Yliopisto auttaa turvapaikanhakijoita

Helsingin yliopiston eri laitoksille ja oppiaineisiin on syntynyt spontaaneja aloitteita turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten auttamiseksi. University of Helsinki Says Welcome –tapahtuma kokoaa tekijöitä ja turvapaikanhakijoita yhteen marras-joulukuussa.

Kun yliopistonlehtori Maria Kela opettajankoulutuslaitokselta kuuli, että turvapaikanhakijat eivät ole saaneet Helsingissä suomen-opetusta lokakuun alusta asti, hän päätti tehdä asialle jotain. 

– Kilpailutuksen vuoksi suomen kielen kurssit ovat tauolla vuoden loppuun. Ehdotin siksi suomi toisena kielenä -ainedidaktiikan opiskelijoilleni, että tekisimmekin harjoitustöiden sijaan “oikeita töitä”.

Opiskelijat innostuivat ajatuksesta. He työstävät yhdessä vapaaehtoisen graafikon ja videontekijän kanssa verkkosivustoa, jonka avulla kuka tahansa voi opettaa suomen alkeita turvapaikanhakijoille.

Suomen kieli sanoo tervetuloa -opetustuokioita pidetään turvapaikanhakijoille marras-joulukuussa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa.

Suomen alkeita

Nettisivun lisäksi yliopistolla aiotaan opettaa suomea myös kasvokkain. Kelan opiskelijoiden lisäksi ajatuksesta ovat innostuneet suomen kielen opiskelijat.

Puheviestinnän kurssilla opiskelijat voivat suunnitella itse suomen kielen kurssin turvapaikanhakijoille osana puheviestinnän opintokokonaisuuttaan. Osa opiskelijoista ottaa vastuulleen opetuksen koordinoinnin ja muut opettavat.

– Opiskelijat voivat käyttää esimerkiksi Maria Kelan metodia tai muita opetustapoja, kertoo Salla Kurhila suomen kielen oppiaineesta.

Oikeusapua

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa ideoitu Helsinki Law Clinic toimisi puolestaan matalan kynnyksen neuvontapisteenä turvapaikanhakijoille. Toimintaa pilotoidaan University of Helsinki Says Welcome –tapahtumissa.  

Oikeusklinikan vastaavan opettajan Tuomas Tiittalan mukaan tarjottava apu olisi yleistä tietoa Suomen oikeusjärjestelmästä, oikeusavun tarjoajista ja perusoikeuksista.

Suunnitelmissa on myös vierailla vastaanottokeskuksessa ja auttaa vastaamaan Suomeen juuri tulleiden kysymyksiin.  

Uutta yliopistossa

Vapaaehtoistyötä jo pitkään tutkineet Anne Pessi ja Henrietta Grönlund teologisesta tiedekunnasta pitävät yliopiston aloitteita tervetulleina.

– Monissa huippuyliopistoissa vapaaehtoistyö rakentuu osaksi opintoja, mutta Suomessa se on ollut ajatuksellisesti vielä vähän vierasta, sanoo Grönlund.

Pessi pitää vapaaehtoistyötä tärkeänä myös koulutusnäkökulmasta.

– Kun opiskelijoita kannustetaan ja jopa velvoitetaan tutustumaan esimerkiksi kansalaisjärjestöihin, se on upea oppimisen ja opettamisen mahdollisuus.

Tutkijoiden mukaan Suomessa vahva usko hyvinvointivaltioon on eriyttänyt auttamistehtäviä liikaakin alan ammattilaisille, kun taas esimerkiksi yliopistot ovat keskittyneet koulutukseen. Tutkimuksen mukaan perusturvan lisäksi tarvitaan kuitenkin yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Näin saadaan parempi lopputulos, kuin jos kaikki jätettäisiin julkisen sektorin harteille.

Haluatko tulla mukaan Helsingin yliopiston Tekijä-vapaaehtoisohjelmaan? Ohjelmaan etsitään muun muassa verkkosivujen kuvittajaa Suomen kieli sanoo tervetuloa –projektiin ja lakimiesmentoreita Helsinki Law Clinic –hankkeeseen. Lue myös lisätietoja viitenä tiistaina 10.11.–8.12. järjestettävistä University of Helsinki Says Welcome –tapahtumista, jotka kokoavat yhteen yliopistolaisia ja turvapaikanhakijoita.

Tekijä - Helsingin yliopiston vapaaehtoisohjelma