Kumpulan kampukselle avoimen väylän kautta yli sata uutta opiskelijaa

Avoimen väylän kautta opintonsa aloittaa tänä vuonna Helsingin yliopistossa yhteensä 105 uutta tietojenkäsittelytieteen opiskelijaa. Määrä on viidenneksen viimevuotista suurempi.

Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelu-oikeutta hakevien opiskelijoiden määrä on ollut Kumpulan kampuksella jo useamman vuoden tasaisessa nousussa. Tänä syksynä nousua on viime vuoteen verrattuna 19 %.

Perinteisesti opiskelijaksi pääsee joko valintakokeen tai lukion todistuksen perusteella. Avoimen väylä on uudenlainen mahdollisuus. Opiskelijaksi voi päästä esimerkiksi suorittamalla ensin tietyn määrän opintoja yksittäisinä kursseina tarpeeksi hyvällä arvosanalla. Kun opintoja on kertynyt riittävästi, voi hakea ja saada opinto-oikeuden.

Tietojenkäsittelytieteen opintoihin on avoimen väylän kautta mahdollista hakea myös suorittamalla kaikille avoimia, maksuttomia MOOC-kursseja (massive open online course). Tällaisesta esimerkkinä on erittäin suosittu HY:n ja Reaktorin yhteistyönä toteutettu Elements of AI -verkkokurssi. 

Tämän on mahdollistanut Digital Education For All -hanke, joka on tarjonnut tietojenkäsittelytieteen ensimmäisen vuoden yliopisto-opinnot kaikille avoimina. Tänä vuonna Defa-väylän kautta saatiin 17 uutta opiskelijaa. Vaikka hanke tuli kesällä 2021 päätökseensä, avoimien MOOC-kurssien tarjontaa ja Defa-väylää jatketaan edelleen.