Helsingin yliopiston tiedesäätiö

Helsingin yliopiston tiedesäätiö. edistää ja tukee nuorten tieteenharjoittajien tutkimustyötä Helsingin yliopistossa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan rahoittamalla tohtorikoulutettavien työsuhteisiin perustuvia nimikkopaikkoja. Säätiö perustettiin vuonna 1990 vietetyn Helsingin yliopiston 350-vuotisjuhlan kunniaksi ja perustuu suurelta osin yli 200 yritykseltä ja julkisyhteisöltä saatuihin lahjoituksiin.

Tiedesäätiön säännöt (suomeksi) löytyvät täältä.

Helsingin yliopiston tiedesäätiö siirtyi vuonna 2014 tukemaan nuoria tutkijoita myöntämällä 1-4 vuoden rahoituksia tohtorikoulutettavien palkkaamiseksi työsuhteeseen. Tiedesäätiön nimikkopaikat on tarkoitettu tohtoriopintojensa alkuvaiheessa oleville nuorille tutkijoille. Nimikkopaikkojen myöntäminen toteutetaan yhteistyössä HY:n tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien kanssa.

Nimikkopaikkoja myönnetään kahden vuoden välein, noin kymmenen paikkaa kerrallaan. Maaliskuussa 2014 myönnettiin rahoitus 13 nimikkopaikkaan, tämän jälkeen joulukuussa 2015, 2017, 2019 ja 2021 10 paikkaa kullakin kerralla.

Helsingin yliopiston tiedesäätiön rahoitus 2021

 

Helsingin yliopiston tiedesäätiön hallitus myönsi kokouksessaan 9.12.2021 Helsingin yliopistolle rahoituksen 10 hakijan palkkaamiseksi nimikoiduille tohtoriohjelmapaikoille.

Myönnetyn rahoituksen määrä on yhteensä 1 520 000 euroa (456 henkilötyökuukautta).

 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu

Lehikoinen, Mikko, Kielentutkimuksen tohtoriohjelma, 48 kk

Lönnblad, Riikka, Oikeustieteen tohtoriohjelma, 48 kk

Wahlsten, Johan, Poliittisten, alueellisten ja yhteiskunnallisten muutosten tohtoriohjelma, 48 kk

 

Luonnontieteellinen tutkijakoulu

Harviainen, Juha, Tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma, 48 kk

Neimane, Santa, Ilmakehätieteiden tohtoriohjelma, 36 kk

Rawlings, Alexander, Alkeishiukkasfysiikan ja maailmankaikkeuden tutkimuksen tohtoriohjelma, 48 kk

 

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu

Eick, Lisa, Väestön terveyden tohtoriohjelma, 48 kk

Malmberg, Anni, Väestön terveyden tohtoriohjelma, 48 kk

Zheng, Shuyu, Biolääketieteellinen tohtoriohjelma, 36kk

 

Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu

Thiruvaiyaru, Aditya, Mikrobiologian ja biotekniikan tohtoriohjelma, 48 kk

 

Helsingin yliopiston tiedesäätiön rahoitus 2019

Helsingin yliopiston tiedesäätiön hallitus myönsi kokouksessaan 3.12.2019 Helsingin yliopistolle rahoituksen 10 hakijan palkkaamiseksi nimikoiduille tohtoriohjelmapaikoille.

Myönnetyn rahoituksen määrä on yhteensä 1 320 000 euroa (396 henkilötyökuukautta).

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu
Ylva Biri, kielten tutkimuksen tohtoriohjelma, 36 kk
Aleksi Moine, historian ja kulttuurintutkimuksen tohtoriohjelma, 48 kk

Luonnontieteellinen tutkijakoulu
Erone Ghizoni dos Santos, geotieteiden tohtoriohjelma, 48 kk
Elaine Zosa, tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma, 36 kk

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu
Firas Hamdan, lääketutkimuksen tohtoriohjelma, 36 kk
Juan Landoni, integroivien biotieteiden tohtoriohjelma, 48 kk
Jenni Partanen, väestön terveyden tohtoriohjelma, 36 kk
Ibrahim Sultan, biolääketieteellinen tohtoriohjelma, 36 kk
Erkka Valo, kliininen tohtoriohjelma, 24 kk

Ym­pä­ris­tö-, elin­tar­vi­ke- ja bio­tie­teel­li­nen tut­ki­ja­kou­lu
Sonja Saine, luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelma, 48 kk

Helsingin yliopiston tiedesäätiön rahoitus 2017

Helsingin yliopiston tiedesäätiön hallitus myönsi kokouksessaan 5.12.2017 Helsingin yliopistolle rahoituksen 10 hakijan palkkaamiseksi nimikoiduille tohtoriohjelmapaikoille.

Myönnetyn rahoituksen määrä on yhteensä 1 413 332 euroa (424 henkilötyökuukautta).

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu

John Wrigley, Oikeustieteellinen tohtoriohjelma, 48 kk
Anja Thiede, Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma, 16 kk
Arto Kekkonen, Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma, 48 kk

Luonnontieteellinen tutkijakoulu

Matias Säppi, Alkeishiukkasfysiikan ja maailmankaikkeuden tutkimuksen tohtoriohjelma, 36 kk
Katerina Chrbolková, Geotieteiden tohtoriohjelma, 48 kk

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu

Lee Moon Hee, Kliininen tohtoriohjelma, 48 kk
Eva Domeneć Moreno, Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma, 48 kk
Tiina Kaarela, Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma, 48 kk
Giuliano Didio, Aivot ja mieli tohtoriohjelma ja Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma, 36 kk

Ym­pä­ris­tö-, elin­tar­vi­ke- ja bio­tie­teel­li­nen tut­ki­ja­kou­lu

Lauri Pulkkinen, Mikrobiologian ja biotekniikan tohtoriohjelma, 48 kk

Helsingin yliopiston tiedesäätiön rahoitus 2015

Helsingin yliopiston tiedesäätiön hallitus myönsi kokouksessaan 8.12.2015 Helsingin yliopistolle rahoituksen 10 hakijan palkkaamiseksi nimikoiduille tohtoriohjelmapaikoille.

