Stipendiaattien ja lahjoittajien juhlassa iloittiin merkityksellisistä kohtaamisista

Lahjoittajien arvokkaan tuen ansiosta jaetaan yliopiston rahastoista joka vuosi stipendejä ja apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille. Tänä vuonna yli 320 henkilöä saivat stipendejä mm. hyvästä opiskelumenestyksestä ja apurahoja gradun tekemiseen, tutkimukseen ja niihin liittyvään matkustamiseen.

Lahjoittajat ja stipendiaatit kohtasivat toisensa toukokuun alussa yliopiston varainhankinnan järjestämässä Stipendiaattien ja lahjoittajien juhlassa yliopiston päärakennuksessa. Rehtori Sari Lindblomin ja kansleri Kaarle Hämerin isännöimässä juhlassa ilo oli vahvasti läsnä: pitkän tauon jälkeen ilo kohtaamisista, yhdessäolosta ja paremmasta tulevaisuudesta. Sekä lahjoittajille että stipendinsaajille oli tärkeää tavata toisensa ja kuulla tarkemmin suunnitelmaa lahjoituksen käytöstä ja sen vaikuttavuudesta stipendinsaajalle.

Yliopiston rahastot on saanut useilta stipendiaateilta, esimerkiksi gradu-tutkielmaa työstäviltä perustutkinto-opiskelijoilta ja väitöskirjatutkijoilta ilahduttavaa palautetta myönnetyistä apurahoista. Apurahan saaneille onkin tärkeää, että rahastojen apurahat mahdollistavat jälleen aidosti esimerkiksi tutkimusmatkoja ja fyysisiä tapaamisia ympäri maailmaa toimivien opiskelija- ja tutkijakollegoiden kanssa.

– Lämmin kiitos lahjoittajillemme yhteistyöstä myös poikkeusaikoina, joita olemme eläneet kahden viime vuoden ajan. Lahjoituksilla tuetaan monipuolisesti eri alojen tutkimusta, ja niistä myönnetään vuosittain kannustusta tutkimukseen useille sadoille opiskelijoille ja tutkijoille. Yhdessä rakennamme parempaa tulevaisuutta, toteaa kansleri Hämeri.

Juhlassa kuultiin myös upeat puheenvuorot yliopiston neljästä arvosta. Totuudesta avasi professori emerita Helena Ranta, joka painotti oikeutta totuuteen ja oikeaan tietoon myös sotien ja konfliktien keskellä. Kansleri emeritus, akateemikko Ilkka Niiniluoto totesi sivistyksen olevan Helsingin yliopistolle tällä hetkellä avarakatseisuutta ja hyväntahtoisuutta, suvaitsevaisuutta ja luottamusta, huolenpitoa henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvoinnista, hoitoa koronapandemian uhreille yliopistosairaaloissa, tukea brutaalin hyökkäyksen kohteeksi joutuneille ukrainalaisille. Akatemiatutkija Timo Miettinen analysoi vapautta suhteessa eurooppalaiseen aatehistoriaan ja korosti akateemisen vapauden liittyvän olennaisesti paitsi rajojen rikkomiseen, myös päättäväisyyteen ja johdonmukaisuuteen. Yhteisöllisyydestä etenkin opiskelijan näkökulmasta kertoi stipendiaatti Priska Niemi-Sampan, joka opiskelun aikana oli saanut kuulua useampaan eri yhteisöön ja vaikuttaa niiden kautta, mikä oli inspiroinut häntä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen myös urallaan.

Katso lista vuonna 2022 yliopiston rahastoista palkituista opiskelijoista ja tutkijoista ja selaa Helsingin yliopiston Rahastot ja lahjoittajat -vuosikirjaa.