Principer för öppen källkod

Principer för öppen källkod rekommenderas vid utveckling av programvara och programvarukomponenter för Helsingfors universitet.
Principer för öppen källkod vid Helsingfors universitet

Tillämpningsområde

Dessa principer rekommenderas vid utveckling av programvara och programvarukomponenter för Helsingfors universitet.

De principer som anges här gäller inte för forskning vid universitetet. På universitetets webbplats har forskningen sina egna definierade principer för öppen vetenskap.

 

Öppenhet som utgångspunkt

Källkoden till programvaror och deras komponenter som producerats vid Helsingfors universitet och annat material som rör programvarans användning är i princip öppen. Som definition av öppen källkod används Open Source Initiatives definition av öppen källkod.

Undantag från öppenhet kan göras av motiverade skäl.

 

Målet är kvalitet och gemenskap

Programvarorna som produceras är lätta att använda och tillförlitliga. Programvarorna är implementerade på ett sådant sätt att programvarorna och deras komponenter är enkla att underhålla, återanvändbara och kompatibla med andra system.

Att investera i tydlighet och dokumentation av programvarorna under utvecklingsfasen stöder underhållbarhet och återanvändbarhet under programvarans hela livscykel.

Problem som löses genom programvaruutveckling begränsas sällan till Helsingfors universitets verksamhetsmiljö, och därför är samarbete med andra organisationer också välkommet. Programvaror utvecklas inte bara för eget bruk, utan även för fri användning ute i världen.

 

Inga onödiga begränsningar av användningen

Användningen av programvarorna och relaterat material begränsas inte i onödan, och användningsvillkoren anges tydligt.

För källkoden rekommenderar universitetet i första hand MIT-licensen, om det inte finns anledning att göra något annat.

För annat material, såsom dokumentation och bilder, rekommenderas en uppdaterad version av CC BY-licensen, som är en del av Creative Commons-licensfamiljen.

 

Anvisningar för tillämpning

Läs tillämpningsanvisningarna för öppen källkod.