Center för informationsteknologi

IT-Helpdesk stöder dig

Vår IT-Helpdesk stöder alla vid universitetet med instruktioner och via chatt (vardagar 9–15, chattbot 24/7) på adressen https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv. Du får också stöd i universitetets IT-frågor per telefon på numret 029 41 55555 (vardagar 9–15, lna/msa) och per e-post på adressen helpdesk@helsinki.fi.

Över 60 år av universitetets IT-tjänster

IT-tjänsterna för universitetsfolk omfattar bland annat e-post och arbetsstationer, stödtjänster för forskare och lärare, undervisnings- och studielokaler och ett mångsidigt användarstöd, utan att glömma datasäkerheten. IT-centret tillhandahåller centraliserat största delen av de IT-tjänster som alla vid universitetet använder dagligen.