3894 uutta opiskelijaa hyväksyttiin Helsingin yliopistoon

Korkeakoulujen yhteishaussa Helsingin yliopistoon haki yhteensä 28779, eli sisään pääsi 13,5 prosenttia hakijoista. Erityisesti teologia kasvatti suosiotaan.

Yhteishaussa haetaan sekä kandiohjelmiin että suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin. Kandiohjelmiin hakeneita oli 27741 ja hyväksyttyjä 3540.

Todistuksen perusteella valittujen määrä kasvoi tänä vuonna. Vakiintuneiden todistuksella valittavien hakukohteiden lisäksi todistusvalinta oli ensimmäistä kertaa käytössä teologisessa tiedekunnassa sekä elintarviketieteiden ja ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmissa maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Lisäksi kasvatustieteen kandiohjelman ruotsinkielisissä opintosuunnissa valinnan ensimmäinen vaihe on todistusvalinta.

Hakijamäärät kasvoivat jonkin verran niissä koulutusohjelmissa, jotka ottivat todistusvalinnan käyttöön.

Teologia kiinnostaa

Suurimmat muutokset hakijamäärissä tapahtui tänä vuonna lääketieteellisessä ja oikeustieteellisessä tiedekunnassa, joissa hakijamäärät kasvoivat 64 prosentilla ja 69 prosentilla verrattuna vuoteen 2017. Kasvu johtuu pääosin siitä, että sekä lääketieteellisillä aloilla että oikeustieteellisellä alalla siirryttiin yhteisvalintaan. Esimerkiksi lääketieteen yhteisvalinnassa haettiin samalla valintakokeella moneen eri yliopistoon. Aikaisemmin ei ollut mahdollista hakea samassa haussa useamman kuin yhden yliopiston lääketieteelliseen.

Hakijamäärät kasvoivat kaikissa muissakin tiedealoissa Helsingin yliopistolla. Pienin muutos tapahtui eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa (+0,7 %) ja suurin teologisessa tiedekunnassa (+14 %).

Eniten opiskelijoita eli 717 otettiin matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, jonne hakijoita oli 3136. Tiukin seula oli lääketieteellisessä, oikeustieteellisessä ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa, joihin hakijoiden määrään nähden otettiin vähiten opiskelijoita. Valtiotieteellisen tiedekunnan kandiohjelmiin pyrki 3900 hakijaa, joista hyväksyttiin 270.

Valinnan tulokset näkyvät hakijoille valtakunnallisessa Opintopolku-palvelussa. Opiskelupaikka on otettava vastaan 10.7. klo 15.00 mennessä.

 
Hakijat
Ensisijaiset hakijat
Hyväksytyt
Hakijoista hyväksyttyjä

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
2169
743
181
8,3 %

Eläinlääketieteellinen tiedekunta
751
653
68
9,1 %

Farmasian tiedekunta
1986
790
184
9,3 %

Humanistinen tiedekunta
4063
2042
540
13,3 %

Kasvatustieteellinen tiedekunta
2969
1588
526
17,7 %

Lääketieteellinen tiedekunta
7395
3862
270
3,7 %

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
1231
535
270
21,9 %

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
3136
1319
717
22,9 %

Oikeustieteellinen tiedekunta
4871
3094
242
5,0 %

Svenska social- och kommunalhögskolan
314
123
111
35,4 %

Teologinen tiedekunta
717
336
161
22,5 %

Valtiotieteellinen tiedekunta
3900
2092
270
6,9 %

 
 
 
 
 

Helsingin yliopisto yhteensä (päähaku)
27741
17177
3540
12,8 %

Tarkemmat tilastot opiskelijavalinnoista julkaistaan Helsingin yliopiston tilastosivulla viikolla 27.
Lue myös: Opetushallituksen tiedote Korkeakoulujen yhteishaussa opiskelupaikka yli 47 000 opiskelijalle

Lisätietoja antaa: Sini Saarenheimo, hakijapalveluiden päällikkö: sini.saarenheimo@helsinki.fi, p. 050 448 0840

Aloitatko opintosi syksyllä 2018? Tervetuloa Helsingin yliopistoon!

Tälle sivulle olemme keränneet sinulle asioita, ilmiöitä ja tapahtumia, jotka tekevät monen mielestä Helsingin yliopistosta ainutlaatuisen. Tutustu esimerkiksi orientaatioviikon ohjelmaan, lue Fuksiseikkailusta ja opi miten tunnistat yliopiston avuliaat opintoneuvojat.