Opiskelumahdollisuudet Ukrainasta sodan takia Suomeen saapuneille

Tältä sivulta löydät opiskelumahdollisuuksia Ukrainasta sodan takia Suomeen saapuneille.
Erilliset opinnot

Helsingin yliopisto myöntää erillisten opintojen suoritusoikeuksia Suomeen saapuneille henkilöille, joiden tutkinto-opintojen suorittaminen on keskeytynyt ukrainalaisessa korkeakoulussa sodan takia. Suoritusoikeus voidaan myöntää opintojaksoihin tai opintokokonaisuuksiin. Tämän oikeuden perusteella ei voi suorittaa tutkintoa Helsingin yliopistossa.

Englanninkielistä opetusta on tarjolla vaihdellen eri koulutusohjelmissa. Suuri osa englanninkielisestä opetuksesta on maisterivaiheen opetusta.

Opetustarjontaan voi tutustua Opiskelu-palvelussamme

Sopivia kursseja löydät valitsemalla kandi- tai maisteriohjelman, jonka opinnoista olet kiinnostunut. Opintojaksot merkinnällä "open for exchange students" järjestetään pääsääntöisesti englannin kielellä.

Hakemus tehdään tämän linkin takaa löytyvällä hakulomakkeella.

Hakemukselle kirjataan haettavien kurssien tai kokonaisuuksien nimet. Hakemuksesta tulee käydä ilmi myös

  • hakijan kielitaito
  • aiemmin suorittamien opintojen tieteenala
  • opintojen määrä
  • muut perustelut hakemukselle.

Hakemuksia käsitellään vuoden 2024 loppuun asti ilman hakuaikoja.

Suoritusoikeudet myönnetään 31.7.2025 asti ja niistä ei peritä erillisten opintojen maksuja.

Avoimen yliopiston opinnot

Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston opintoja kaikille kiinnostuneille. Avoimen yliopiston opinnot ovat maksuttomia 4.3.2025 saakka niille, jotka ovat paenneet Ukrainan sotaa ja saavat tilapäistä suojelua. Lisätietoa opintotarjonnasta ja ilmoittautumisesta avoimeen yliopistoon:

Tutkinnon suoritusoikeus

Tutkinnon suoritusoikeutta voi hakea yliopiston normaalissa kandi- ja maisterihaussa. Aiemmin suoritetut soveltuvat erillisopinnot tai avoimen yliopiston opinnot voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa.

Lisätietoa hakemisesta löytyy hakemisesta kertovilla verkkosivuillamme.

Helsingin yliopistossa ei ole siirtohakua ulkomaisessa yliopistossa tutkintoa suorittaville. Tutkinnonsuoritusoikeutta ei siis voi siirtää ulkomaisesta yliopistosta Helsingin yliopistoon.

Mikäli siirtohaku tulisi mahdolliseksi myöhemmin, tiedotetaan siitä tällä verkkosivulla.