Kemianluokka Gadolin

Nestetyppidemot

www.kemianluokka.fi

Kemianluokka Gadolin on monipuolinen ja toiminnallinen kemian oppimis-, kehittämis- ja tutkimusympäristö, joka tarjoaa kiehtovia elämyksiä kouluille ja oppilaitoksille. Tavoitteena on tukea kemian oppimista ja opetusta, lisätä kemian kiinnostavuutta, kasvattaa tietoisuutta kemian alan laajasta kentästä, tarjota tietoa kemian alan opinnoista ja uravaihtoehdoista sekä antaa elämyksiä kemian oppimisesta.

Päätoimintamuotomme ovat toiminnalliset opintokäynnit, joiden aikana eri koulutusasteiden opetusryhmillä on mahdollisuus tehdä kokeellista kemiaa aidossa yliopistolaboratoriossa, tutustua molekyylimallinnuksen mahdollisuuksiin tietokoneluokissa, tavata tutkijoita ja vierailla heidän tutkimuslaboratorioissaan sekä saada tietoa kemian alasta ja opiskelusta.

Opintokäynnit ovat opetusryhmille maksuttomia. Sisältö suunnitellaan aina vierailevan opetusryhmän opettajan kanssa opetukselliset tavoitteet huomioon ottaen.

Helsingin yliopisto, yritykset, eri asteiden oppimisyhteisöt ja monet muut tahot tekevät tiivistä yhteistyötä Gadolinin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Syksyllä 2008 avattu Kemianluokka Gadolin on nimetty suomalaisen kemistin Johan Gadolinin (1760–1852) mukaan.

Opintokäynnin aihepiirin suunnitellaan ryhmän opetuksellisia tavoitteita tukevaksi. Opintokäynnillä tehtäviä töitä voi valita työohjeidemme joukosta. Vierailun ajankohdan ja keston voi valita vapaasti varauskalenteristamme. 

Opintokäynnin keston voi valita yhdestä kahdeksaan tuntiin. Opintokäynnille suunnitellaan tarpeenne mukaan kokeellista työskentelyä laboratoriossa, molekyylien mallintamista tietokoneella, vierailuita tutkimuslaboratorioihin, yleisesittely tai kierros Kumpulan kampuksella. Opintokäynti suunnitellaan tukemaan oppilasryhmän opetuksen tavoitteita sisällöllisesti ja menetelmällisesti sekä tukemaan kiinnostusta kemiaan.

Kemianluokka Gadolinin ohjaajina toimii ohjaajakoulutuksen saaneita kemian opiskelijoita. 

Voit toivoa kielitaitoisilta ohjaajiltamme opetuksen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos toivot ohjausta englanniksi tai ruotsiksi mainitse asiasta varauslomakkeen lisätietokohdasta.

 

Syyslukukauden 2018 kaikki opintokäyntiajat on varattu.
Kevään 2019 varauskalenteri avataan joulukuussa. Varauskalenteri aukeaa Helsingin yliopiston alumneille ma 3.12. klo 9.00 ja muille ma 10.12. klo 9.00. Alumneille linkki varauskalenteriin lähetetään sähköpostitse. Sama linkki päivitetään nettisivuille 10.12.  

Kaudella 2018-2019 opintokäynneillä sekä kehitystyössämme keskitymme kolmeen teemaan: 

1) Kestävä kemia ja kehitys
2) Arkipäivän kemia
3) Moderni teknologia

Tämä tarkoittaa sitä, että tarjoamme vain uusia, kehityksen alla olevia kokeellisia töitä näistä kolmesta teemasta. Iso osa aiemmilta kausilta tutuista töistä ei siis ole tänä lukuvuonna tarjolla. 

Tutustu ennen varauksen tekoa kauden 2018-2019 kokeellisiin töihin täältä.

Toiminnallinen opintokäynti Kemianluokka Gadolinissa voi koostua kolmesta komponentista: kokeellinen työskentely laboratoriossa, molekyylimallinnus, kemian tutkimukseen ja tutkijoihin tutustuminen.

