IT2030-planen

Helsingfors universitets IT2030-plan behandlar digitaliseringstrender som är viktiga för universitetets verksamhet som helhet.

Vid sidan om övergripande och ständiga tekniska förändringar utgörs dessa trender av bland annat förflyttning av undervisningen till nätet, växande datamängder, utveckling av analysmetoder och öppen publicering av vetenskapliga resultat och forskningsmaterial.

Förändringarna medför många möjligheter vars verkliga utnyttjande förutsätter ett starkt samarbete över enhetsgränserna vid vårt universitet för att utveckla digitaliseringen. Frågorna som behandlas fokuserar allt mer sällan på informationsteknik, vilket innebär att förändringarna också kommer att kräva ändringar i processerna och prioriteringsbeslut.