Afrikan tutkimus vahvistuu Helsingin yliopiston keskustakampuksella yhteistyössä afrikkalaisten tutkijoiden kanssa

Afrikka-tutkimuksen verkosto AfriStadi (Africa Research Forum for Social Sciences and Humanities) haluaa lisätä tietoutta ja monitieteistä humanistis-yhteiskunnallista tutkimusta Afrikasta afrikkalaisten tutkijoiden kanssa.

Professori Friederike Lüpken mukaan lokakuussa 2021 käynnistyneellä verkostolla on kaksi tärkeää tavoitetta. Ensimmäinen niistä liittyy hyvin Eurooppa-keskeiseen tiedontuotantoon. 

– On tärkeää, että lisäämme ymmärrystä Afrikasta, mutta tämä ei itsessään riitä. Meidän täytyy myös tarkastella kriittisesti omien tieteenalojemme tiedontuotantoa, Lüpke toteaa. 

Afrikka näyttäytyy usein kenttänä, josta on haettu tutkimusaineistoa kuin raaka-aineita vahvistamaan globaalissa pohjoisessa muotoiltuja kysymyksiä ja teorioita. Nämä on nähty universaaleina. Afrikkaa koskeva tieto täytyy kuitenkin nähdä relevanttina eri alojen teorianmuodostuksen kannalta – tarvitaan myös uusia näkökulmia ja uusia hyviä kysymyksiä globaalista etelästä. 

– Haluamme näyttää, että Afrikka-tutkimuksella on relevanssia ei vain Afrikka-tutkimuksen sisällä vaan myös muilla tieteenaloilla. Itse tutkin monikielisyyttä Afrikassa, ja tästä nousee paljon tärkeitä teorioita, joita kaikkien kielitieteilijöiden tulisi noteerata, Lüpke kertoo.

Toinen tärkeä tavoite on lisätä Helsingin yliopiston sisäistä yhteistyötä yhdessä afrikkalaisten tutkijoiden kanssa ja kerätä hankkeessa varoja niin, että afrikkalaiset tutkijat voivat tiiviimmin olla osa Helsingin yliopiston tutkimusyhteisöä. 

Verkosto on saanut rahoitusta Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteelliseltä instituutilta HSSH:lta, ja yksi verkoston keskeinen tavoite on myös lisätä uudenlaista menetelmällistä yhteistyötä.

AfriStadi-verkosto toimii monitieteisesti useissa tiedekunnissa

AfriStadi-verkosto edistää Helsingin yliopiston strategiaa ja Afrikka-ohjelmaa humanistis-yhteiskunnallisilla tieteenaloilla ja kokoaa yhteen alan tutkijoita kaikista keskustakampuksen tiedekunnista, kehittämispäällikkö Anna-Maria Salmi kertoo. – Meillä Helsingin yliopistossa on vahvaa osaamista kaikilla kampuksilla, ja on tärkeää, että nyt myös keskustakampuksen yhteistyö vahvistuu aivan uudella tavalla. 

AfriStadi edistää merkittävästi yliopiston Afrikka-ohjelma tavoitteita, sillä se kiihdyttää monitieteistä yhteistyötä, rakentaa kestäviä kumppanuuksia yliopiston sisällä ja ulkopuolella ja lisää vuorovaikutusta Afrikan mantereen tutkijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Verkostoon voivat liittyä jäseneksi kaikki Afrikka-tutkimusta tekevät tutkijat AfriStadin verkkosivuilla. Verkosto toivoo mukaan myös sidosryhmien edustajia, kuten kansalaisjärjestöaktiiveja ja afrikkalaisen diasporan jäseniä.  

Verkosto haluaa myös vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja ravistella luutuneita ja vanhentuneita käsityksiä Afrikasta pimeänä kehitysmaana. 

– Ihmiset väittävät usein, etteivät he tiedä mitään Afrikasta, mutta tämähän ei ole totta, vaan useimmilla on kielteisiä ennakkoluuloja ja stereotyyppisiä käsityksiä Afrikasta, joita pitää purkaa, Lüpke sanoo. – Afrikka on moninainen, kompleksinen ja moniääninen – haluamme tuoda esiin afrikkalaisia ääniä, professori jatkaa.

AfriStadi-verkosto auttaa tutkijoita löytämään toisensa ja yhdistämään voimansa  

– Yhdistämällä eri tutkimusaloja ja kehittämällä tieteidenvälistä ja tutkimukseen perustuvaa opetusta edistämme syvällisempää Afrikka-ymmärrystä yliopistoissa ja yhteiskunnassa, Lüpke toteaa.  

Tavoitteena on myös järjestää konferensseja, joissa tutkijat eri tieteenaloilta löytävät toisensa sekä seminaareja, joissa eri alojen tutkijat kohtaavat toisensa yhteisen teeman ääreltä. Verkosto järjestää myös elokuvanäytöksiä ja kulttuuritapahtumia tiedon tuottamiseksi ja jakamiseksi.

AfriStadi-verkosto keskittyy maailmanlaajuisesti yhteiskunnallisesti merkittäviin teemoihin, joita voidaan tarkastella tieteenalojen erilaisuudesta johtuen eri näkökulmista.  Tärkeitä teemoja ovat kestävä taloudellinen kehitys, laadukas osallistava koulutus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kansalaisuus ja liikkuminen, osallistavat monikieliset yhteiskunnat, terveydenhoito, poliittinen osallistuminen sekä tutkimusetiikka globaalin pohjoisen ja globaalin etelän yhteistyössä.

Afrikka-tutkijoita Helsingin yliopistossa

Alla oleva video on englanniksi. Video: Antti Vuori