Merkkipäivälahjoittaminen on mahdollisuutesi jättää pysyvä merkki panoksestasi akateemisen osaamisen kehittämiseen. Se on myös vahva viesti ympäristöllesi: kohdentamalla sinulle tehdyt muistamiset tutkimuksen ja opetuksen hyväksi voit kertoa arvoista ja asioista, jotka koet itsellesi tärkeäksi.

Helsingin yliopistolle on annettu lahjoituksia 1700-luvun puolivälistä alkaen. Merkittävimpiä ensimmäisiä lahjoittajia oli professori, asessori Johan J. Haartman, jonka lahjoituksesta vuodelta 1783 ja myöhemmin testamentista vuonna 1786 tuettiin anatomian, kirurgian ja lapsenpäästöopin professuuria sekä myönnettiin stipendejä lääketieteen opiskelijoille. Hänen lahjoituksensa myötä alkoivat lääketieteen opetusharjoittelut, millä oli suuri vaikutus koko alan kehitykseen.

Me autamme sinua suunnittelemaan näköisesi viestin ja tavan juhlistaa merkkipäiväsi. Alla löydät tarkemmat ohjeet merkkipäivälahjoituksen perustamiseen.