Huomioithan myös vierailumahdollisuudet muihin tiedeluokkiimme.
 

1. Aloita vierailun valmistelu ajoissa. Varaus tulee tehdä viimeistään kolme (3) viikkoa ennen suunniteltua vierailuajankohtaa, mutta suuren kysynnän vuoksi emme voi taata, että vierailu järjestyy.

  • Tutustu edempänä esiteltyihin mahdollisuuksiin, mm. tarjolla oleviin kokeellisiin töihin.
  • Mieti, mitä tavoitteita suunnittelemallasi vierailulla on, esimerkiksi opetusryhmäsi oppimisen näkökulmasta ja opettamasi kurssiin/aiheeseen liittyen. 
  • Mieti, mitä kaikkea toivoisit vierailun sisällöksi.
  • Huomioi, että vierailun voi varata arkipäiviksi klo 8 ja 12 välille tai klo 12 ja 16 välille. Varauskalenterista näet tällä hetkellä vapaana olevat ajankohdat.

2.  Varaa aika Kemianluokka Gadolinin varauskalenterista tai ota yhteyttä Kemianluokka Gadoliniin vierailukäynnin varaamiseksi. Linkki kevään 2019 varauskalenteriin päivitetään näille sivuille ma 10.12.

  • Tee varaus ensisijaisesti suoraan varauskalenteriin. Varauksen voit tehdä myös soittamalla tiistaisin klo 12–15 puhelinnumeroon 02941 50462. Muina aikona voit jättää soittopyynnön, joko em. numeron puhelinvastaajaan tai sähköpostitse osoitteeseen kemianluokkagadolin@helsinki.fi
  • Kun varauksesi on käsitelty, saat varausvahvistuksen sähköpostitse.
  • Vierailun ohjaajat ottavat sinuun vielä yhteyttä lähempänä vierailun ajankohtaa (noin viikkoa ennen vierailua) ja toivottavat tervetulleiksi.
  • Otathan vierailunne ohjaajan puhelinnumeron talteen.
  • Ohjaajat ottavat ryhmänne vastaan Chemicum-rakennuksen aulassa sovittuna ajankohtana. Jos saavutte Kumpulaan myöhässä, ilmoitathan asiasta ohjaajalle.

Kaikissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä: kemianluokkagadolin@helsinki.fi.

Huom! Jos kalenterissamme on täyttä, voitte ottaa yhteyttä Aalto-yliopisto Junioriin, jonka Junior Lab toimii Espoossa Otaniemen kampuksella.

Kemianluokka Gadolin tarjoaa kouluille erinomaisen puitteet tulla aitoon kemian opiskelijalaboratorioon. Laboratoriossamme on paljon perinteisiä laboratoriovälineitä käytettävissä ja uutta modernia laboratoriotekniikkaa. Laitteista uusimpia ovat FT-IR, kaasukromatografi, spektrofotometri ja muut mittausautomaatiolaitteet. Kaasutöitä pääsee tekemään ja näkemään heliumin, hiilidioksidin ja nestetypen kanssa. Kokeellisten töiden ja laitteiden käytön opetus antavat selkeät perustiedot kemian tutkimusmenetelmistä ja teorioista töiden takana. Opetus tukee oppilaan ymmärrystä ja kiinnostusta sekä aktivoi oppilaat ajattelemaan ja oivaltamaan itse. Pyrimme käyttämään tutkivan oppimisen opetusmenetelmää ja antamaan tutkijan roolissa olemisen tunteen.

Työohjevalikoimassamme on töitä usealle eri kouluasteelle ja useaan eri aihepiiriin sopien. Kehitämme opetustamme ja uusia oppilastöitä yhdessä eri yhteistyötahojemme kanssa. Töitä on viiden eri teeman alla: arkipäivän kemiaa, vihreä kemiaa, materiaalikemia, energia ja uusimpana teemana ihminen, terveys ja hyvinvointi. Voitte valita ja toivoa mieleisiänne töitä valikoimastamme.

