Työelämäprofessorit

Työelämäprofessoriksi voidaan kutsua tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta, joista on hyötyä yliopiston toiminnalle. Työelämäprofessori on aina määräaikainen ja työskentelee osa-aikaisena (tyypillisesti 20-50%) varsinaisen oman tehtävänsä ohella. Tavoitteena on, että työelämäprofessori vahvistaa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja näkyvyyttä. 

Työelämäprofessorin tehtävä täytetään kutsusta. Koska kysymys ei ole tieteellisiin ansioihin perustuvasta tehtävästä, ei työelämäprofessuurin täytössä käytetä asiantuntijamenettelyä. Työelämäprofessori ei kuulu varsinaisien professorien ryhmään.

 

FT Outi Ihanainen-Rokio työskentelee perustamassaan konsulttiyrityksessä. Hän on toiminut erityisesti teknologiayritysten markkinointi- ja viestintäasiantuntijana. Ihanainen-Rokio on väitellyt organisaatioviestinnästä ja hänellä on kokemusta myös organisaatioviestinnän opettamisesta korkeakouluissa. Uusi työelämäprofessori opettaa Jyväskylän yliopistossa kesäkuun 2018 loppuun asti.

Valtiotieteellinen tiedekunta on kutsunut Outi Ihanainen-Rokio organisaatioviestinnän työelämäprofessorin tehtävään 1.8.2018 alkaen (3 vuotta, 30% työsuhde).

Organisaatioviestinnän työelämäprofessuuri toteutetaan osittain lahjoitusvaroin. Suurimpia lahjoittajia ovat Pro Com – Viestinnän ammattilaiset, Taloudellinen tiedostuskeskus TaT, Suomen Messusäätiö, Juho ja Lempi Pitkäsen Säätiö sekä Nokia. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta vastaa loppurahoituksesta.

Lue Outi Ihanainen-Rokion haastattelu

Pekka Sauri on pitkän linjan poliitikko ja virkamies, joka työskenteli aiemmin Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtajana. Tällä hetkellä hän työskentelee Viestintätoimisto Tekirin sekä Aalto Executive Educationin (Aalto EE) neuvonantajana.

Valtiotieteellinen tiedekunta on kutsunut Pekka Saurin organisaatioviestinnän työelämäprofessorin tehtävään (3 vuotta, 80%). Hänen eri­tyi­sa­lu­ee­naan on yh­teis­kun­nal­li­nen vies­tin­tä.

Sähköposti: pekka.sauri@helsinki.fi
Twitter: @pekkasauri

Organisaatioviestinnän työelämäprofessuurit toteutetaan osittain lahjoitusvaroin. Suurimpia lahjoittajia ovat ProCom – Viestinnän ammattilaiset, Taloudellinen tiedotustoimisto TaT, Suomen Messusäätiö, Juho ja Lempi Pitkäsen Säätiö sekä Nokia.

Timo Kaisanlahti työskentelee Keskinäinen eläkeyhtiö Varman päälakimiehenä. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori ja toimii Itä-Suomen yliopiston oikeustaloustieteen dosenttina. Oikeustieteellinen tiedekunta on kutsunut hänet tilinpäätösoikeuden työelämäprofessorin tehtävään 1.1.2018 alkaen (5 vuotta, 20 % työsuhde).

Sähköposti: timo.kaisanlahti@helsinki.fi

Tuomas Lehtinen on Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin osakas. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori ja toimii Turun yliopiston sopimusoikeuden ja kansainvälisen kauppaoikeuden dosenttina. Tuomas Lehtisellä on erittäin laaja kokemus riita-asioiden hoitamisesta niin oikeudenkäynneissä kuin välimiesmenettelyissäkin. Oikeustieteellinen tiedekunta on kutsunut hänet asianajajaoikeuden työelämäprofessorin tehtävään 1.1.2018 alkaen (5 vuotta, 50 % työsuhde).

Sähköposti: tuomas.lj.lehtinen@helsinki.fi
Twitter: @TL_Lehtinen

Asianajajaoikeuden työelämäprofessorin tehtävää rahoittavat osin Suomen Asianajajaliiton Säätiö ja Suomen Asianajajaliitto.

Petri Peltonen on taloudellisen geologian ja mineralogian asiantuntija. Peltonen työskentelee toimitusjohtajana Aurora Exploration Oy -nimisessä suomalaisessa malminetsintään erikoistuneessa yrityksessä. Peltosella on pitkä kokemus sekä tutkimustoiminnasta että teollisuudesta. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on kutsunut hänet taloudellisen geologian työelämäprofessorin tehtävään (5 vuotta, 50 %).

Sähköposti: petri.t.peltonen@helsinki.fi