Kestävä kampus

Ympäristöasioita on kehitetty osana yliopiston laatujärjestelmää ja niiden hallintaa parannetaan jatkuvasti muun muassa hankinnoissa, rakentamisessa, jätehuollossa ja siivouksessa. Strategiakaudella 2017-2020 tavoitellaan erityisesti energiankäytön päästöjen vähentämistä ja tilojen käytön tehostamista. Kestävän liikkumisen ohjelmalla vähennetään yliopistolaisten työmatkojen tuottamaa hiilijalanjälkeä ja edistetään työhyvinvointia.

Kestävää energian käyttöä edistetään rakennusten energiatehokkuuden jatkuvalla parantamisella sekä tuottamalla itse osa yliopiston tarvitsemasta energiasta uusiutuvasti. Viikin kampukselle rakennettavalla aurinkovoimalalla tuotetaan osa kampuksen energiasta paikan päällä. Vuodesta 2019 kaikki Viikin kampuksella käytettävä sähköenergia on uusiutuvaa - itse tuotetun aurinkoenergian lisäksi kampukselle hankitaan vihreää vesivoimasähköä (vuodet 2019 ja 2020).

Yliopiston konsernin omistamat rakennukset kuluttavat energiaa yhteensä xxx MWh. Kaikkien rakennusten kulutusta seurataan säännöllisesti. Energiankulutus on vähentynyt vuodesta 2016 vuoteen 2017 verrattuna xx%.

Kierrätys ja jätteet

Viikin kampuksella on vuodesta 2011 ollut käytössä Green office – ympäristöjärjestelmä.

Liikkuminen

Yliopisto on sitoutunut Työmatkoista terveellisiä ja vähäpäästöisiä -sitoumukseen.

Tila-asiat