Mikko Kuusela vakuutusmatematiikan työelämäprofessoriksi

FT Mikko Kuusela on kutsuttu osa-aikaiseen (35%) vakuutusmatematiikan työelämäprofessorin tehtävään kolmen vuoden määräajaksi. Tehtävä alkaa vuoden 2022 alussa.

Mikko Kuusela on tehnyt yli 15 vuoden uran monipuolisissa ja vastuullisissa vakuutusmatemaatikon tehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Tammikuusta 2021 lähtien hän on toiminut työeläkeasioiden johtajana ja johtoryhmän jäsenenä Finanssiala ry:ssä.

Kuusela on väitellyt sovelletusta matematiikasta Helsingin yliopistossa vuonna 2004. Hän on lisäksi suorittanut sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymän vaakuutusmatemaatikon SHV-tutkinnon 2007 sekä Keskuskauppakamarin hyväksytyn hallituksen jäsenen HHJ-tutkinnon 2020.

Kuusela on osallistunut aktiivisesti vakuutusalan koulutukseen ja sen kehittämiseen. Kuuselalla on myös merkittävää kansainvälistä asiantuntijakokemusta mm. OECD:n eläketyöryhmästä ja Sambian eläkejärjestelmän kehittämisprojektista.