Avoimen väylä 2023
Tällä sivulla kerrotaan vuodelle 2023 tulevasta laajemmasta avoimen väylästä kasvatusalalle.
Hae kasvatusalalle uudistuneessa avoimen väylässä

Kasvatusala julkaisee mittavan avoimen väylän vuonna 2023. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelupaikka tai opettajankoulutuksissa soveltuvuuskoekutsu on jatkossa mahdollista saada todistusvalinnan, VAKAVA-kokeen tai avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Opettajankoulutuksissa 10 % soveltuvuuskokeen kutsupaikoista on varattu avoimen väylän kautta tuleville hakijoille. Muissa kasvatustieteen hakukohteissa avoimen väylässä hyväksyttävien määrä voi olla jopa korkeampi.

”Kyseessä on tärkeä muutos. Avoimen väylän painoarvo kasvaa kasvatusalalla uudistuksen myötä merkittävästi. Samalla avoimen väylästä tulee aito vaihtoehto todistusvalinnalle. Avoimen yliopiston opinnot ovat lähes aina hyväksiluettavissa suoraan tulevaan tutkintoon, joten niitä suorittamalla voi nopeuttaa valmistumistaan. Jos tuleva opiskelusuunta on vielä auki, avoimen opinnoilla voi kokeilla, olisiko kasvatusala se oma juttu.” Kommentoi kasvatusalan valintayhteistyöverkoston puheenjohtaja Anu Laine.

Minimivaatimuksena avoimen väylän haussa ovat kasvatustieteellisen alan yliopistotasoiset perusopinnot. Lisäpisteitä saa muista yliopisto-opinnoista sekä kieliopinnoista. Avoimen väylässä hakeva ei saa suorittaa tutkintoa tällä hetkellä eivätkä suoritetut opinnot saa olla sidottuina mahdolliseen aikaisempaan tutkintoon.

Avoimen väylän valintaperusteet 2023

Tällä sivulla on esitetty avoimen väylän valintaperusteet osana kaksivaiheisten (opettajankoulutusten) ja yksivaiheisten (yleinen- ja aikuiskasvatustiede) hakukohteiden valintaprosessia. Sivulla esitetty valintaperusteteksti ei ole täydellinen, vaan siinä esitetään ne osat, jotka koskevat uutta avointa väylää.

HUOM! Tarkennuksia avoimen väylän pisteytykseen:

Pisteet kaksista kasvatusalan perusopintokokonaisuuksista:

Haussa voi saada pisteitä kaksista kasvatusalan perusopinnoista, jos ne ovat erisisältöisiä keskenään. Alla selitetty, mitä tämä tarkoittaa:

Avoimen väylän valintaperusteissa on listattu seuraavat perusopinnot:

 • kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden perusopinnot
 • kasvatustieteen/-tieteiden perusopinnot
 • aikuiskasvatustieteen/-tieteiden perusopinnot
 • varhaiskasvatustieteen perusopinnot
 • erityispedagogiikan perusopinnot
 • kasvatuspsykologian perusopinnot

Näistä samansisältöisiä opintoja ovat seuraavat kolme perusopintokokonaisuutta ja näistä pisteytykseen käyvät vain yhdet opinnot kerrallaan. Eli jos jokin seuraavista perusopintokokonaisuuksista on pisteytyksen kohdassa "Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuden arvosana (max. 5 pistettä)”, ei muista kahdesta alla olevista saa haussa enää lisäpisteitä kohdassa "Muut yliopisto-opinnot (max 4 pistettä)":

 • kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden perusopinnot
 • kasvatustieteen/tieteiden perusopinnot
 • varhaiskasvatustieteen perusopinnot

Esimerkki: Lisäpisteitä tuottava opintokokonaisuus tai opinnot kohdassa ”Muut yliopisto-opinnot, max 4 pistettä” eivät voi olla kasvatustieteen perusopinnot-opintokokonaisuudesta, jos kohdassa ”Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuden arvosana (max. 5 pistettä)” on varhaiskasvatustieteen perusopinnot, eikä toisinpäin.

Alla listatuista opinnoista mitkä tahansa käyvät pisteytykseen yhden yllä listatuista opintokokonaisuuksista (kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden-, kasvatustieteen/tieteiden- tai varhaiskasvatustieteen perusopinnot) kanssa. Lisäksi alla olevat käyvät pisteytykseen yhtä aikaa.

