Yhteystiedot

Oikeustieteellinen tiedekunta
PL 4
00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 3

Puh. 02941 911 (vaihde)

Sähköpostiosoite:
oik-tiedekunta[at]helsinki.fi

Palaute verkkosivuista:
oik-www-palaute[at]helsinki.fi

 

flamma

Tutkimustietojärjestelmä TUHAT

Lahjoita kursskirja

 

Twitter Seuraa oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Kimmo Nuotiota twitterissä
   
Helsinki Alumni -Facebook-sivu Oikeustieteellinen Facebookissa
   
Helsinki Alumni -Facebook-sivu Tutustu Helsinki Alumni -sivustoon Facebookissa ja tykkää
   
Helsinki Law -blogi Helsinki Law -blogi - Viimeisin postaus 24.09.2015: Miksi lingvistit lappaavat Venäjällä oikeudessa?

 

 

 

 

Oikeustieteellinen tiedekunta

Tiedekunta tiivistää yhteistyötä Venäjällä

Kutafin Moscow State Law -yliopiston vararehtori Larisa Petruchak ja apulaisprofessori Victor Matchekhin vierailivat marraskuussa tiedekunnassa keskustelemassa tulevasta yhteistyöstä.

Lue lisää täältä.

 

Tutkimusryhmä oikeustieteellisestä selvittämään budjetti- ja valvontavallan toteutumista

Tutkimusryhmä valtiosääntöoikeuden oppiaineesta on valittu selvittämään eduskunnan budjetti- ja valvontavallan toteutumista ja muutoksia. Kotimaisen kehityksen lisäksi selvitetään Euroopan unioniin ja rahaliittoon liittymisen vaikutuksia muutoksiin. Tutkimusryhmään kuuluvat OTT, HTM Anu Mutanen, tohtorikoulutettava, OTM Milka Sormunen, tohtorikoulutettava, VTM Klaus Tuori sekä prof. Tuomas Ojanen, joka myös johtaa tutkimushanketta.

Lue lisää eduskunnan verkkosivuilta »

 

Monica Garcia-Salmones Roviran kirja palkittiin Oslossa

ESIL (European Society of International Law) palkitsi Monica Garcia-Salmones Roviran kirjan”The Project of Positivism in International Law”. Raati kiitteli kirjaa sen kunnianhimoisesta otteesta ja oppineisuudesta sekä rohkeudesta ja merkittävästä argumentoinnista.

Lue lisää »

 

Dan Heleniuksesta vuoden väittelijä, Olli Mäenpäälle Allan Serlachius-Särkilahti -palkinto

Suomalainen Lakimiesyhdistys jakoi palkintoja ja apurahoja oikeuskulttuurin päivässä pe 6.11.2015. Allan Serlachius-Särkilahti -palkinto myönnettiin professori Olli Mäenpäälle. Vuoden 2014 väittelijän palkinnon sai OTT Dan Helenius. Myös muita palkintoja ja apurahoja jaettiin, niistä useita Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijoille ja opiskelijoille.

Lue lisää »

 

Kevään 2016 valintakoe sisältää uudistuksia

Valintaperusteet keväälle 2016 on julkistettu. Valintakoe uudistuu: muun muassa valintamenettely suomen kieltä taitavien hakukohteissa on kaksivaiheinen. Lisäksi oikeustieteellisessä tiedekunnassa noudatetaan ensimmäistä kertaa ensikertalaiskiintiöitä.

Lue lisää »

 

Oikeustieteellinen mukana auttamassa turvapaikanhakijoita

Oikeustieteellisen tiedekunnan vasta aloittanut Helsinki Law Clinic tarjoaa neuvonta-apua Suomeen saapuneille turvapaikanhakijoille. Toiminta käynnistyy University of Helsinki Says Welcome –tapahtumissa. Klinikalla tarjotaan tietoa Suomen oikeusjärjestelmästä, oikeusavun tarjoajista sekä perusoikeuksista. Helsinki Law Clinic toimii neuvontapisteenä, josta avuntarvitsijoita on tarkoitus ohjata eteenpäin. Myös muut yliopiston yksiköt ovat tehneet aloitteita turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten auttamiseksi.

Lue lisää »

 

Lahjoitusvaroilla uusia professoreita

Helsingin yliopisto perusti vuonna 2010 Tulevaisuusrahaston, jota kautta lahjoituksia kanavoitiin vahvistamaan yliopiston peruspääomaa. Oikeustieteelliseen tiedekuntaan on saatu näillä lahjoituksilla viisi uutta professuuria.

