IT-centrets etiska riktlinjer

Dessa etiska riktlinjer hjälper dig med frågor om rätt och fel i arbetsgemenskapen vid Helsingfors universitets IT-center. Riktlinjerna innehåller gemensamma mål och riktlinjer som styr verksamheten samt idéer för hur man kan utveckla arbetsgemenskapens etiska funktionsförmåga.