Avoimessa yliopistossa ennätysmäärä opiskelijoita vuonna 2017

Opiskelijoista puolet on alle 30-vuotiaita ja 73 prosenttia naisia. Suosituimpia aloja ovat psykologia, erityispedagogiikka ja tietojenkäsittelytiede.

Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa opiskeli vuonna 2017 ennätysmäärä opiskelijoita. Heitä oli lähes 25 400 – noin 3000 enemmän kuin edellisenä vuonna.Sekä Avoimen yliopiston omien opiskelijoiden että Helsingin yliopistossa tutkintoa suorittavien opiskelijoiden määrä lisääntyi Avoimessa. Tutkinto-opiskelijoiden suhteellinen osuus kasvaa vuosi vuodelta: vuonna 2016 heidän osuutensa 31 prosenttia ja viime vuonna 36 prosenttia opiskelijoista.

Avoimen yliopiston opetus nojaa Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin. Vuonna 2017 tarjolla oli opintoja 24 eri koulutusohjelmasta, lähes kaikista yliopiston tiedekunnista.

Viime vuosina suosituimpia ovat olleet psykologian, erityispedagogiikan, tietojenkäsittelytieteen ja sosiaalitieteiden opinnot.

Avoimesta väylä tutkinto-opiskeluun

Osa opinnoista toteutetaan yhteisopetuksena, johon osallistuvat sekä tutkinto-opiskelijat että Avoimen yliopiston opiskelijat. Yhteisopetus säästää resursseja, synnyttää synergiaa ja mahdollistaa vuoropuhelun eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien opiskelijoiden kesken.

– Avoimen yliopiston joustavat ja opiskelijalähtöiset, innovatiiviset ratkaisut palvelevat ilman muuta myös tutkinto-opiskelijoita. Opiskelu verkossa tai ilta-aikaan houkuttelee varmasti erityisesti niitä, jotka käyvät opintojen ohella töissä tai haluavat edetä opinnoissaan vauhdilla, sanoo Avoimen yliopiston johtaja Jaakko Kurhila.

Yliopiston digitalisaatiojohtajaksi siirtyvä Kurhila näkee, että Avoin yliopisto voisi tarjota myös entistä toimivamman väylän tutkinto-opiskeluun.

Avoin yliopisto seuraa työelämän vaatimuksia

Avoimen yliopiston opiskelijoiden opiskelumotiivit ovat monenlaisia: yksi viettää Avoimessa välivuotta ja valmistautuu yliopisto-opintoihin, toinen opiskelee harrastuksenaan. Monet täydentävät aiempia opintojaan, vahvistavat osaamistaan tai etsivät uutta uraa.Avoimessa yliopistossa kasvatustieteitä ja johtamista opiskelevalle Outi Töttermanille opiskelu aikuisiällä on ollut tärkeää monella tavalla.

– Avoin seuraa hyvin työelämän vaatimuksia, ja opinnot antavat loistavat valmiudet muun muassa muutosjohtamiseen. Esimerkiksi kasvatustieteiden ja aikuiskasvatuksen kursseista on hyötyä ihmiselle, joka ohjaa ja opettaa työpaikalla.

Tötterman arvostaa sitä, että tieteeseen perustuva tieto on tutkittua ja luotettavaa. Samalla se on myös käytännöllistä.

– Avoin yliopisto on auttanut minua nimeämään ja löytämään syy–seuraussuhteita monille sellaisille asioille, jotka eivät toimi työelämässä. Samalla olen saanut työkaluja asioiden korjaamiseen ja kehittämiseen.

Kesäopinnot alkavat vapun jälkeen

Valtaosa Helsingin yliopiston kesäopinnoista toteutetaan Avoimen yliopiston järjestämänä. Kesäopintoja alkaa toukokuun alusta aina elokuun loppuun saakka. Opinnot ovat kaikille avoimia. Ne ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.

Myös Avoimen yliopiston lukuvuoden 2018–2019 opinnoista on jo saatavilla ennakkotietoa. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 45 päivää ennen kunkin opintojakson alkua. Aloita joustavasti

-opintoihin voi ilmoittautua ja opiskelun aloittaa joustavasti lukuvuoden mittaan.

Avoin yliopisto on Helsingin yliopiston erillinen laitos. Se tarjoaa Helsingin yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja kaikille kiinnostuneille yliopistolla, verkko-opintoina ja yhteistyöoppilaitoksissa. Opintoihin ei ole ikä- tai pohjakoulutusvaatimuksia.Opintojen hinta on 15 euroa per opintopiste. Suoritetut opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin.

Lisätietoa Avoimessa yliopistossa opiskelusta:

Avoin yliopisto lukuina 2017
  • 25 366 opiskelijaa
  • 109 393 suoritettua opintopistettä
  • Opiskelijoista 36 % Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoita
  • Opiskelijoista 73 % naisia
  • Opiskelijoista 50 % alle 30-vuotiaita, 39 % 30–49-vuotiaita ja 11 % yli 50-vuotiaita