Lue lisää »

 

Kaarlo Tuorin teos kuvaa eurooppalaisen valtiosäännön teoreettisia perusteita

Kaarlo Tuorin teoksessa European Constitutionalism avautuu näkökulmia eurooppalaiseen valtiosääntöoikeuteen, joka on muotoutunut monissa eri talouden, oikeuden ja politiikan kehitysten vähittäisessä prosessissa.

Lue lisää »

 

YK:ta ja Suomen jäsenyyttä juhlistettiin seminaarilla

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Erik Castrén – instituutti ja ulkoasiainministeriö järjestivät Säätytalolla korkeatasoisen tilaisuuden, jossa etsiittiin vastauksia siihen, miten YK pystyy toimimaan ja on toiminut rauhan, turvallisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Lue lisää »

 

Pekingin ja Helsingin yliopistojen välistä yhteistyötä lujittamassa

Dekaani, professori Zhang Shouwenin johtama delegaatio Pekingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta vieraili Helsingissä elokuun 24.-25. päivänä. Vierailun tavoitteena oli keskustella tiedekuntien välisen yhteistyön kehittämisestä ja lujittamisesta.

Lue lisää »

 

"Tervetuloa tiedekuntaan"-tapahtuma kokosi alumnit ja fuksit yhteen

Alumnit ja fuksit tapasivat paneelikeskustelun merkeissä 2.9.2015 klo 16.15 alkaen Porthanian salissa PI.

Lue lisää »

 

Translationaalisen lääketieteen seminaari Porthaniassa 17.8.2015

Yksilöllistetyn lääketieteen oikeudellis-eettisten kysymysten tutkimusprojektin ja Suomen Lääkintäoikeuden ja -etiikan Seuran järjestämässä seminaarissa pääpuhujana oli Albertan yliopiston terveysoikeuden professori Timothy Caulfield.

Lue lisää »

 

28. Helsinki Summer Seminar

28. Helsinki Summer Seminar alkoi 17.8. ja siihen osallistuu yli 50 osallistujaa yli 30 eri kansallisuudesta, taustasta ja ikäryhmästä.

Lue lisää »

 

Talvivaaran kaivokseen liittyvien syytteiden käsittely - miten ympäristön turmeleminen ja ympäristölupa kytkeytyvät toisiinsa?

Talvivaaran kaivokseen liittyvässä rikosoikeudenkäynnissä konkurssiin menneen kaivosyhtiön entiselle johdolle on luettu syytteet törkeästä ympäristön turmelemisesta. Helsingin Sanomien (5.8.2015) mukaan syytetyt olivat myöntäneet ympäristön pilaamisen, mutta se oli heidän puolustuksensa perusteella tapahtunut viranomaisten lupien puitteissa. Edelleen syyttäjät ja puolustus ovat käyneet keskustelua siitä, mitä toiminnasta oli määrätty ympäristöluvan ehdoissa ja mitä ei. Ympäristörikoksissa yhdistyy rikos- ja ympäristöoikeus kiinnostavalla tavalla. Kestävästi ei kuitenkaan voida väittää, että vain ympäristöluvan ehtojen vastainen toiminta olisi rikosoikeudessa rangaistavaa tai että puutteellisia lupaehtoja noudattava toiminta olisi ilman muuta jätettävä rankaisematta.

Lue lisää professori Kai Kokon kirjoituksesta Suomen ympäristöoikeustieteen seuran blogissa

 

Leena Halila hallinto-oikeuden professoriksi

Hallinto-oikeuden dosentti, OTT, VT Leena Halila on otettu oikeustieteellisen tiedekunnan hallinto-oikeuden professorin tehtävään 1.8.2015 lukien. Professuurin opetusala on hallintomenettely- ja hallintoprosessioikeus. Hän on hoitanut tätä professuuria marraskuusta 2012 alkaen.

Lue lisää »

 

Fennovoiman ydinvoimalan rakentamislupa – puhdasta politiikkaa vai myös oikeutta?

Kesän aikana tiedotusvälineissä on käyty runsaasti keskustelua Fennovoima Oy:n omistussuhteista ja sen Hanhikiven ydinvoimalahankkeen kotimaisesta rahoituksesta. Samalla ydinvoimalahankkeen rakentamislupa on näyttäytynyt mediassa lähinnä poliittisena ratkaisuna. Ympäristöoikeudella ja lailla on kuitenkin keskeinen rooli lupapäätöksessä.

