Hannele Pokka aloittaa työelämäprofessorina Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa

OTT Hannele Pokka on kutsuttu bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ympäristövastuun työelämäprofessoriksi 1.9.2020 alkaen. Pokka tuo mukanaan monipuolista osaamista korkean tason yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja vaikuttamisesta muun muassa Suomen ympäristö- ja luonnonsuojeluasioihin ja kestävään kehitykseen.

– Tutkitun tiedon saattaminen entistä paremmin yhteiskunnallisen päätöksenteon ulottuville on yksi tiedekunnan ja koko yliopiston haasteista ja tavoitteista, ja siksi olemme erittäin iloisia, että saamme Hannelen kaltaisen kokeneen vaikuttajan tiimiimme. Tämä on ’lottovoitto’ myös opiskelijoillemme, sanoo dekaani Jaakko Kangasjärvi, bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta.    

– Olen erittäin innostunut päästessäni tekemään työtä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiimissä. Tiedekunnan tutkimus- ja opetustyö kattaa mitä ajankohtaisimmat teemat viruksista luontotyyppeihin ja ilmastomuutokseen. Uskon voivani vahvistaa tiedekunnan ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta, sanoo OTT Hannele Pokka.

 Toukokuussa ympäristöministeriön kansliapäällikön tehtävästä pois jäänyt Hannele Pokka on toiminut vuosikymmenien ajan yhteiskunnallisen päätöksenteon huipulla toimien myös muun muassa kansanedustajana, oikeusministerinä ja Lapin läänin maaherrana. 

– Tiedekunnan ensimmäisen työelämäprofessuurin avulla pyrimme myös vahvistamaan tutkimuksemme ja opetuksemme yhteiskunnallista vaikuttavuutta niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin muun muassa tuomalla tutkimustamme sekä osaamistamme entistä vahvemmin päätöksenteon tueksi. Hannele Pokka tuo mukanaan pitkän linjan yhteiskunnallista kokemusta ja osaamista, sanoo tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen varadekaani Atte Korhola.

Työelämäprofessorin tehtävään Helsingin yliopistossa voidaan kutsua tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta. Ympäristövastuun työelämäprofessuuri on aluksi kolmivuotinen. Työelämäprofessori hoitaa professuuria 30 prosenttisella työajalla osallistuen tiedekunnan toimintaan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen huippuasiantuntijana, vierailevana asiantuntijaluennoitsijana ja opintojen työelämärelevanssin vahvistajana.