Gör så här i undantagssituationer

Stötte du på ett datasäkerhetsproblem? Om du upptäcker en avvikelse relaterad till universitetets datasäkerhet är det viktigt att agera snabbt för att begränsa skadan. Alla vid universitetet har en skyldighet att utan dröjsmål rapportera observationer relaterade till datasäkerheten.
Handlingsinstruktioner för personal och studerande

Instruktioner för anställda och studerande vid universitetet om rapportering av datasäkerhetsproblem lagras i intranätet Flamma – av datasäkerhetsskäl. Om du till exempel misstänker att ditt lösenord har hamnat i fel händer eller fruktar att du blivit lurad ska du omedelbart bekanta dig med instruktionerna i Flamma och rapportera observationen.

I brådskande situationer kan du också direkt kontakta universitetets IT-Helpdesk. Helpdesks experter hjälper dig att ta itu med situationen och ställer ytterligare frågor.

Instruktioner för aktörer utanför universitetet

Förhoppningen är att även aktörer utanför Helsingfors universitet informerar universitetet ifall de upptäcker datasäkerhetsincidenter relaterade till vår verksamhet. Om du till exempel råkar ut för en situation där skräppost eller skadeprogram distribueras från Helsingfors universitets e-postadress eller om ett av Helsingfors universitets datasystem på annat sätt är inblandat i en undantagssituation, är vi tacksamma om du meddelar oss.

Kontakta adressen abuse@helsinki.fi för att anmäla ett datasäkerhetsproblem relaterat till Helsingfors universitet. Ange åtminstone följande i ditt meddelande för att påskynda utredningen av fallet:

  • Vad som har hänt
  • Tidpunkten för händelsen
  • Eventuellt systemnamn och internet-adress. Om möjligt, använd noggranna logganteckningar.