Yliopiston tarjoilusuositus: vältetään ruokahävikkiä ja suositaan kasvis- ja vegaaniruokaa sekä vastuullisesti pyydettyä lähikalaa

Suositus pohjautuu tutkimustietoon ja yliopistoyhteisön kommentteihin. Tavoitteena on varmistaa, että kestävyys ja vastuullisuus huomioidaan yliopiston omissa tarjoiluissa entistä paremmin.

Helsingin yliopisto on laatinut uuden tarjoilusuosituksen yliopistolla järjestettäviin tilaisuuksiin. Kestävyyttä painottaviin suosituksiin kuuluu esimerkiksi se, että tarjoiluissa suositaan kasvis- ja vegaaniruokaa sekä vastuullisesti pyydettyä lähikalaa ja käytetään ensisijaisesti kestoastioita ja -aterimia.  

Vältettävien listalla ovat muun muassa pullotetun veden tarjoileminen ja tuotteet, joilla on tutkitusti suuri negatiivinen ilmasto- ja ympäristövaikutus. Tällaisia ovat muun muassa liha- ja maitotuotteet ja riisi. 

Yliopisto suosittelee tarjoilusuosituksen noudattamista silloinkin, kun se ei itse ole tapahtuman pääjärjestäjä, vaan tilaisuus järjestetään yhteistyössä muiden kanssa. 

Taustalla tutkimustieto 

Helsingin yliopiston tavoite on olla kestävyyden ja vastuullisuuden edelläkävijä, ja tavoitteen saavuttaminen vaatii tekoja arjessa. Tarjoilusuositus tukee osaltaan Hiilineutraali Helsingin yliopisto 2030 -tiekartan toimenpiteitä, joissa tavoitteeksi on asetettu, että yliopiston omat ruokatarjoilut ovat kasvispainotteisia vuoteen 2030 mennessä. 

Yliopistolla halutaan perustaa päätökset tutkittuun tietoon. Suositus kannustaakin pohjoismaisten ravitsemussuositusten mukaisesti entistä kasvipohjaisempiin tarjoiluihin ja lihan kulutuksen vähentämiseen. 

– On laaja tieteellinen yhteisymmärrys siitä, että eläintuotteiden kulutus on länsimaissa paitsi ravitsemusterveyden myös ympäristövaikutusten ja luonnonvarojen riittävyyden kannalta liiallista. Tarve on jopa puolittaa tämä kulutus ja korvata eläinkunnan tuotteet kasvikunnan tuotteilla, toteaa agroekologian professori ja FOOD-ohjelman johtaja Juha Helenius

Tarjoilusuositus on valmisteltu yhteistyössä monen eri toimijan kanssa. Kommentteja tuli muun muassa kestävyydestä ja vastuullisuudesta vastaavilta varadekaaneilta, yliopiston laajennetulta johtoryhmältä, ylioppilaskunnalta, yliopiston ravintolatoimijoilta ja kestävyys- ja vastuullisuustoimikunnalta.  

Kestävyydestä ja vastuullisuudesta vastaavan vararehtorin Anne Portaankorvan mukaan yliopistolla vallitsee selkeä tahtotila kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiseksi. Tarjoilujen kestävyyden ja vastuullisuuden määrittely ei kuitenkaan ole aina yksiselitteistä. 

Juha Helenius nostaa esiin, että tiedeyhteisö käy parhaillaan keskustelua eläintuotannon kohtuullisesta roolista ruoantuotannossa, ja myös Helsingin yliopiston tutkijat ovat osallistuneet tähän keskusteluun. 

– Olemme moniääninen, keskusteleva yhteisö, ja tätä arvoa haluamme vaalia myös jatkossa, Anne Portaankorva sanoo.

Huomio myös inklusiivisuuteen 

Tarjoilusuositus pyrkii paitsi vähentämään yliopiston tapahtumien ympäristövaikutuksia, myös edistämään inklusiivisuutta ja sosiaalista vastuuta sekä taloudellista vastuuta. Tämä tarkoittaa muun muassa osallistujien yksilöllisten tarpeiden, kuten erilaisten ruokavalioiden huomioimista.  

Parhaassa tapauksessa ruokailu yhdistää, ei erota, tapahtumien osallistujia. Esimerkiksi yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimin järjestämissä johdon tilaisuuksissa ja yliopistotason vastaanotoilla on jo pidempään ollut käytäntönä tarjota vain yhtä ruokaa, joka on vegaanista ja pähkinätöntä. Lisäksi tarjolla on aina gluteeniton vaihtoehto.  

Käytännöllä kunnioitetaan yliopistoyhteisön moninaisuutta; vegaaninen tarjoilu soveltuu myös niille, joilla on uskonnollisia, eettisiä tai kulttuurisia syitä olla syömättä eläinperäisiä tuotteita.  Lisäksi mahdollisimman monelle soveltuva tarjoilu vähentää ruokahävikkiä ja samalla pienentää hiilijalanjälkeä.   

Tarjoilusuositus on otettu käyttöön 17.1.2024 ja sitä päivitetään tarvittaessa viimeisimmän tutkimustiedon pohjalta. 

  Yliopiston tarjoilusuositukset:   

  • Tarjoiluissa suositaan kasvis- ja vegaaniruokaa ja vastuullisesti pyydettyä lähikalaa.  

  • Tarjoiluissa suositaan terveellistä ja kauden mukaista ruokaa, lähiruokaa, luomutuotteita sekä Reilun kaupan tuotteita. Reilun kaupan korkeakouluna olemme sitoutuneet käyttämään tarjoiluissa Reilun kaupan kahvia ja teetä. 

  • Tarjoiluissa vältetään tuotteita, joilla on tutkitusti suuri negatiivinen ilmasto- ja ympäristövaikutus. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa liha- ja maitotuotteet ja riisi.  

  • Erilaiset ruokavaliot huomioidaan. 

  • Pullotetun veden tarjoilemista vältetään.  

  • Tarjoiluissa vältetään ruokahävikkiä. Tarjoiluja sisältäviin tilaisuuksiin kutsutuilta pyydetään sitovat ilmoittautumiset ruokahävikin vähentämiseksi.   

  • Tilaisuuksissa käytetään ensisijaisesti kestoastioita ja -aterimia.   

Lue myös:

Helsingin yliopiston vinkit kestävän ja vastuullisen tapahtuman järjestämiseen

Kestävyys ja vastuullisuus Helsingin yliopistossa