Lasten tiedekerhoja ja tiedesyntymäpäiviä järjestetään nyt myös verkossa

LUMA-tiedekasvatuksen maksuttomat virtuaalitiedesyntymäpäivät ja -kerhot tuovat oivaltamisen iloa kaikille ikään ja asuinpaikkaan katsomatta.

Luonnontieteitä ja matematiikkaa voi harrastaa ohjatusti myös kotona. LUMA-tiedekasvatus tuo kaikkien ulottuville ohjattua tiedekerhon ja tiedesyntymäpäivien ohjelmaa, jonka voi toteuttaa esimerkiksi kotona, koulussa tai päiväkodissa. 

Välineet ja materiaalit ovat sellaisia, jotka löytyvät jo kotoa tai ovat saatavilla edullisesti lähikaupasta, kuten kerma. Kokeiden teossa voi käyttää myös esimerkiksi mustikkaa, punakaalia, elintarvikeväriä tai vitamiiniporetablettia. 

Ensimmäinen virtuaalisyntymäpäiväpaketti koostuu syntymäpäivillä katsottavasta videosta ja ohjaajille suunnatusta ohjeesta, joka sisältää kolme kemian kokeellista aktiviteettia. Ohjeet on testattu Helsingin yliopiston Kemianluokka Gadolinin järjestämillä tiedesyntymäpäivillä. Pakettia voi käyttää kotona, koulussa, päiväkodissa tai vaikkapa kerhossa. 

Ohjaana voi olla huoltaja, isovanhempi tai opettaja, ja hänen tehtävänään on helppojen alkuvalmistelujen tekeminen sekä videon pysäyttäminen kokeellisten tutkimusten ajaksi. Ohjeessa kerrotaan, mitä tarvikkeita tutkimuksissa tarvitaan ja annetaan vinkkejä oivaltamisen tukemiseen.  Aiheeseen voi tutustua esittelyvideosta

ZAU-virtuaalitiedekerho aloittaa keväällä 2020 

Keväällä 2020 lanseerattava ZAU-virtuaalikerho koostuu kuudesta tiedekerhokerrasta. Yksittäiset kerrat käsittelevät esimerkiksi matematiikkaa luonnossa ja omassa elämässä, rikasta rahankäyttöä ja oivalluksia ohjelmoinnista ja pikseleistä. Ne on suunniteltu tukemaan erityisesti matemaattisten taitojen kehittymistä sekä mielekästä matematiikan sisältöjen opiskelua. 

Kerhokerrat muodostavat kokonaisuuden, mutta niitä on mahdollista hyödyntää myös yksittäin esimerkiksi etäopetuksen tai virtuaalisen kerhotoiminnan toteuttamisen tukena. 

Materiaalit julkaistaan LUMAn verkkosivuilla yksi kerrallaan aina tiistaisin kello 10 kevään 2020 aikana tiistaista 31.3.2020 alkaen. Materiaalit ovat maksuttomia, mutta kerhon vetäjä tilaa aina materiaalin.

ZAU-virtuaalikerhokokonaisuutta pilotoidaan kevään 2020 ajan. Käyttäjiltä toivotaan kehityskommentteja. Pilottikerhon kehitystyön tuloksena rakennettu virtuaalikerho materiaaleineen julkaistaan vapaaseen käyttöön pysyväksi osaksi LUMA-keskus Suomen virtuaalista materiaalipankkia syksyllä 2020.    

ZAU-virtuaalikerho on osa LUMA-keskus Suomen ja Zonta-järjestön yhteistä ZAU-tiedekerhohanketta

Tiedekasvatus perustuu tutkimustietoon 

Maksuttomien virtuaalitiedesyntymäpäivien ja -kerhojen tavoitteena on tuoda oivaltamisen ja onnistumisen iloa kaikille ikään ja asuinpaikkaan katsomatta. Niillä halutaan kannustaa yhdessä oppimista yli sukupolvien ja rohkaista tulevaisuuden tekijöitä tieteen pariin. 

Uudet avaukset ovat osa pienten lasten ja perheiden tiedekasvatustoimintaa, jota edistetään tutkimuspohjaisesti ja osallistavasti osana LUMA-tiedekasvatusta. Ratkaisuja kehitetään yliopistoissa tulevaisuuden tekijöiden, perheiden ja opettajien tueksi.  

Helsingin yliopiston LUMA-tiedekasvatuksessa on tutkittu ja kehitetty pienten lasten tiedekasvatustoimintaa vuodesta 2013 lähtien, ja tiedesyntymäpäiviin on osallistunut yliopistolla tuhansia lapsia ja perheitä. Tiedekerhot ja -syntymäpäivät toimivat myös osana opettajankoulutusta, ja niiden ohjaajina ja suunnittelijoina toimivat tulevat opettajat.  

Helsingin yliopiston LUMA-tiedekasvatustoiminta on osa kansallista LUMA-keskus Suomen toimintaa. Keskuksen sivustolle kootaan LUMA-verkostolta joka puolelta Suomea vinkkejä matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ja opiskelun tueksi.

Lisätietoja:  

Professori Maija Aksela 

LUMA-keskus Suomen johtaja 

maija.aksela@helsinki.fi 

puh. 050 5141 450   

Topias Ikävalko 

Tiedekasvatuksen asiantuntija  

Helsingin yliopisto 

topias.ikavalko@helsinki.fi 

puh. 029 4140 885 

Iisa Rautiainen 

Kemian tiedekasvatuksen koordinaattori 

Kemianluokka Gadolin 

iisa.rautiainen@helsinki.fi 

puh. 029 4140 886  

Tiedekerhot on suunniteltu tukemaan erityisesti matemaattisten taitojen kehittymistä sekä mielekästä matematiikan sisältöjen opiskelua. (Kuva: Susan Heikkinen)