Tukea uran alkuvaiheeseen

Valmistumisen jälkeen maailma on avoinna ja täynnä mahdollisuuksia. Mistä tiedän, mikä minusta tulee isona? Minkälaista työtä haluaisin tehdä? Minkälaista elämää elää?

Alumniyhteisö tukee opiskelijoita ja vastavalmistuneita yliopistosta urapolulle siirtymisessä. Tutustu palveluihin, jotka auttavat sinua työelämään siirtymisessä.

Think Forward on vas­ta­val­mis­tu­neil­le alum­neil­le suun­ni­tel­tu työ­pa­jo­jen ko­ko­nai­suus, joka suun­taa aja­tuk­set tu­le­vai­suu­teen.

Think Forward -työpajoissa vastavalmistuneet alumnit muotoilevat itselleen merkityksellistä tulevaisuutta. Opit, kuinka design thinking -ajattelua sovelletaan kokonaisvaltaisesti elämän eri osa-alueiden suunnitteluun. Lisäksi pääset tutustumaan muihin uransa alkuvaiheessa oleviin alumneihin ja kuulet, millaisia polkuja inspiroivat puhujamme ovat elämässään löytäneet.

Työpajojen inspiraationa ja taustamateriaalina käytetään Bill Burnettin ja Dave Evansin Designing your life -konseptia. Tutustut design thinking -perustyökaluihin, kuten ongelmien uudelleen muotoiluun, miellekarttoihin ja kokeilujen tekemiseen. Think Forward -työpajasarjan avulla opit kysymään itseltäsi mielekkäämpiä kysymyksiä.

Tule mukaan ja löydä itsellesi paras suunta kohti merkityksellistä ja onnellista elämää!

Kenelle Think Forward on tarkoitettu?

Työpajasarja on suunnattu erityisesti vastavalmistuneille maistereille tai enintään viisi vuotta sitten maisteriksi valmistuneille, joille oman polun ja erilaisten mahdollisuuksien pohtiminen on ajankohtaista.

Mi­ten haen mu­kaan?

Think Forward -työpajasarjaan valitaan 30 osallistujaa hakemusten perusteella. Hakemuksessa pyydetään lyhyesti kertomaan motivaatiosta ja mahdollisuudesta sitoutua osallistumaan kaikkiin työpajakertoihin.

Seuraava Think Forward -sarja järjestetään keväällä 2021. Hakuinformaatio julkaistaan loppuvuodesta 2020.

Think Forward -kokonaisuus sisältää ennakkotehtävän, neljä ilta-aikaan pidettävää työpajaa ja kotona tehtäviä harjoituksia. Työpajasarjan aikana tutustut muotoilijan perustyökaluihin, kuten ongelmien uudelleen muotoiluun, miellekarttoihin ja kokeilujen tekemiseen. Think Forward -työpajat pidetään suomeksi.

On­nea val­mis­tu­mi­ses­ta toi­vot­ta­vat Helsingin yliopiston ura­pal­ve­lut, alum­ni­pal­ve­lut ja HY+!

Tämä Hyvän elämän eväät -verkkokoulutus on Helsingin yliopiston lahja sinulle vastavalmistunut.

Valmistumisesi myötä olet uuden äärellä. Ennen työelämään astumista on hyvä pysähtyä miettimään opintojen aikana saavuttamiasi taitoja ja osaamista sekä toiveitasi työelämän suhteen. Verkkokoulutus tarjoaa sinulle konkreettisia työkaluja urasi ja oman elämäsi suunnitteluun.

Koulutuksessa käsitellään kolmea eri teemaa:

  • Kohti unelmia
  • Osaamisen tunnistaminen
  • Valmiina työelämään

Jokaiseen teemaan liittyy kysymyksiä, joiden avulla voit kartuttaa materiaalia CV:n tai työhakemuksen tekemistä varten. Voit lopuksi tulostaa tai tallentaa ajatuksesi talteen tulevaa käyttöä varten. Verkkokoulutus on rakennettu yhteistyössä HY:n urapalveluiden, alumnipalveluiden ja HY+:n kesken.

Pääset koulutukseen tästä!

Haluamme toivottaa vastavalmistuneet alumnit tervetulleiksi Helsinki Alumni -yhteisöön rennon työelämäillan merkeissä. Yliopistosta urapolulle -tilaisuudessa mielenkiintoisen ja monimuotoisen työuran rakentaneet alumnit kertovat urapolustaan ja saat hyviä työelämävinkkejä. Illan aikana käydään myös vapaamuotoista keskustelua, jolloin sinulla on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja esittää sinua askarruttavia työnhakuun, urasuunnitelmiin ja työelämään liittyviä kysymyksiä.

Katso Helsinki Alumni -tapahtumakalenterista, milloin seuraava Yliopistosta urapolulle -tapahtuma järjestetään!

Palautetta tammikuussa 2018 järjestetystä Yliopistosta urapolulle –tilaisuudesta:

”Oli erittäin mielenkiintoista kuulla muiden vastavalmistuneiden kokemuksia työnhakuun liittyen. Lisäksi positiivista oli se, että mukana oli rekrytoinnista vastaavia henkilöitä, sillä heiltä tuli tärkeitä huomioita ja vinkkejä muun muassa siihen mitä työhakemuksessa kannattaa tuoda esiin.”

”Inspiroivia keskusteluja ja muutenkin hyödyllisiä ideoita, verkostoitumisen tärkeä rooli työnhaussa."