Laboratoriomme on varustettu riittävällä määrällä laboratoriotakkeja, suojalaseja kuin tarvittaessa käytettäviä suojakäsineitä. Nämä ovat tutkijoiden ja kemian opiskelijoiden vakiovarusteita laboratorioissa työskenneltäessä. Työskentely kanssamme on turvallista ja mielenkiintoista.

Kemianluokka Gadolinissa on tarjolla kaudella 2018-2019 valikoima kokeellisia töitä, jotka löydät täältä jaoteltuna kolmen pääteemaan: 1) arkipäivän kemia, 2) kestävä kemia ja kehitys sekä 3) moderni teknologia. Opintokäynnille tullessaan opettaja valitsee teeman, jonka sisältämistä kokeellisista töistä opintovierailun ohjelma koostuu. 

Iso osa aiemmilta kausilta tutuista töistä ei ole tänä lukuvuonna tarjolla, näitä työohjeita voit kuitenkin vapaasti käyttää ja soveltaa omaan opetukseen omalla vastuulla (työturvallisuus hyvin huomioiden).

Kemianluokka Gadolinin työohjekokoelma eli materiaalipankki löytyy täältä. Työt on lajiteltu avainsanojen, keston ja kohderyhmän mukaan. Työohjeet ovat vapaasti käytettävissä kemian opetukseen työturvallisuus hyvin huomioiden. 

Valikoimassa on myös useita näyttäviä demonstraatioita, joita vierailujen ohjaajat voivat toteuttaa.

Demonstraatiot ovat havainnollisia ja hämmästystä herättäviä, ja niiden tavoitteena on oppilaan ajattelun aktivoiminen sekä luonnonilmiön ja sen teoreettisen perustelun välisen yhteyden havainnollistaminen. Useimpia demonstraatioista on mahdollista tehdä myös koulussa.

Molekyylimallinnus on laboratoriotyöskentelyn jälkeen suosituin toimintamalli. Ohjaajamme suunnittelevat ja räätälöivät mallinnuksia teeman ja kokeellisten töiden opetusta tukevaksi. Voitte siis toivoa sopivaa aihetta mm. näistä mallinnuksista.

Opintokäyntien yhteyteen on mahdollista järjestää mm. kemian yliopisto-opiskelun esittely tai kemian tutkimusryhmien tutkimukseen ja tutkijoihin tutustumista.

Päärahoittaja

hyluma-gadolin-neste

Muut rahoittajat

AGA Oy | BASF Oy | Borealis Polymers Oy | Bruker Corporation | Kemianteollisuus ry | Kemira Oyj | UPM-Kymmene Oyj

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian osasto tarjoaa laboratoriotilan Kemianluokka Gadolinille

Laitetuki

IS-Vet Oy | Laskentaväline Oy |Metrohm Nordic Oy | Suomen 3M Oy | Thermo Fisher Scientific Oy | VWR International Oy

Lisäksi yhteistyössä

Helsingin kaupunkiKemia-lehti | Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry | Opetushallitus | Suomalaisten Kemistien Seura ry, Kemianopetuksen jaosto | Suomen Bioteollisuus ry FIB

Kemianluokka Gadolinin kehittämistyöryhmä toimii toiminnan suunnittelun tukena.

Puheenjohtaja

Professori Maija Aksela
Kemian osasto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja

Yliopistonlehtori Johannes Pernaa
Kemian osasto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Muut jäsenet

Sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela
UPM-Kymmene Oyj

Asiamies Carmela Kantor-Aaltonen
Suomen Bioteollisuus ry FIB

Tutkija Kaisa Karisalmi
Kemira Oyj

Toimitusjohtaja Timo Leppä
Kemianteollisuus ry

Henkilöstöpäällikkö Marja Ora
Borealis Polymers Oy

Tutkija Miikka Pakkala
Neste Oyj

Viestintäjohtaja Iiris Ponkala-Kauppila
BASF Oy

Asiamies Anni Siltanen
Kemianteollisuus ry

Henkilöstöpäällikkö Mika Talvio
Oy AGA Ab

Sihteerit

Koordinaattori Oona Kiviluoto
Kemian osasto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Varakoordinaattori Iisa Rautiainen
Kemian osasto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto