Datasäkerhet vid universitetet

Information är universitetets viktigaste resurs. Att producera ny forskningsbaserad kunskap är en av universitetets grundläggande uppgifter. Utöver att producera information lagrar och distribuerar universitetet ett brett spektrum av information för många olika behov, både inom universitetet och till samhället.

Informationsbehandling kräver informationsteknik, och IT-centret tillhandahåller universitetet tjänster relaterade till detta. Datasäkerhet och dataskydd är dock också gemensamma ansvar som alla vid universitetet åtar sig i sin verksamhet.

Genom att följa gemensamma regler arbetar vi tillsammans för att säkerställa att universitetsfolkets uppgifter förblir säkra.

Visste du?

Datasäkerheten för personalen och de studerande vid universitetet kräver kontinuerligt skydd. Helsingfors universitets datasäkerhetstest fäster uppmärksamheten vid rätt saker och praxis kring datasäkerheten. Det korta testet görs årligen och är obligatoriskt för anställda och examensstuderande vid Helsingfors universitet: giltigheten av universitetets användarnamn är bundet till ett godkänt testresultat. Även andra personer vid universitetet får göra testet om de vill.

Hos oss utför alla vid universitetet en gång om året ett datasäkerhetstest som påminner om god praxis och aktuella datasäkerhetshot.
Du är kanske också intresserad av följande