Ohjeet rekrytointijärjestelmän käyttöön

Voit kirjautua rekrytointijärjestelmään oheisista linkeistä tai työpaikkailmoituksen kautta napsauttamalla Hae tehtävää -painiketta.

Työpaikan hakeminen edellyttää sekä profiilin luomista että hakemuksen lähettämistä käsiteltäväksi.  Jos olet jo rekisteröitynyt jo aiemmin mutta unohtanut salasanasi, saat uuden salasanan sähköpostiisi kirjautumissivun Salasana unohtunut? -linkistä.

Suosittelemme selaimeksi Internet Exploreria, Mozilla Firefoxia tai Google Chromea. Selaimen tulee sallia evästeet (cookies) ja ponnahdusikkunat (pop up).

Järjestelmän tietosuojaseloste

Mik­si en saa­nut säh­kö­pos­tii­ni vah­vis­tus­ta että ha­ke­muk­se­ni on vas­taa­no­tet­tu?

Et ole vielä vienyt työhakemustasi loppuun asti järjestelmässä. Olet luonut järjestelmässä vasta hakijaprofiilin tai hakemuksesi on jäänyt luonnos-tilaan.

Voit jatkaa hakemuksesi tekemistä hakuajan puitteissa.

Mik­si en pää­se kir­ja­tu­maan rek­ry­toin­ti­jär­jes­tel­mään hel­sin­ki.fi-osoit­teel­la?

Ongelma voi johtua siitä, että olet yliopistoon työsuhteessa ja järjestelmä tulkitsee sinut siksi yliopiston sisäiseksi hakijaksi. Hae avoimia tehtäviä Flamman kautta SAP HR-portaalissa,  älä verkkosivujen kautta.

Mi­ten voin vaih­taa ha­ku­pro­ses­sis­sa käyt­tä­mä­ni kie­len, jotta vastauskirjeet tulevat haluamallani kielellä?

Voit vaihtaa kielen rekrytointijärjestelmässä kohdassa Ehdokasprofiili > Henkilökohtaiset asetukset > ensisijainen kieli.

Mi­ten ni­meän ja tal­len­nan liit­teet?

Liitteen tiedostonimestä tulee ilmetä hakijan ja haettavan tehtävän nimi.
Esimerkki: historian yliopistonlehtori_CV_Sukunimi.
Tallenna liite pdf-muodossa.

Mi­hin kel­lon­ai­kaan haku päät­tyy vii­mei­se­nä ha­ku­päi­vä­nä?

Haut päättyvät hakuilmoituksessa mainittuna päivänä klo 23.59. Suomen aikaa (EEST).

Mi­ten voin var­mis­tua sii­tä että ha­ki­ja­pro­fii­liin täyt­tä­mä­ni tie­dot ovat tal­len­tu­neet?

Järjestelmä tallentaa jo kirjoittamasi tiedot automaattisesti siirtyessäsi välilehdeltä toiselle. Voit myös välillä poistua järjestelmästä ja jatkaa tietojen täyttämistä myöhemmin.

Voin­ko täy­den­tää tai muut­taa ha­ke­mus­ta­ni sen lähettämisen jälkeen?

Voit muokata hakemustasi hakuajan puitteissa. Jos hakemasi tehtävän hakuaika on jo päättynyt toivomme että et enää täydennä tai muuta hakemustasi.

Järjestelmässä luomaasi hakijaprofiiliin voit tehdä muutoksia suoraan kirjautumalla järjestelmään.

Jos haluat muokata tehtävään laatimaasi hakukirjettä suosittelemme että poistat alkuperäisen hakemuksesi välilehdellä Avoimet työpaikat > Omat hakemukseni ja luot hakemuksen kokonaan uudelleen. Vaihtoehtoisesti voit liittää uuden hakukirjeen erillisenä pdf:nä profiiliisi välilehdellä Liitteet.

Jos unohdat liittää hakemukseesi liitteen pääset lisäämään sen omaan profiiliisi kirjautumalla järjestelmään.