Verksamhetsberättelser

Vi har tillhandahållit universitetet IT-tjänster sedan 1960. Nedan kan du se våra verksamhetsberättelser (på finska).
IT-centrets verksamhetsberättelser