Ledning och beslutsfattande

Fakultetsrådet är ett kollegialt förvaltningsorgan. Under dekanus ledning utvecklar fakultetsrådet verksamheten vid fakulteten i dess helhet enligt de mål som uppställts för universitetets verksamhet och ekonomi samt enligt universitetets strategi och fakultetens genomförandeplan.

Den svenska sidan är ofullständig.

Informationen finns för närvarande på finska och engelska.

Tiedekuntaneuvosto

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on dekaanin lisäksi 18 jäsentä ja varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tiedekuntaneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat Flamma-intranetissä opiskelijoita ja yliopiston henkilöstöä varten. Samalta sivulta löytyvät tiedekuntaneuvoston jäsenet. Flamma vaatii kirjautumisen. Mikäli et pääse Flammaan, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Kokoukset alkavat klo 10.15Kevät 2023

 • Tiistaina 17.01.2023, Zoom-kokous

  Materiaalin toimitusaika viimeistään 03.01.2023 klo 12

  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.

   
 • Tiistaina 14.02.2023, Zoom-kokous

  Materiaalin toimitusaika viimeistään 31.01.2023 klo 12

  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.

   
 • Tiistaina 14.03.2023, Zoom-kokous

  Materiaalin toimitusaika viimeistään 28.02.2023 klo 12

  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.

   
 • Tiistaina 18.04.2023, Zoom-kokous

  Materiaalin toimitusaika viimeistään 04.04.2023 klo 12

  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.

   
 • Tiistaina 16.05.2023, Zoom-kokous

  Materiaalin toimitusaika viimeistään 02.05.2023 klo 12

  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.

   
 • Tiistaina 13.06.2023, Zoom-kokous

  Materiaalin toimitusaika viimeistään 30.05.2023 klo 12

  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.

   
 • Tiistaina 27.06.2023, Zoom-kokous

  Huom! Vain maisterintutkielmien ja väitöskirjojen hyväksyminen ja arvostelu, ei muita asioita

  Materiaalin toimitusaika viimeistään 13.06.2023 klo 12Syksy 2023

 • Tiistaina 22.08.2023, Zoom-kokous

  Materiaalin toimitusaika viimeistään 08.08.2023 klo 12

  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.

   
 • Tiistaina 19.09.2023, Infokeskus sali K1088

  Materiaalin toimitusaika viimeistään 05.09.2023 klo 12

  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.

   
 • Tiistaina 17.10.2023, Zoom-kokous

  Materiaalin toimitusaika viimeistään 03.10.2023 klo 12

  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.

   
 • Tiistaina 14.11.2023, Infokeskus sali 4024

  Materiaalin toimitusaika viimeistään 31.10.2023 klo 12

  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.

   
 • Tiistaina 12.12.2023, Zoom-kokous

  Materiaalin toimitusaika viimeistään 28.11.2023 klo 12

  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tiedekuntaneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat Flamma-intranetissä opiskelijoita ja yliopiston henkilöstöä varten. Samalta sivulta löytyvät tiedekuntaneuvoston jäsenet. Flamma vaatii kirjautumisen. Mikäli et pääse Flammaan, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Dekaanit
Dekanus Ritva Toivonen

Ritva Toivonen on tohtori (metsäekonomia ja markkinointi) ja dosentti maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. Yliopiston lisäksi hän on työskennellyt ekonomistina, tutkimusjohtajana, pääjohtajana ja toimitusjohtajana valtiollisissa ja yksityisissä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioissa. Lisäksi hän on toiminut elinkeinoelämän edunvalvontatehtävissä. Kansainvälistä kokemusta hänellä on YK:sta ja Freiburgin yliopistosta. Juuri nyt hänen omassa tutkimustyössään on esillä puun käyttö ja puurakentamisen liiketoiminta sekä metsäpolitiikka. Vapaa-aikaan kuluu perheen maatila ja metsäretket.

Varadekaani Laura Alakukku

Laura Alakukku on maatalouden ympäristöteknologian professori. Hänen tutkimustavoitteensa on kehittää peltoviljelyn ympäristökuormitusta vähentäviä menetelmiä. Tähän liittyen hän tutkimusaiheitaan ovat maan rakenne, tiivistyminen, perusmuokkausmenetelmien ja kasvinvuorotuksen vaikutus maan laatuun, maan biologinen muokkaus ja täsmäviljely. Hänen ryhmänsä tutkii myös jatkuvien mittausten käyttöä tutkittaessa maan prosesseja, kone-maa-kasvi systeemin vaikutuksia niihin sekä tuotettaessa tietoa viljelijän päätöksenteon tueksi. Ennen siirtymistään Helsingin yliopistoon Alakukku työskenteli 20 vuotta Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (nykyinen Luonnonvarakeskus). Hän on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen.

Pro­deka­nus Janna Pietikäinen

Janna Pietikäinen on ympäristöopetuksen yliopistonlehtori. Hän on suorittanut Helsingin yliopistossa maisterintutkinnon yleisessä mikrobiologiassa ja tohtorintutkinnon metsämaatieteessä, minkä jälkeen hän vieraili vuoden Lundin yliopistossa. Hän on tehnyt tutkimusta maaperän ekosysteemeistä sekä ympäristö- ja kestävyyskysymyksistä. Opetusmenetelmien, arvioinnin, tieteidenvälisen ympäristöopetuksen, vertaisopetuksen ja koulutusohjelmien kehittäminen on ollut hänen opetustyönsä ytimessä. Hän on suunnitellut ja johtanut kahta tiedekuntien yhteistä koulutusohjelmaa ympäristö- ja kestävyystieteissä. Hän on suorittanut opettajan kelpoisuuden tuottavat pedagogiset opinnot yliopistopedagogiikassa. Kampuksen kestävyyskysymysten edistäminen opiskelijalähtöisesti on ollut myös hänen kiinnostuksen kohteenaan. Hänet valittiin Opettajien akatemian jäseneksi vuonna 2015.

Vas­tuu­alu­eet: Koulutukseen liittyvät asiat ja kaksikielisyysasiat.

Pro­deka­nus Mari Sandell
Pro­deka­nus Anne Toppinen