Helsingin yliopiston tiedesäätiö

Helsingin yliopiston tiedesäätiö. edistää ja tukee nuorten tieteenharjoittajien tutkimustyötä Helsingin yliopistossa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan rahoittamalla tohtorikoulutettavien työsuhteisiin perustuvia nimikkopaikkoja. Säätiö perustettiin vuonna 1990 vietetyn Helsingin yliopiston 350-vuotisjuhlan kunniaksi ja perustuu suurelta osin yli 200 yritykseltä ja julkisyhteisöltä saatuihin lahjoituksiin.

Tiedesäätiön säännöt (suomeksi) löytyvät täältä.

Helsingin yliopiston tiedesäätiö siirtyi vuonna 2014 tukemaan nuoria tutkijoita myöntämällä 1-4 vuoden rahoituksia tohtorikoulutettavien palkkaamiseksi työsuhteeseen. Tiedesäätiön nimikkopaikat on tarkoitettu tohtoriopintojensa alkuvaiheessa oleville nuorille tutkijoille. Nimikkopaikkojen myöntäminen toteutetaan yhteistyössä HY:n tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien kanssa.

Nimikkopaikkoja myönnetään kahden vuoden välein, noin kymmenen paikkaa kerrallaan. Maaliskuussa 2014 myönnettiin rahoitus 13 nimikkopaikkaan, tämän jälkeen joulukuussa 2015, 2017, 2019 ja 2021 10 paikkaa kullakin kerralla.

Helsingin yliopiston tiedesäätiön rahoitus 2023Helsingin yliopiston tiedesäätiön hallitus myönsi kokouksessaan 29.11.2023 Helsingin yliopistolle rahoituksen 10 hakijan palkkaamiseksi nimikoiduille tohtoriohjelmapaikoille.

Myönnetyn rahoituksen määrä on yhteensä 1 720 000 euroa (480 henkilötyökuukautta).

 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tohtoriohjelmat

Heikkonen, SofiaOikeustieteen tohtoriohjelma, 48kk

Kuitunen, Satu, Taloustieteen tohtoriohjelma, 48kk

Pekonen, Pihla, Historian ja kulttuuriperinnon tohtoriohjelma, 48kk

Luonnontieteellinen tohtoriohjelmat

Bakhia, Alexander, Geotieteiden tohtoriohjelma, 48kk

Brokemper, Jan, Kemian ja molekyylitieteiden tohtoriohjelma, 48kkTerveyden tutkimuksen tohtoriohjelmatDreilinger, Olivia, Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma, 48kk

Forstén, Sofia, Kliininen tohtoriohjelma, 48kk

Malinen, Satu, Aivot ja mieli tohtoriohjelma, 48kkYmpäristö-, elintarvike- ja biotieteellinen tohtoriohjelmat

Olkkonen, Emmi, Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelma, 48kk

Poovaragavalu, Adhiguru, Ruokaketjun ja terveyden tohtoriohjelma, 48kk

 

Helsingin yliopiston tiedesäätiön rahoitus 2021Helsingin yliopiston tiedesäätiön hallitus myönsi kokouksessaan 9.12.2021 Helsingin yliopistolle rahoituksen 10 hakijan palkkaamiseksi nimikoiduille tohtoriohjelmapaikoille.

Myönnetyn rahoituksen määrä on yhteensä 1 520 000 euroa (456 henkilötyökuukautta).

