Ohjeet rekrytointijärjestelmän käyttöön

Voit kirjautua rekrytointijärjestelmään oheisista linkeistä tai työpaikkailmoituksen kautta napsauttamalla Hae tehtävää -painiketta.

Työpaikan hakeminen edellyttää sekä profiilin luomista että hakemuksen lähettämistä käsiteltäväksi.  Jos olet jo rekisteröitynyt jo aiemmin mutta unohtanut salasanasi, saat uuden salasanan sähköpostiisi kirjautumissivun Salasana unohtunut? -linkistä.

Suosittelemme selaimeksi Internet Exploreria, Mozilla Firefoxia tai Google Chromea. Selaimen tulee sallia evästeet (cookies) ja ponnahdusikkunat (pop up).

Järjestelmän tietosuojaseloste

Mik­si en saa­nut säh­kö­pos­tii­ni vah­vis­tus­ta että ha­ke­muk­se­ni on vas­taa­no­tet­tu?

Et ole vielä vienyt työhakemustasi loppuun asti järjestelmässä. Olet luonut järjestelmässä vasta hakijaprofiilin tai hakemuksesi on jäänyt luonnos-tilaan.

Voit jatkaa hakemuksesi tekemistä hakuajan puitteissa.

Mik­si en pää­se kir­ja­tu­maan rek­ry­toin­ti­jär­jes­tel­mään hel­sin­ki.fi-osoit­teel­la?

Ongelma voi johtua siitä, että olet yliopistoon työsuhteessa ja järjestelmä tulkitsee sinut siksi yliopiston sisäiseksi hakijaksi. Hae avoimia tehtäviä Flamman kautta SAP HR-portaalissa,  älä verkkosivujen kautta.

Mi­ten voin vaih­taa ha­ku­pro­ses­sis­sa käyt­tä­mä­ni kie­len, jotta vastauskirjeet tulevat haluamallani kielellä?

Voit vaihtaa kielen rekrytointijärjestelmässä kohdassa Ehdokasprofiili > Henkilökohtaiset asetukset > ensisijainen kieli.

Mi­ten ni­meän ja tal­len­nan liit­teet?

Liitteen tiedostonimestä tulee ilmetä hakijan ja haettavan tehtävän nimi.
Esimerkki: historian yliopistonlehtori_CV_Sukunimi.
Tallenna liite pdf-muodossa.

Mi­hin kel­lon­ai­kaan haku päät­tyy vii­mei­se­nä ha­ku­päi­vä­nä?

Haut päättyvät hakuilmoituksessa mainittuna päivänä klo 23.59. Suomen aikaa (EEST).

Mi­ten voin var­mis­tua sii­tä että ha­ki­ja­pro­fii­liin täyt­tä­mä­ni tie­dot ovat tal­len­tu­neet?

Järjestelmä tallentaa jo kirjoittamasi tiedot automaattisesti siirtyessäsi välilehdeltä toiselle. Voit myös välillä poistua järjestelmästä ja jatkaa tietojen täyttämistä myöhemmin.

Voin­ko täy­den­tää tai muut­taa ha­ke­mus­ta­ni sen lähettämisen jälkeen?

Voit muokata hakemustasi hakuajan kuluessa. Jos hakemasi tehtävän hakuaika on jo päättynyt toivomme että et enää täydennä tai muuta hakemustasi.

Hakuajan kuluessa voit poistaa vanhan hakemuksen ja lähettää tilalle uuden, välilehdellä Avoimet työpaikat > Omat hakemukseni ja luot hakemuksen kokonaan uudelleen.

Hakuajan kuluessa ja myös hakuajan päättymisen jälkeen on teknisesti mahdollista lisäksi:

  • Liittää uuden hakukirjeen hakemukseesi erillisenä pdf:nä profiiliisi välilehdellä Liitteet. Merkitse kirjeeseen tällöin selkeästi että se on viimeisin versio.
  • Lisätä tai poistaa liitteitä. Kirjaudu järjestelmään https://rekry.helsinki.fi/start (ulkoiset hakijat), sisäiset hakijat kirjautuvat SAP HR-portaalin kautta. Omassa profiilissasi, välilehdellä Liitteet, mene kohtaan ”omat hakemukseni”, valitse kyseisen haun nimi, jonka jälkeen lisää haluamasi liitteet kohtaan ”Kaikki liitteeni”.

    Valitse huolellisesti liitteet, jotka haluat laittaa näkyville hakuun. Jos et valitse/”täppää” haluamiasi liitteitä, kaikki järjestelmässä olevat mahdollisissa aikaisemmissa hakemuksissasi olleet liitteet tulevat kyseiseen hakuun näkyville.