 • aikuiskasvatustieteen/-tieteiden perusopinnot
 • erityispedagogiikan perusopinnot
 • kasvatuspsykologian perusopinnot

Esimerkkejä:

- Lisäpisteitä tuottava opintokokonaisuus tai opinnot kohdassa ”Muut yliopisto-opinnot, max 4 pistettä”   voi olla kasvatuspsykologian perusopinnot-kokonaisuudesta ja perusopintokokonaisuus kohdassa ”Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuden arvosana (max. 5 pistettä)” voi olla erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus, tai toisinpäin.

- Lisäpisteitä tuottava opintokokonaisuus voi olla aikuiskasvatustieteen perusopinnot ja kasvatustieteellisen alan perusopinnoiksi laskettava kokonaisuus kasvatustieteen perusopintokokonaisuus, tai toisinpäin.

"Hyväksytty" -arvosanalla oleva kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus:

Pisteytyksen kohdassa "Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuden arvosana (max. 5 pistettä)":

Jos sinulla on arvosanalla "Hyväksytty" oleva kasvatusalan perusopintokokonaisuus, se vastaa arvosanaa 3. Eli olet hakukelpoinen avoimen väylässä, jos olet suorittanut jonkin yliopistollisen kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuden (25 opintopistettä) vähintään arvosanalla 3/5 (asteikolla 1-5) tai hyväksytty (asteikolla hyväksytty/hylätty).

Kieliopintojen tasot kohdassa "Kieliopinnot (max. 3 pistettä)":

Pisteytyksen kohdassa ”Kieliopinnot (max. 3 pistettä)” tarkoitetaan seuraavan tasoisia opintoja:

 • Pakollinen tutkintoon vaadittava toisen kotimaisen kielen suoritus: 2 pistettä = ruotsi (tai suomi, jos hakijan äidinkieli ei suomi) tasolla B1-B2
 • Pakollinen tutkintoon vaadittava vieraan kielen suoritus: 1 piste = englanti tasolla B2 tai muu vieras kieli tasolla B1

Tämän tasoiset opintojaksot ovat hyväksiluettavissa tutkintoon pakollisiksi kieliopinnoiksi. Jos olet epävarma ovatko suorittamasi opinnot vaaditulla tasolla, kysy asiaa oppilaitoksesta, jossa suoritat opintoja.

Opettajan pedagogiset opinnot opettajankoulutus-hakukohteissa: Et voi hakea avoimen väylässä opettajankoulutuksiin, jos suoritat parhaillaan tai olet suorittanut opettajan pedagogiset opinnot etkä myöskään jos olet suorittanut tai olet suorittamassa parhaillaan ammatilliset opettajaopinnot (ammatillinen opettajankoulutus).

 

 

Avoimen väylän valintaperusteet 2023 - kaksivaiheiset (opettajankoulutusten) hakukohteet

Tässä on esitetty avoimen väylän valintaperusteet osana kaksivaiheisten (opettajankoulutusten) hakukohteiden valintaprosessia. Tämä valintaperusteteksti ei ole täydellinen, vaan siinä esitetään ne osat, jotka koskevat uutta avointa väylää.

 

Valinta on kaksivaiheinen. Voit tulla kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen

 

joko

 1. todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen tai siihen rinnastettavan tutkintotodistuksen perusteella,

tai

 1. avoimen väylässä aiempien yliopisto-opintojen perusteella

tai

 1. VAKAVA-koevalinnassa.

Lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella.

 

2. Valinnan ensimmäinen vaihe, avoimen väylä

Jos haluat hakea avoimen väylässä, sinun täytyy merkitä se erikseen Opintopolun hakulomakkeelle. Merkitse hakevasi avoimen väylässä vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät.

Voit hakea avoimen väylässä, jos

 • olet suorittanut jonkin yliopistollisen kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuden (25 opintopistettä) vähintään arvosanalla 3/5
 • sinulla on perusopintokokonaisuudesta kokonaisuusmerkintä 2.5.2023 klo 15.00 mennessä
 • suorittamasi perusopintokokonaisuus ei kuulu mahdollisesti aiemmin suorittamaasi korkeakoulututkintoon

Et voi hakea avoimen väylässä, jos

 • suoritat tällä hetkellä jotain suomalaista korkeakoulututkintoa. Myös palautettavissa olevat oikeudet ja oikeudet, joihin voi hakea lisäaikaa, ovat este avoimen väylän haulle, jos et ole virallisesti luopunut niistä. Jos sinulla on joskus ollut opinto-oikeus, josta et ole valmistunut, ole yhteydessä oppilaitokseesi.
 • suoritat parhaillaan tai olet suorittanut opettajan pedagogiset opinnot

Avoimen väylän haku ei edellytä todistusvalinnan ja VAKAVA-koevalinnan vaatimaa yleistä korkeakoulukelpoisuutta.