Myönnetyn rahoituksen määrä on yhteensä 1 520 000 euroa (456 henkilötyökuukautta).

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu
Daria Kormacheva, Kielentutkimuksen tohtoriohjelma (Doctoral programme for language studies), 80 000 eur (24 kk)
Petri Roikonen, Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma (Doctoral programme in political, societal and regional changes), 160 000 eur (48 kk)
Laura Hedlund, Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma (Doctoral programme of psychology, learning and communication PsyCo), 160 000 eur (48 kk)

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu
Lina Smeds, Aivot ja mieli -tohtoriohjelma (Doctoral programme brain & mind B&M), 160 000 eur (48 kk)
Barun Pradhan, Biolääketieteellinen tohtoriohjelma (Biomedical doctoral programme), 160 000 eur (48 kk)
Antto Norppa, Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma (Integrative Life Science Doctoral Program), 160 000 eur (48 kk)

Ympäristö, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu
Kaisa Rissanen, Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma (Doctoral programme in sustainable use of renewable natural resources AGFOREE), 160 000 eur (48 kk)
Fanny Groundstroem, Ympäristöalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma (Doctoral programme in interdisciplinary environmental sciences), 160 000 eur (48 kk)

Luonnontieteellinen tutkijakoulu
Gowtham Sathyanarayanan, Materiaalitutkimuksen ja nanotieteiden tohtoriohjelma (The doctoral programme in materials research and nanosciences), 160 000 eur (48 kk)
Topi Talvitie, Tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma (Doctoral Programme in Computer Science), 160 000 eur (48 kk)

Helsingin yliopiston tiedesäätiön rahoitus 2014

Helsingin yliopiston tiedesäätiön hallitus myönsi kokouksessaan 18.3.2014 Helsingin yliopistolle rahoituksen 13 hakijan palkkaamiseksi nimikoiduille tohtoriohjelmapaikoille.

Myönnettävän rahoituksen määrä on yhteensä 2 026 700 euroa (608 henkilötyökuukautta).

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu
FM Lasse Lehtonen, Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma, 160 000 eur (48 kk)
VTM Eemeli Hakoköngäs, Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma, 160 000 eur (48 kk)
MA Satu Kumpulainen, Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma, 160 000 eur (48 kk)
MA Anna Kutkina, Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma, 106 700 eur (32 kk)
FM Kaisa J. Kortekallio, Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma, 160 000 eur (48 kk)

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu
FM Jonni Hirvonen, Aivot ja mieli -tohtoriohjelma, 160 000 eur (48 kk)
DI Laura Kolsi, Lääketutkimuksen tohtoriohjelma, 160 000 eur (48 kk)
PsM Sara Sammallahti, Kliininen tohtoriohjelma, 160 000 eur (48 kk)
Master of Bioengineering Zhijia Wang, Biolääketieteellinen tohtoriohjelma, 160 000 eur (48 kk)

Ympäristö, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu
FM Anna Norberg, Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelma, 160 000 eur (48 kk)
MMM Tuure Parviainen, Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma, 160 000 eur (48 kk)

Luonnontieteellinen tutkijakoulu
FM Maiju-Lotta Soikkeli, Kemian ja molekyylitutkimuksen tohtoriohjelma, 160 000 eur (48 kk)
FM Tommi Tenkanen, Alkeishiukkasfysiikan ja maailmankaikkeuden tutkimuksen tohtoriohjelma, 160 000 eur (48 kk)

Postiosoite

Helsingin yliopiston tiedesäätiö
PL 53
00014 Helsingin yliopisto

Yhteyshenkilöt

Säätiön asiamies
Minna Kontro
02941 23979
     
Hallituksen sihteeri
Iro Särkkä
02941 24815

Säätiön asiointisähköposti: hy-tiedesaatio@helsinki.fi

Hallitus
Rehtori Sari Lindblom, puheenjohtaja
Professori Johanna Björkroth
Professori Mika Kivimäki
Toimitusjohtaja Gunvor Kronman
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuuli Kousa
Professori Juhana Aunesluoma
Johtaja Anna Talasniemi
      
Valtuuskunta (alkaen 1.5.2022)

Ylijohtaja Leena Mörttinen, valtuuskunnan puheenjohtaja

OTT Heidi Andersson
Professori Maija Aksela                                                            Professori Pekka Aula
Toimitusjohtaja Alexander Bargum
Toiminnanjohtaja Elli Dahl
Johtaja Riikka Heikinheimo
Hallituksen jäsen Anna Herlin
Professori Seppo Honkapohja
Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio
Kansleri Kaarle Hämeri                                                            Toimitusjohtaja Sanna Lauslahti
FT Maria Lival-Juusela
Professori Anna Mauranen
Johtaja Riitta Mustonen
Hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila
Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen
Vice President Sirpa Poitsalo                                                     Kehitysjohtaja Juho Rantala
Asiamies Ralf Sunell, valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Ministeri Antti Tanskanen
Johtaja Teija Tiilikainen
Professori Hannu Vartiainen
Kansanedustaja Juhana Vartiainen
Rehtori Mari Walls