Kontakt­uppgifter och avdelningar

Vår fakultet finns på Campus Vik i Helsingfors. Hit hör också Viks försöksgård, växthus och arboretum. I Seinäjoki och S:t Michel finns Ruralia-institutet. Hyytiälä skogsstation i Juupajoki betjänar i synnerhet forskning och undervisning med anknytning till skogs- och atmosfärvetenskaper.
Serviceadresser

Ansökningsservicen

Planerar du att söka till Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten för att avlägga en examen?
Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet svarar på frågor om antagningen av nya studerande.

Studentservicen

Studentservicen i Vik betjänar Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens studenter.

 

Forskarstudieärenden

Studentservicen för doktorander i Vik
PB 62
00014 Helsingfors universitet
E-post:  viikki-phd@helsinki.fi
Besöksadress: Infocenter Korona, Viksbågen 11, Rum 2010

Allmän förvaltning

Viikki

admin-viikki@helsinki.fi

Agnes Sjöbergs gata 2
PB 66
00014 Helsingfors universitet

Ruralia

admin-ruralia@helsinki.fi

Ruralia-insitutets kontaktuppgifter
 

Personaltjänster

hr-mm@helsinki.fi

hr-ruralia@helsinki.fi

För medierna

Kommunikationsenhetens kontaktuppgifter

Personal A - Ö

Vår personal i alfabetisk ordning

Sök efter en person vid universitetet med namn eller nyckelord. Förutom personens namn och kontaktuppgifter kan du söka efter en person genom att välja enhet, titel eller vetenskapsområde i menyn.

Personsökning och kontaktuppgifter

Dekaner

Dekanus Ritva Toivonen
Ledningens assistent: Jessica Mildh

Pro­deka­nus Laura Alakukku
In­fra­struk­tur

Prodekanus Janna Pietikäinen
Utbildnings- och tvåspråkighetsfrågor

Prodekanus Mari Sandell med ansvar för samverkan

Prodekanus Anne Toppinen
Prodekanus Anne Toppinen ansvarar för forskningsärenden och utvecklingen av forskarutbildningen vid fakulteten.

Prodekanus Janna Pietikäinen
Utbildnings- och tvåspråkighetsfrågor

Avdelningen för ekonomi

Ladugårdsbågen 5
PB 27
00014 Helsingfors universitet

Avdelningsdirektör Marko Lindroos
Vice direktör Bodo Steiner
Vice direktör Leena Rantamäki-Lahtinen när ärenden handläggs på finska
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
  • Ladugårdsbågen 5 och 7, PB 27
  • Viksbågen 9, PB 56
  • Försöksgårdsvägen, PB 28

00014 Helsingfors universitet

Avdelningsdirektör Pekka Uimari
Vice direktör Mari Pihlatie
Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper

Agnes Sjöbergs gatan 2
PB 66
00014 Helsingfors universitet

Avdelningsdirektör Marina Heinonen
Vice direktör Mikael Fogelholm
Avdelningen för mikrobiologi

Viksbågen 9
PB 56
00014 Helsingfors universitet

Avdelningsdirektör Per Saris
Vice direktör Taina Lundell
Avdelningen för skogsvetenskaper

Ladugårdsbågen 7
PB 27
00014 Helsingfors universitet

Avdelningsdirektör Markus Holopainen
Vice direktör Juan Porcar-Castell
Ruralia-institutet

Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI

och

Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI

Ruralia-institutets direktör Sami Kurki
Ruralia-institutets vice direktör Torsti Hyyryläinen
Forskningsstationer och andra enheter som hör till fakulteten

Instrumentcentralen

Instrumentcentralen samordnar anskaffning, underhåll och service av Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens forsknings- och undervisningsapparatur. Dessutom samordnar den fakultetens fastighetsärenden. Instrumentcentralen ansvarar också för fakultetens isotopavdelning. 

Isotopverksamhetens strålsäkerhet

För isotopverksamhetens strålsäkerhet ansvarar överingenjör Aarno Pelkonen.

Forskningsstationer

Hyytiälän metsäasema (på finska / på engelska)
Hyytiäläntie 124
35500 KORKEAKOSKI

Muddusjärven tutkimusasema (på finska)
99910 KAAMANEN

I Vik

Viikin tutkimustila (på finska / på engelska)
Försöksgårdsvägen 5
PB 28
00014 Helsingfors universitet

Kasvihuoneet / Viikki Plant Growth Facilities (på engelska)
Kanslersbågen 2
PB 27
00014 Helsingfors universitet

Vik Arboretum (på finska / på engelska)
Hakalavägen
00790 Helsingfors