Helsingin yliopiston tutkijakoululta ja tiedesäätiöltä 22 miljoonaa euroa uusiin väitöskirjatutkijoiden työsuhteisiin

Väitöskirjatutkijan palkallisen paikan saa rahoituksen avulla tänä vuonna 128 väitöskirjatutkijaa. Hakemuksia tuli yhteensä 1 350.

Helsingin yliopisto ja sen tutkijakoulu rahoittavat vuosittain yli sata väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää. Tänä vuonna tällaisen niin sanotun palkkapaikan saa yliopistolta yhteensä 128 väitöskirjatutkijaa.

Tutkijakoulu kohdensi paikoista 108 Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien myönnettäviksi. Mukana oli myös professori Matti Klingen kunniaksi perustettu, historian tutkimukselle kohdistettu nimikkopaikka.

Yhteisen terveyden teema kiinnosti, myös tiedesäätiön nimikkopaikat jaossa

Tutkijakoulu rahoittaa vuosittain myös noin kymmenen väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää, jotka kohdistuvat erikseen valittuun strategiseen teemaan. Vuonna 2023 teemana oli yhteistä terveyttä (One Health) koskeva monitieteinen tutkimus.

Hakijat pystyivät hakemaan normaalihaun yhteydessä myös näihin tehtäviin. Hakemuksia jaossa olevaan kymmeneen paikkaan tuli yhteensä 281, joten hakemuksista hyväksyttiin noin 3,5 prosenttia.

Vuonna 1990 perustettu Helsingin yliopiston tiedesäätiö myöntää väitöskirjatutkijoiden nimikkopaikkoja joka toinen vuosi. Tiedesäätiön nimikkopaikkojen haku järjestettiin tutkijakoulun haun yhteydessä. Tänä vuonna tiedesäätiön hallitus myönsi kymmenen nimikkopaikkaa.

Rahoituksen suuruus on yhteensä 22 miljoonaa euroa.

Hakemusten kokonaismäärä on kasvanut huimasti

Normaalihakuun, strategiseen teemahakuun ja tiedesäätiön hakuun tuli yhteensä 1 350 hakemusta, mikä on lähes 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022. Miltei 60 prosenttia hakemuksista tuli kansainvälisiltä hakijoilta, ja puolet hakijoista oli suorittanut maisterintutkinnon Suomessa.

Kaikista myönnetyistä paikoista 40 prosenttia meni kansainvälisille hakijoille. Lähes 70 prosenttia rahoituksen saaneista hakijoista oli suorittanut maisterintutkinnon Suomessa.

– Vaikka hakemusten lopullinen määrä oli pieni yllätys, ei hakemusten määrän kasvu kuitenkaan tullut yllätyksenä. Rahoituksen kysyntä on kasvanut tasaisesti samaan aikaan kun tohtoriopintoihin hakeneiden määrä on kasvanut. Helsingin yliopiston ja tutkijakoulun tavoitteena on tällä strategiakaudella kasvattaa palkallisten väitöskirjatutkijoiden paikkoja joka vuosi, sanoo tutkijakoulun johtaja Minna Palander-Collin.

_____________________

Hakuaika palkallisiin väitöskirjatutkijoiden tehtäviin oli auki 29.8.–14.9.2023. Myönnetyt väitöskirjatutkijoiden paikat ovat pääsääntöisesti neljävuotisia. Palkkapaikkojen avulla mahdollistetaan keskittyminen väitöskirjatutkimukseen ja opintoihin. Tohtoriohjelmat arvioivat itsenäisesti saamansa hakemukset, niiden tieteellisen tason sekä tutkimuksen toteutuskelpoisuuden.