Panostukset kestävyys- ja vastuullisuustyöhön näkyvät Helsingin yliopiston parantuneena ranking-sijoituksena

Helsingin yliopisto sijoittui kahdensadan parhaan yliopiston joukkoon maailmanlaajuisessa Times Higher Education Impact Rankingissä. Yliopisto nosti sijoitustaan siitä huolimatta, että arvioitujen instituutioiden määrä kasvoi. Vertailussa arvioidaan sitoutumista YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

THE Impact Ranking mittaa sitä, kuinka hyvin yliopistot edistävät toiminnallaan kestävää kehitystä.  Vuonna 2024 vertailussa arvioitiin yhteensä 1963 instituutiota, ja Helsingin yliopisto paransi tulostaan viime vuodesta sijoittumalla kahdensadan parhaan joukkoon (sija 101–200).  

Suomessa Helsingin yliopisto sijoittui jaetulle kärkisijalle. 

Ranking tarkastelee sekä yliopistojen perustehtäviä, eli tutkimusta, opetusta ja vuorovaikutusta, että omia toimintoja 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitteen kautta. Osallistuakseen rankingiin yliopistot voivat toimittaa tietoja kaikkiin kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen. 

Helsingin yliopisto paransi sijoitustaan viime vuodesta useassa tavoitteessa. Parhaat sijoitukset tulivat tavoitteista 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto, 13 Ilmastotekoja, 12 Vastuullinen kuluttaminen, 14 Vedenalainen elämä, ja 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt. 

Yliopisto sijoittui viidessä tavoitteessa 50 parhaan joukkoon ja seitsemässä sadan parhaan joukkoon. 

Panostukset kestävyyteen ja vastuullisuuteen näkyvät tuloksessa 

Nyt saadut tulokset perustuvat vuonna 2022 tehtyyn työhön ja toimenpiteisiin sekä viime vuoden rankingtulokseen. Kokonaistulos muodostuu siis tämän ja viime vuoden tulosten keskiarvosta. Pitkäjänteinen ja monitieteinen tutkimus on yksi yliopiston vahvuuksista, ja se näkyy tuloksessa: tutkimus pisteytyy hyvin jokaisessa 17 kestävän kehityksen tavoitteessa. Tutkimuksen lisäksi tulokseen vaikuttavat vuonna 2022 tehdyt panostukset. 

– Vuonna 2022 tehtiin paljon panostuksia kestävyys- ja vastuullisuustyöhön. Julkaisimme esimerkiksi yliopiston ensimmäisen kestävyys ja vastuullisuus -ohjelman sekä aloitimme kolme strategista projektia, joiden kautta on lisätty panostuksia yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustyöhön, kestävyysosaamisen kehittämiseen ja hiilineutraaliustyöhön, sanoo kestävyydestä ja vastuullisuudesta vastaava vararehtori Anne Portaankorva. 

Tuloksessa näkyvät myös yliopiston panostukset avoimeen ja monipuoliseen viestintään ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. 

Ranking-tulokset toimivat työvälineenä 

Noususta huolimatta Helsingin yliopistolla on edelleen kehityskohtia, joihin voidaan keskittyä entistä paremmin.  

– Ranking-tuloksesta voi pyrkiä ottamaan opiksi ja kehittää sen perusteella niitä osa-alueita, joissa suoriutuu heikommin. Siten ranking-sijoitus ei jää vain sijoitukseksi vaan siitä saa konkreettista apua kestävyys- ja vastuullisuustyön kehittämiseen, sanoo yliopiston kestävyyden ja vastuullisuuden erityisasiantuntija Riina Koivuranta. 

Viime vuoden tuloksen perusteella yliopistolla kehitettiin esimerkiksi kestävyysraportointia ja tehtiin viestinnällisiä toimenpiteitä. 

Helsingin yliopisto osallistui THE Impact Rankingiin nyt  neljättä kertaa. Yliopisto on lisäksi arvioitu QS World University Rankings: Sustainability -rankingissa, jossa se sijoittui viimeksi sijalle 60 (1397 arvioitua yliopistoa). 

 

Katso yliopiston kestävyys ja vastuullisuus -verkkosivut. 

Tutustu Helsingin yliopiston Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmaan 2022–2024.

Tulokset THE Impact ranking -sivustolla.

Helsingin yliopiston menestys yliopistorankingeissä.

Times Higher Education Impact Ranking

Vuosittaisessa Times Higher Education Impact Rankingissa mitataan, kuinka hyvin yliopistot edistävät toiminnallaan kestävää kehitystä.  

Helsingin yliopisto on osallistunut THE Impact Rankingiin yhteensä neljä kertaa:  

Vuonna 2019 HY oli sijalla 15 (osallistujina 450 yliopistoa 76 maasta)  

Vuonna 2020 sijalla 80 (osallistujina 768 yliopistoa 85 maasta)  

Vuonna 2023 sijalla 201–300 (osallistujina 1625 yliopistoa 112 maasta). 

Vuonna 2024 sijalla 101-200 (osallistujina 1963 yliopistoa 125 maasta)