 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu

Lehikoinen, Mikko, Kielentutkimuksen tohtoriohjelma, 48 kk

Lönnblad, Riikka, Oikeustieteen tohtoriohjelma, 48 kk

Wahlsten, Johan, Poliittisten, alueellisten ja yhteiskunnallisten muutosten tohtoriohjelma, 48 kk

Luonnontieteellinen tutkijakoulu

Harviainen, Juha, Tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma, 48 kk

Neimane, Santa, Ilmakehätieteiden tohtoriohjelma, 36 kk

Rawlings, Alexander, Alkeishiukkasfysiikan ja maailmankaikkeuden tutkimuksen tohtoriohjelma, 48 kk

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu

Eick, Lisa, Väestön terveyden tohtoriohjelma, 48 kk

Malmberg, Anni, Väestön terveyden tohtoriohjelma, 48 kk

Zheng, Shuyu, Biolääketieteellinen tohtoriohjelma, 36kk

Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu

Thiruvaiyaru, Aditya, Mikrobiologian ja biotekniikan tohtoriohjelma, 48 kk

 

Helsingin yliopiston tiedesäätiön rahoitus 2019Helsingin yliopiston tiedesäätiön hallitus myönsi kokouksessaan 3.12.2019 Helsingin yliopistolle rahoituksen 10 hakijan palkkaamiseksi nimikoiduille tohtoriohjelmapaikoille.

Myönnetyn rahoituksen määrä on yhteensä 1 320 000 euroa (396 henkilötyökuukautta).

 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakouluBiri, Ylva, kielten tutkimuksen tohtoriohjelma, 36 kk

Moine, Aleksi, historian ja kulttuurintutkimuksen tohtoriohjelma, 48 kk

Luonnontieteellinen tutkijakouluGhizoni dos Santos, Erone, geotieteiden tohtoriohjelma, 48 kk

Zosa, Elaine, tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma, 36 kk

Terveyden tutkimuksen tutkijakouluHamdan, Firas, lääketutkimuksen tohtoriohjelma, 36 kk

Landoni, Juan, integroivien biotieteiden tohtoriohjelma, 48 kk

Partanen, Jenni, väestön terveyden tohtoriohjelma, 36 kk

Sultan, Ibrahim, biolääketieteellinen tohtoriohjelma, 36 kk

Valo, Erkka, kliininen tohtoriohjelma, 24 kk

Ym­pä­ris­tö-, elin­tar­vi­ke- ja bio­tie­teel­li­nen tut­ki­ja­kou­luSaine, Sonja, luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelma, 48 kk

 

Helsingin yliopiston tiedesäätiön rahoitus 2017Helsingin yliopiston tiedesäätiön hallitus myönsi kokouksessaan 5.12.2017 Helsingin yliopistolle rahoituksen 10 hakijan palkkaamiseksi nimikoiduille tohtoriohjelmapaikoille.

Myönnetyn rahoituksen määrä on yhteensä 1 413 332 euroa (424 henkilötyökuukautta).

 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu

Kekkonen, Arto, Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma, 48 kk

Thiede, Anja, Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma, 16 kk

Wrigley, John, Oikeustieteellinen tohtoriohjelma, 48 kkLuonnontieteellinen tutkijakoulu

Chrbolková, Katerina, Geotieteiden tohtoriohjelma, 48 kk

Säppi, Matias, Alkeishiukkasfysiikan ja maailmankaikkeuden tutkimuksen tohtoriohjelma, 36 kk

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu

Didio, Giuliano, Aivot ja mieli tohtoriohjelma ja Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma, 36 kkHee, Kaarela, Tiina, Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma, 48 kk

Lee Moon, Kliininen tohtoriohjelma, 48 kk

Moreno, Eva Domeneć, Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma, 48 kk

Ym­pä­ris­tö-, elin­tar­vi­ke- ja bio­tie­teel­li­nen tut­ki­ja­kou­lu

Pulkkinen, Lauri, Mikrobiologian ja biotekniikan tohtoriohjelma, 48 kk

 

Helsingin yliopiston tiedesäätiön rahoitus 2015

 

Helsingin yliopiston tiedesäätiön hallitus myönsi kokouksessaan 8.12.2015 Helsingin yliopistolle rahoituksen 10 hakijan palkkaamiseksi nimikoiduille tohtoriohjelmapaikoille.

Myönnetyn rahoituksen määrä on yhteensä 1 520 000 euroa (456 henkilötyökuukautta).

