Työelämäprofessorit

Työelämäprofessoriksi voidaan kutsua tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta, joista on hyötyä yliopiston toiminnalle. Työelämäprofessori on aina määräaikainen ja työskentelee osa-aikaisena (tyypillisesti 20-50%) varsinaisen oman tehtävänsä ohella. Tavoitteena on, että työelämäprofessori vahvistaa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja näkyvyyttä. 

Työelämäprofessorin tehtävä täytetään kutsusta. Koska kysymys ei ole tieteellisiin ansioihin perustuvasta tehtävästä, ei työelämäprofessuurin täytössä käytetä asiantuntijamenettelyä. Työelämäprofessori ei kuulu varsinaisien professorien ryhmään.

 

LT Kaarlo Simojoki on A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja ja johtava ylilääkäri, jolla on päihdelääketieteen erityispätevyys.  Simojoki on suorittanut lääketieteen tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2013. Simojoki on alan tunnettu asiantuntija ja aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, jolla on laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot päihdelääketieteen alalla. 

Lääketieteellinen tiedekunta on kutsunut Kaarlo Simojoen päihdelääketieteen työelämäprofessorin tehtävään alkaen 1.7.2018 (5 vuotta, 35% työsuhde yliopistossa).  

Päihdelääketieteen työelämäprofessuuri rahoitetaan Alko Oy:n lahjoitusvaroin.

Lue Simojoen haastattelu

FT Outi Ihanainen-Rokio työskentelee perustamassaan konsulttiyrityksessä. Hän on toiminut erityisesti teknologiayritysten markkinointi- ja viestintäasiantuntijana. Ihanainen-Rokio on väitellyt organisaatioviestinnästä ja hänellä on kokemusta myös organisaatioviestinnän opettamisesta korkeakouluissa.

Valtiotieteellinen tiedekunta on kutsunut Outi Ihanainen-Rokio organisaatioviestinnän, erityisesti yritysviestinnän työelämäprofessorin tehtävään 1.8.2018 alkaen (3 vuotta, 30% työsuhde yliopistossa).

Organisaatioviestinnän työelämäprofessuuri toteutetaan osittain lahjoitusvaroin. Suurimpia lahjoittajia ovat Pro Com – Viestinnän ammattilaiset, Taloudellinen tiedostuskeskus TaT, Suomen Messusäätiö, Juho ja Lempi Pitkäsen Säätiö sekä Nokia. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta vastaa loppurahoituksesta.

Lue Outi Ihanainen-Rokion haastattelu

OTT, KTM, dosentti Timo Kaisanlahti työskentelee Keskinäinen eläkeyhtiö Varman päälakimiehenä. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori ja toimii Itä-Suomen yliopiston oikeustaloustieteen dosenttina.

Oikeustieteellinen tiedekunta on kutsunut Timo Kaisanlahden tilinpäätösoikeuden työelämäprofessorin tehtävään 1.1.2018 alkaen (5 vuotta, 20 % työsuhde yliopistossa).

Sähköposti: timo.kaisanlahti@helsinki.fi

OTT, dosentti Tuomas Lehtinen on Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin osakas. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori ja toimii Turun yliopiston sopimusoikeuden ja kansainvälisen kauppaoikeuden dosenttina. Tuomas Lehtisellä on erittäin laaja kokemus riita-asioiden hoitamisesta niin oikeudenkäynneissä kuin välimiesmenettelyissäkin.

Oikeustieteellinen tiedekunta on kutsunut hänet asianajajaoikeuden työelämäprofessorin tehtävään 1.1.2018 alkaen (5 vuotta, 50 % työsuhde yliopistossa).

Sähköposti: tuomas.lj.lehtinen@helsinki.fi
Twitter: @TL_Lehtinen

Asianajajaoikeuden työelämäprofessorin tehtävää rahoittavat osin Suomen Asianajajaliiton Säätiö ja Suomen Asianajajaliitto.

FT, dosentti Petri Peltonen on taloudellisen geologian ja mineralogian asiantuntija. Peltonen työskentelee toimitusjohtajana Aurora Exploration Oy -nimisessä suomalaisessa malminetsintään erikoistuneessa yrityksessä. Peltonen on taloudellisen geologian ja mineralogian asiantuntija, jolla on laaja teollisuuskokemus alan eri yrityksistä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on kutsunut Petri Peltosen taloudellisen geologian työelämäprofessorin tehtävään alkaen 1.11.2017 (5 vuotta, 50 % työsuhde yliopistossa).

Sähköposti: petri.t.peltonen@helsinki.fi

PhD Pekka Sauri on pitkän linjan poliitikko ja virkamies, joka työskenteli aiemmin Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtajana. Sauri on Viestintätoimisto Tekirin sekä Aalto Executive Educationin (Aalto EE) neuvonantaja.

Valtiotieteellinen tiedekunta on kutsunut Pekka Saurin organisaatioviestinnän työelämäprofessorin tehtävään alkaen 23.10.2017 (3 vuotta, 80% työsuhde yliopistossa). Hänen eri­tyi­sa­lu­ee­naan on yh­teis­kun­nal­li­nen vies­tin­tä.

Sähköposti: pekka.sauri@helsinki.fi
Twitter: @pekkasauri

Organisaatioviestinnän työelämäprofessuurit toteutetaan osittain lahjoitusvaroin. Suurimpia lahjoittajia ovat ProCom – Viestinnän ammattilaiset, Taloudellinen tiedotustoimisto TaT, Suomen Messusäätiö, Juho ja Lempi Pitkäsen Säätiö sekä Nokia.