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuksiksi hyväksytään:

 • kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden perusopinnot
 • kasvatustieteen/-tieteiden perusopinnot
 • aikuiskasvatustieteen/-tieteiden perusopinnot
 • varhaiskasvatustieteen perusopinnot
 • erityispedagogiikan perusopinnot
 • kasvatuspsykologian perusopinnot
   

Esimerkiksi seuraavat kokonaisuudet eivät kelpaa: draamakasvatus, esi- ja alkuopetus, ilmaisukasvatus, kasvatussosiologia, kotitalouskasvatus, kuvataidekasvatus, käsityökasvatus, liikuntapedagogiikka, mediakasvatus, musiikkikasvatus, psykologia, opettajan pedagogiset opinnot.

Mitä kokonaisuusmerkinnällä tarkoitetaan: suorittamasi perusopinnot tulee olla koottuina opintokokonaisuudeksi. Kyseessä on toimenpide, joka pitää erikseen tehdä. Pyydä oppilaitosta kokoamaan kurssit kokonaisuudeksi välittömästi suoritettuasi viimeisen kurssin. Ilman kokonaisuusmerkintää et ole hakukelpoinen haussa. Opinnot tulee olla suoritettu, arvioitu ja opintokokonaisuus koottu siten, että perusopintokokonaisuutta koskevat liitteet on mahdollista toimittaa määräaikaan 2.5.2023 klo 15.00 mennessä.

*Avoimen väylän pisteytys:

Avoimen väylän valinta tapahtuu yliopisto-opintojen ja niistä saatavien pisteiden perusteella. Pisteitä annetaan seuraavasti:

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuden arvosana (max. 5 pistettä):

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (25 op) arvosanalla 3/5: 1 piste
Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (25 op) arvosanalla 4/5: 3 pistettä
Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (25 op) arvosanalla 5/5: 5 pistettä

Perusopintojen arvosanasta “hyväksytty” saa 1 pisteen.

Kieliopinnot (max. 3 pistettä):

Pakollinen tutkintoon vaadittava toisen kotimaisen kielen suoritus: 2 pistettä
Pakollinen tutkintoon vaadittava vieraan kielen suoritus: 1 piste

Muut yliopisto-opinnot (max. 4 pistettä):

Muita yliopisto-opintoja 1–5 op: 0,5 pistettä
Muita yliopisto-opintoja 6–10 op: 1 pistettä
Muita yliopisto-opintoja 11–15 op: 1,5 pistettä
Muita yliopisto-opintoja 16–24 op: 2 pistettä
tai
Muu yliopistollinen opintokokonaisuus (edellyttää kokonaisuusmerkintää), vähintään 25 op: 3 pistettä
tai
Muu yliopistollinen opintokokonaisuus (edellyttää kokonaisuusmerkintää), vähintään 25 op sekä 10 opintopistettä muista yliopisto-opintoja: 4 pistettä

Pisteitä antavat opinnot eivät saa kuulua aiemmin suoritettuun tutkintoon. 

Haun maksimipistemäärä: 12 pistettä.

Haussa pisteitä tuottavien opintojen tulee olla suoritettuina siten, että ne näkyvät toimitettavalla liitteellä 6.4.2023 klo 15.00 mennessä lukuun ottamatta hakukelpoisuuden edellytyksenä olevaa perusopintokokonaisuutta, joka tulee olla toimitettuna 2.5.2023 klo 15.00 mennessä. Näiden määräaikojen jälkeen suoritettuja opintoja ei oteta huomioon.

Valinnassa otetaan huomioon opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen 6.4.2023 klo 15.00 mennessä tehdyt yksittäisten opintojaksojen korotukset. Korotetun arvosanan täytyy näkyä toimitetulla opintosuoritusotteella.

Avoimen väylän valintaperusteet - yksivaiheiset hakukohteet (esim. kasvatustieteet)

Tässä on esitetty avoimen väylän valintaperusteet osana yksivaiheisten hakukohteiden valintaprosessia. Tämä valintaperusteteksti ei ole täydellinen, vaan siinä esitetään ne osat, jotka koskevat uutta avointa väylää.

 

Voit tulla valituksi koulutukseen seuraavilla tavoilla:

 1. todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen tai siihen rinnastettavan tutkintotodistuksen perusteella,
 2. avoimen väylässä,
 3. VAKAVA-koevalinnassa.

Avoimen väylä

Jos haluat hakea avoimen väylässä, sinun täytyy merkitä se erikseen Opintopolun hakulomakkeelle. Merkitse hakevasi avoimen väylässä vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät.