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakouluHedlund, Laura, Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma, 48 kk

Kormacheva, Daria, Kielentutkimuksen tohtoriohjelma, 24 kk

Roikonen, Petri, Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma, 48 kk

Terveyden tutkimuksen tutkijakouluNorppa, Antto, Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma, 48 kk

Pradhan, Barun, Biolääketieteellinen tohtoriohjelma, 48 kk

Smeds, Lina, Aivot ja mieli -tohtoriohjelma, 48 kk

Ympäristö, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakouluGroundstroem, Fanny, Ympäristöalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma, 48 kk

Rissanen, Kaisa, Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma, 48 kk

Luonnontieteellinen tutkijakouluSathyanarayanan, Gowtham, Materiaalitutkimuksen ja nanotieteiden tohtoriohjelma, 48 kk

Talvitie, Topi, Tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma, 48 kk

 

Helsingin yliopiston tiedesäätiön rahoitus 2014

Helsingin yliopiston tiedesäätiön hallitus myönsi kokouksessaan 18.3.2014 Helsingin yliopistolle rahoituksen 13 hakijan palkkaamiseksi nimikoiduille tohtoriohjelmapaikoille.

Myönnettävän rahoituksen määrä on yhteensä 2 026 700 euroa (608 henkilötyökuukautta).

 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakouluHakoköngäs, Eemeli, Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma, 48 kk

Lehtonen, Lasse, Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma, 48 kk

Kortekallio, Kaisa J., Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma, 48 kk

Kumpulainen, Satu, Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma, 48 kk

Kutkina, Anna, Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma, 32 kk

Terveyden tutkimuksen tutkijakouluHirvonen, Jonni, Aivot ja mieli -tohtoriohjelma, 48 kk

Kolsi, Laura, Lääketutkimuksen tohtoriohjelma, 48 kk

Sammallahti, Sara, Kliininen tohtoriohjelma, 48 kk

Wang, Zhijia, Biolääketieteellinen tohtoriohjelma, 48 kk

Ympäristö, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakouluNorberg, Anna, Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelma, 48 kk

Parviainen, Tuure, Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma, 48 kk

Luonnontieteellinen tutkijakouluSoikkeli, Maiju-Lotta, Kemian ja molekyylitutkimuksen tohtoriohjelma, 48 kk

Tenkanen, Tommi, Alkeishiukkasfysiikan ja maailmankaikkeuden tutkimuksen tohtoriohjelma, 48 kk

Postiosoite

Helsingin yliopiston tiedesäätiö
PL 53
00014 Helsingin yliopisto

Yhteyshenkilöt

Säätiön asiamies
Minna Kontro
02941 23979
     
Hallituksen sihteeri
Mikko Mäntyniemi
02941 23802

Säätiön asiointisähköposti: hy-tiedesaatio@helsinki.fi

Hallitus
Rehtori Sari Lindblom, puheenjohtaja
Professori Johanna Björkroth
Professori Mika Kivimäki
Toimitusjohtaja Gunvor Kronman
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuuli Kousa
Professori Juhana Aunesluoma
Toimitusjohtaja Ulla Tuomarla
      
Valtuuskunta (alkaen 1.5.2024)

Toimitusjohtaja Alexander Bargum, valtuuskunnan puheenjohtaja

Asiamies Antti Aarnio
Professori Maija Aksela
OTT Heidi Andersson
Pääsihteeri Pekka Aula
Johtaja Riikka Heikinheimo
Varatoimitusjohtaja Minna Helle 
VTT Seppo Honkapohja
Toimitusjohtaja Liisa Hurme 
ELT Jaana Husu-Kallio, valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Kansleri Kaarle Hämeri  
Varapormestari Johanna Laisaari 
Professori emerita Anna Mauranen                                                          
Hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila
Toimitusjohtajan Susanna Pettersson                                                
Kehitysjohtaja Juho Rantala
Pääjohtaja Leif Schulman 
Hallituksen puheenjohtaja Tiina Tallberg
Professori Hannu Vartiainen
Johtaja Mari Walls