Henkilöstöltä tukea valtaajien tavoitteille

Yliopiston johto otti tänään vastaan adressin, jolla henkilöstö tukee yliopiston tiloja vallanneiden opiskelijoiden vaatimuksia. Valtaajat vastustavat hallituksen suunnittelemia leikkauksia asumis- ja opintotukeen sekä kansainvälisten opiskelijoiden asemaa heikentävää maahanmuuttopolitiikkaa.

Yliopiston hallituksen puheenjohtaja Niklas Bruun ja opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund ottivat tänään vastaan adressin, jonka on allekirjoittanut yli tuhat henkilöstön jäsentä. Adressilla osoitetaan solidaarisuutta opiskelijoille ja tuetaan valtaajien vaatimuksia. Allekirjoittajien mielestä yliopiston johdon tulee näkyvästi ja määrätietoisesti puolustaa kaikkien opiskelijoiden toimeentuloa, hyvinvointia ja asemaa. 

Hallituksen puheenjohtaja Niklas Bruun muistutti puheenvuorossaan, että yliopisto on jo alkuvuonna julkaistuissa hallitusohjelmatavoitteissaan vaatinut, että opiskelijoille varmistetaan sellaiset opintososiaaliset edut, jotka mahdollistavat opintoihin keskittymisen, sujuvan valmistumisen ja siirtymisen työelämään.

– HY:n johto on pitänyt asiaa esillä tavatessaan poliitikkoja ennen vaaleja ja erityisesti hallitusohjelmaneuvottelujen aikana. Myös yliopistomme strategiassa opiskelijoiden hyvinvointi on esillä, hän sanoi.

– Pyrimme siihen, että Helsingin yliopisto säilyy kansainvälisenä, arvostettuna huippuyliopistona, joka on hyvä paikka opiskella, opettaa ja tutkia kaikille yhteisön jäsenille myös kansainvälisille opiskelijoille. Haluamme osallistua Suomen koulutusvajeen korjaamiseen ja koulutustason nostamiseen. Tämä edellyttää mahdollisuuksia päätoimiseen opiskeluun ja panostuksia opiskelijoiden hyvinvointiin.

Opiskelijoiden toimeentulon vaikuttavat ratkaisut ovat kuitenkin maan hallituksen käsissä.
– Aiomme vielä omassa hallituksessamme käsitellä asiaa ja sitä, miten voisimme konkreettisesti vaikuttaa. Yliopiston rehtori kuitenkin johtaa operatiivista vaikuttamistyötä, hän sanoi.

Yhtenä rintamana tavoitteen takana

Rehtori Sari Lindblom kävi osoittamassa tukeaan valtaajille heti ensimmäisen valtauspäivän aamuna 19.9. Hän on parhaillaan ulkomailla työmatkalla, joten häntä sijaisti opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund.

Nordlund kiitteli henkilöstöä, että se on osoittanut adressilla tukeaan opiskelijoille. Hän toisti, että yliopiston johto on huolissaan maan hallituksen kaavailemista leikkauksista opiskelijoiden tukiin. Leikkaukset tulivat kaikille yllätyksenä.

Itse tavoitteesta tunnutaankin olevan yksimielisiä. Nordlund painotti, että niin opiskelijat, henkilöstö yliopiston johto kuin HY:n hallitus haluavat omilla toimillaan edistää opiskelijoiden toimeentuloa.

– Yliopiston johdolla on erilaiset tavat vaikuttaa päätöksentekijöihin kuin valtaajilla. Johdon vaikuttaminen tapahtuu päättäjätapaamisissa, joita on rehtoraatin edustajilla käytännössä viikoittain. Jatkamme vaikuttamistyötä tällä tavalla, hän lupasi.

Nordlund totesi vielä, että tärkeitä on viedä yhteistä viestiä talosta ulos.

Hän totesi, että rehtori ilmaisi tukensa 19.9. käymällä valtauspaikalla sekä verkkosivuilla ja viestipalvelu X:n julkaisuissa. Myös yliopiston budjettikannanotossa 20.9. mainitaan huoli opiskelijoiden toimeentulosta.

Kaikkien suomalaisyliopistojen rehtorit eli rehtorien neuvosto UNIFI ry julkaisi opiskelijoiden vaatimuksia tukevan kannanottonsa eilen tiistaina.

– Kaikkien Suomen yliopistojen rehtorit ovat sen takana. Se on hyvin vahva tuenilmaus, Nordlund painotti.

Vararehtori Nordlund osoitti sanansa myös ulkomaalaisille opiskelijoille ja tutkijoille:

– Olemme ilmaisset huolemme myös hallituksen linjauksesta, jonka mukaan ulkomaalaiset, jotka eivät ole löytäneet uutta työtä kolmen kuukauden työttömyysjakson aikana, joutuisivat poistumaan maasta. Tämä niin sanottu kolmen kuukauden sääntö on hyvin hankala.. Olemme käyneet tästä keskusteluja maan hallituspuolueiden edustajien kanssa, ja olemme saaneet sen implementoinnista ristiriitaisia viestejä.

Hän myös kertoi, ettei HY aio nostaa lukukausimaksuja.

Valtaajien edustaja Viena Pentikäinen kiitti yliopistoa siitä, että se kunnioittaa opiskelijoiden oikeutta osoittaa mieltään yliopiston tiloissa ja henkilöstöä adressilla osoitetusta tuesta. Hänen mukaansa valtauksia on nyt 20 muussakin oppilaitoksessa.

Päärakennuksen juhlasali auloineen on vuokrattu yksityiskäyttöön huomenna torstaina, ja valtaajia on pyydetty siirtymään toisaalle päärakennuksessa sen ajaksi, mitä valtaajat vastustavat. Iso osa tunnin kestäneestä tilaisuudesta käytettiin tästä keskustelemiseen. Yliopiston edustajat toivoivat, että keskustelun fokus siirtyy siihen, miten voidaan yhdessä vaikuttaa maan hallituksen suuntaan.