 86 %
  • Rekommendation till andra 84 %

Enligt IT-tjänsternas responsenkät uppfyller våra tjänster universitetsfolkets behov med genomsnittsvärdet 5,7 (svarsskala 1–7).

Tack för den vänliga och snabba hjälpen med datorinstallationen! Det skulle ha tagit mig en hel arbetsdag att göra samma jobb.
IT-Helpdesk stöder dig 24/7

IT-Helpdesks experter hjälper alla vid universitetet med problem relaterade till informationsteknik.

Hjälp erbjuds även utanför betjäningstiderna: IT-Helpdesks webbplats med anvisningar och vår chattbot Harri Botter är tillgängliga dygnet runt!