Yli 30 000 hakijaa Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin korkeakoulujen yhteishaussa

Suosituin hakukohde oli oikeusnotaarin koulutusohjelma. Uusi terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelma nousi ylivoimaisesti suosituimmaksi maisteriohjelmaksi.

Helsingin yliopistoon haki korkeakoulujen yhteishaussa 30 400 henkilöä. Kandiohjelmiin oli 27 300 hakijaa ja maisteriohjelmiin 3 200. Yhteishaku päättyi 30.3.2023.

Helsingin yliopisto on ollut vuodesta toiseen hakijoiden ykköshakukohde. Tämän haun osalta asia varmistuu myöhemmin, mutta Helsingin yliopiston vetovoima näyttää säilyneen erittäin vahvana.

– Lämmin kiitos osoittamastanne luottamuksesta! Teemme kaikkemme, että yliopistomme on paras paikka opiskella. Toivotan teille jokaiselle onnea ja menestystä valintoihin, rehtori Sari Lindblom sanoo.

Suosituin hakukohde oli oikeusnotaarin koulutusohjelma (opetus Helsingissä suomeksi), hakijoita yhteensä 3 574. Toiseksi suosituin oli lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), 3 364 hakijaa ja kolmas psykologian kandiohjelma, 2 910 hakijaa.

Lähes 1 500 haki uuteen terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelmaan

Helsingin yliopiston maisteriohjelmat kiinnostivat 3 206 hakijaa. Suosituin hakukohde oli uusi terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelma, 1 444 hakijaa. Toiseksi suosituin oli proviisorin koulutusohjelma, 288 hakijaa ja kolmanneksi suosituin oli psykologian maisteriohjelma, 233 hakijaa.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa syksyllä 2023 alkava uusi koulutusohjelma, terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelma sai erinomaisen vastaanoton. Ohjelmaan haki lähes 1 500 hakijaa, mikä on lähes puolet kaikista Helsingin yliopiston maisteriohjelmien hakijoista.

– Suomi tarvitsee sosiaali- ja terveysalan osaajia, joilla on kykyä kehittää terveydenhuoltoa toimivammaksi. Lisäksi alalle tarvitaan osaajia vaativiin asiantuntija-, tutkimus- ja esihenkilötehtäviin. Olen todella iloinen, että ohjelma sai jo ensimmäisenä vuotenaan näin hyvän vastaanoton, ohjelman valmistelu- ja suunnitteluryhmän puheenjohtaja, varadekaani Anu-Katriina Pesonen iloitsee.

Avoin väylä on vaihtoehto todistusvalinnalle ja valintakokeille

Yhteishakuun kuulumattoman avoimen väylän haun kautta haki 229 hakijaa. Eniten kiinnosti tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, hakijoita 61. Toiseksi eniten hakijoita sai oikeusnotaarin koulutusohjelma, hakijoita 53. Avoin väylä tarkoittaa hakemista tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella.

Kasvatusala laajensi avoimen väylän hakua tänä vuonna. Kasvatusalan avoimen väylä on osana yhteishakua. Avoimesta väylästä onkin kasvatusalalla tulossa aito vaihtoehto todistusvalinnalle ja valintakokeelle. Esimerkiksi opettajankoulutuksissa 10 prosenttia soveltuvuuskokeen kutsupaikoista on varattu avoimen väylän kautta tuleville hakijoille. Helsingin yliopiston kasvatusala sai hakijoita avoimen väylän kautta 207.

– Hienoa, että näin moni haki avoimen väylän kautta! Hakijan kannalta on hyvä, että on useita vaihtoehtoisia tapoja hakea yliopistoon. Jos ei pääse sisään todistusvalinnan tai VAKAVA-kokeen kautta, voi välivuoden sijaan suorittaa opintoja avoimessa yliopistossa ja siten edistää myös tulevan tutkinnon valmistumista. Avoin väylä on aito vaihtoehto muille väylille, kasvatusalan valintayhteistyöverkoston puheenjohtaja Anu Laine iloitsee.

Hakijamäärät ja aloituspaikat hakukohteittain julkaistaan yliopiston verkkosivuilla huomenna perjantaina 31.3.2023. Tarkempia tilastoja muun muassa sukupuolijakaumasta, kielijakaumasta, ensikertalaisten ja ensisijaisten hakijoiden määrästä koostetaan hakukohdekohtaisesti ensi viikolla ja tiedot julkaistaan samalla verkkosivulla.

Lisätietoja antaa