Lue lisää professori Kai Kokon kirjoituksesta Suomen ympäristöoikeustieteen seuran blogissa

 

Suomen Akatemian rahoitusta yksilöllistetyn lääketieteen oikeudellis-eettisten kysymysten tutkimusprojektille

Suomen Akatemian suunnatusta hausta myönnettiin 4.6.2015 konsortion osana 161 000 euron rahoitus yksilöllistetyn lääketieteen oikeudellis-eettisten kysymysten tutkimusprojektille 2015-19, jonka johtajana oikeustieteellisessä tiedekunnassa on professori (emeritus) Raimo Lahti ja tutkijana tohtorikoulutettava Sandra Liede. 

Projekti järjestää translationaalisen lääketieteen oikeudellista ja eettisistä kysymyksistä avoimen tutkimusseminaarin maanantaina 17.8.2015 klo 15.00–19.00 Porthanian luentosalissa PIII. Lue lisää

 

Valintakoe 2015

Hyväksyttyjen nimet ja pisterajatiedot julkaistu valintakoesivuilla

Onnea uusille opiskelijoille!

 

Tuomas Ojasesta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan puheenjohtaja

Valtioneuvosto on asettanut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan 17.6.2015 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on uusi, oikeusministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton toimielin, joka asetettiin nyt ensimmäistä kertaa. Puheenjohtajaksi valittiin valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen. Oikeustieteellisestä tiedekunnasta jäseneksi valittiin myös lääkintä- ja bio-oikeuden yliopistonlehtori Liisa Nieminen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan kokoonpano 17.6.2015 alkaen »

Tietoa lautakunnan toiminnasta lautakunnan omilta verkkosivuilta »

 

Juhlallista publiikkia vietettiin 15.6.2015

Oikeustieteellisen tiedekunnan juhlallista publiikkia vietettiin maanantaina 15.6.2015 Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasalissa.

Lue lisää »

 

Yhteistyösopimus tiedekunnan ja kiinalaisen lakitoimiston välille

Oikeustieteellinen tiedekunta ja Han Kun Lakitoimistot allekirjoittivat yhteistyösopimuksen opiskelijoiden vaihto-ohjelmasta. Opiskelijoilla on sen mukaan mahdollisuus saada lakimiestyön harjoittelua Pekingissä, Shanghaissa tai Shenzhenissä.

Lue lisää »

 

Helsingin yliopisto osallistui ensimmäistä kertaa ICC Moot Court –oikeustapauskilpailuun

Helsingin yliopisto osallistui ensimmäistä kertaa ICC Moot Court –oikeustapauskilpailuun, jonka suulliset osiot järjestettiin Haagissa 17.5. -22.5.2015. Kilpailuun osallist ui yhteensä 55 joukkuetta (330 kilpailijaa) 38 eri maasta. Helsingin yliopisto menestyi kilpailussa hyvin, sijoittuen yhteispisteissä sijalle 25.

Lue lisää »

 

Hallinto-oikeuspäivä 2015 – tutkimuksellista täydennyskoulutusta

Toukokuun 21. päivänä yliopiston päärakennuksen pieni juhlasali täyttyi hallinto-oikeudellisten kysymysten uusista tuulista kiinnostuneesta väestä. Kyseessä oli jo perinteeksi muodostunut toukokuinen täydennyskoulutustilaisuus, joka houkutteli yliopistolle noin 130 lähinnä julkissektorilla työskentelevää lakimiestä.

Lue lisää »

 

LERU:n oikeustieteellisten dekaanit vierailivat Helsingin yliopistossa

Oikeustieteellinen tiedekunta isännöi Euroopan tutkimusyliopistojen liiton LERU:n oikeustieteellisten dekaanien tapaamista 28.-29.5. Tapahtumassa puhuttiin muun muassa tohtorikoulutuksesta.

Lue lisää (englanniksi) »


Tulevia väitöksiä tiedekunnassa

promootio

 

Lisää väitöstilaisuuksista

 

Tule takaisin alumni!

hidenAlumnina löydät uudelleen vanhat, hyvät ystävät ja toverit.

Liittymällä yliopiston alumnikampukselle saat yliopiston uutiskirjeen, joka takaa, että pysyt myös opiskelujen jälkeisessä elämässä kiinnostavimman tiedon äärellä. Lue lisää »


Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

TUHAT-tutkimustietojärjestelmään