Voit hakea avoimen väylässä, jos

 • olet suorittanut jonkin yliopistollisen kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuden (25 opintopistettä) vähintään arvosanalla 3/5
 • sinulla on perusopintokokonaisuudesta kokonaisuusmerkintä 2.5.2023 klo 15.00 mennessä
 • suorittamasi perusopintokokonaisuus ei kuulu mahdollisesti aiemmin suorittamaasi korkeakoulututkintoon

 

Et voi hakea avoimen väylässä, jos

 • suoritat jo tällä hetkellä jotain korkeakoulututkintoa. Myös palautettavissa olevat oikeudet ja oikeudet, joihin voi hakea lisäaikaa, ovat este avoimen väylän haulle, jos et ole virallisesti luopunut siitä. Jos sinulla on joskus ollut opinto-oikeus, josta et ole valmistunut, ole yhteydessä oppilaitokseesi.

Avoimen väylän haku ei edellytä todistusvalinnan ja VAKAVA-koevalinnan vaatimaa yleistä korkeakoulukelpoisuutta.

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuksiksi hyväksytään:

 • kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden perusopinnot
 • kasvatustieteen/-tieteiden perusopinnot
 • aikuiskasvatustieteen/-tieteiden perusopinnot
 • varhaiskasvatustieteen perusopinnot
 • erityispedagogiikan perusopinnot
 • kasvatuspsykologian perusopinnot
   

Esimerkiksi seuraavat kokonaisuudet eivät kelpaa: draamakasvatus, esi- ja alkuopetus, ilmaisukasvatus, kasvatussosiologia, kotitalouskasvatus, kuvataidekasvatus, käsityökasvatus, liikuntapedagogiikka, mediakasvatus, musiikkikasvatus, psykologia, opettajan pedagogiset opinnot.

Mitä kokonaisuusmerkinnällä tarkoitetaan: suorittamasi perusopinnot tulee olla koottuina opintokokonaisuudeksi. Kyseessä on toimenpide, joka pitää erikseen tehdä. Pyydä oppilaitosta kokoamaan kurssit kokonaisuudeksi välittömästi suoritettuasi viimeisen kurssin. Ilman kokonaisuusmerkintää et ole hakukelpoinen haussa. Opinnot tulee olla suoritettu, arvioitu ja opintokokonaisuus koottu siten, että perusopintokokonaisuutta koskevat liitteet on mahdollista toimittaa määräaikaan 2.5.2023 klo 15.00 mennessä.

*Avoimen väylän pisteytys:

Avoimen väylän valinta tapahtuu yliopisto-opintojen ja niistä saatavien pisteiden perusteella. Pisteitä annetaan seuraavasti:

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuden arvosana (max 5 pistettä):

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (25 op) arvosanalla 3/5: 1 piste
Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (25 op) arvosanalla 4/5: 3 pistettä
Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (25 op) arvosanalla 5/5: 5 pistettä

Perusopintojen arvosanasta “hyväksytty” saa 1 pisteen.

Kieliopinnot (max 3 pistettä):

Pakollinen tutkintoon vaadittava toisen kotimaisen kielen suoritus: 2 pistettä
Pakollinen tutkintoon vaadittava vieraan kielen suoritus: 1 piste

Muut yliopisto-opinnot (max 4 pistettä):

Muita yliopisto-opintoja 1–5 op: 0,5 pistettä
Muita yliopisto-opintoja 6–10 op: 1 pistettä
Muita yliopisto-opintoja 11–15 op: 1,5 pistettä
Muita yliopisto-opintoja 16–24 op: 2 pistettä
tai
Muu yliopistollinen opintokokonaisuus (edellyttää kokonaisuusmerkintää) vähintään 25 op: 3 pistettä
tai
Muu yliopistollinen opintokokonaisuus (edellyttää kokonaisuusmerkintää), vähintään 25 op sekä 10 opintopistettä muista yliopisto-opintoja: 4 pistettä
 

Pisteitä antavat opinnot eivät saa kuulua aiemmin suoritettuun tutkintoon. 

Haun maksimipistemäärä: 12 pistettä.

Haussa pisteitä tuottavien opintojen tulee olla suoritettuina siten, että ne näkyvät toimitettavalla liitteellä 6.4.2023 klo 15.00 mennessä lukuun ottamatta hakukelpoisuuden edellytyksenä olevaa perusopintokokonaisuutta, joka tulee olla toimitettuna 2.5.2023 klo 15.00 mennessä. Näiden määräaikojen jälkeen suoritettuja opintoja ei oteta huomioon.

Valinnassa otetaan huomioon opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen 6.4.2023 klo 15.00 mennessä tehdyt yksittäisten opintojaksojen korotukset. Korotetun arvosanan täytyy näkyä toimitetulla opintosuoritusotteella.