Ledning och beslutsfattande
Fakultetsrådet är ett kollegialt förvaltningsorgan. Under dekanus ledning utvecklar fakultetsrådet verksamheten vid fakulteten i dess helhet enligt de mål som uppställts för universitetets verksamhet och ekonomi samt enligt universitetets strategi och fakultetens genomförandeplan.

Den svenska sidan är ofullständig.

Informationen finns för närvarande på finska och engelska.

Tiedekuntaneuvosto

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on dekaanin lisäksi 18 jäsentä ja varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tiedekuntaneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat Flamma-intranetissä opiskelijoita ja yliopiston henkilöstöä varten. Samalta sivulta löytyvät tiedekuntaneuvoston jäsenet. Flamma vaatii kirjautumisen. Mikäli et pääse Flammaan, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Tiedekuntaneuvoston kokoukset alkavat klo 10.00

Syksy 2021

 • Tiistaina 07.09.2021, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 24.08.2021 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 12.10.2021, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 28.09.2021 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 09.11.2021, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 26.10.2021 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 14.12.2021
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 30.11.2021 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.

Kevät 2022

Kokoukset alkavat klo 10.15

 • Tiistaina 18.01.2022
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 04.01.2022 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 01.03.2022
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 15.02.2022 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 05.04.2022
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 22.03.2022 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 10.05.2022
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 26.04.2022 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 07.06.2022
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 24.05.2022 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.

Syksy 2022

 • Tiistaina 23.08.2022
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 09.08.2022 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 20.09.2022
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 06.09.2022 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 18.10.2022
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 04.10.2022 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 15.11.2022
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 01.11.2022 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 13.12.2022
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 29.11.2022 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tiedekuntaneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat Flamma-intranetissä opiskelijoita ja yliopiston henkilöstöä varten. Samalta sivulta löytyvät tiedekuntaneuvoston jäsenet. Flamma vaatii kirjautumisen. Mikäli et pääse Flammaan, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Dekaanit
Dekanus Ritva Toivonen

Ritva Toivonen on tohtori (metsäekonomia ja markkinointi) ja dosentti maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. Yliopiston lisäksi hän on työskennellyt ekonomistina, tutkimusjohtajana, pääjohtajana ja toimitusjohtajana valtiollisissa ja yksityisissä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioissa. Lisäksi hän on toiminut elinkeinoelämän edunvalvontatehtävissä. Kansainvälistä kokemusta hänellä on YK:sta ja Freiburgin yliopistosta. Juuri nyt hänen omassa tutkimustyössään on esillä puun käyttö ja puurakentamisen liiketoiminta sekä metsäpolitiikka. Vapaa-aikaan kuluu perheen maatila ja metsäretket.

Varadekaani Laura Alakukku

Laura Alakukku on maatalouden ympäristöteknologian professori. Hänen tutkimustavoitteensa on kehittää peltoviljelyn ympäristökuormitusta vähentäviä menetelmiä. Tähän liittyen hän tutkimusaiheitaan ovat maan rakenne, tiivistyminen, perusmuokkausmenetelmien ja kasvinvuorotuksen vaikutus maan laatuun, maan biologinen muokkaus ja täsmäviljely. Hänen ryhmänsä tutkii myös jatkuvien mittausten käyttöä tutkittaessa maan prosesseja, kone-maa-kasvi systeemin vaikutuksia niihin sekä tuotettaessa tietoa viljelijän päätöksenteon tueksi. Ennen siirtymistään Helsingin yliopistoon Alakukku työskenteli 20 vuotta Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (nykyinen Luonnonvarakeskus). Hän on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen.

Pro­deka­nus Janna Pietikäinen

Janna Pietikäinen on ympäristöopetuksen yliopistonlehtori. Hän on suorittanut Helsingin yliopistossa maisterintutkinnon yleisessä mikrobiologiassa ja tohtorintutkinnon metsämaatieteessä, minkä jälkeen hän vieraili vuoden Lundin yliopistossa. Hän on tehnyt tutkimusta maaperän ekosysteemeistä sekä ympäristö- ja kestävyyskysymyksistä. Opetusmenetelmien, arvioinnin, tieteidenvälisen ympäristöopetuksen, vertaisopetuksen ja koulutusohjelmien kehittäminen on ollut hänen opetustyönsä ytimessä. Hän on suunnitellut ja johtanut kahta tiedekuntien yhteistä koulutusohjelmaa ympäristö- ja kestävyystieteissä. Hän on suorittanut opettajan kelpoisuuden tuottavat pedagogiset opinnot yliopistopedagogiikassa. Kampuksen kestävyyskysymysten edistäminen opiskelijalähtöisesti on ollut myös hänen kiinnostuksen kohteenaan. Hänet valittiin Opettajien akatemian jäseneksi vuonna 2015.

Vas­tuu­alu­eet: Koulutukseen liittyvät asiat ja kaksikielisyysasiat.

Pro­deka­nus Mari Sandell
Pro­deka­nus Anne Toppinen