Helsingin yliopisto on mukana kolmessa Suomen Akatemian uudessa lippulaivassa

Lippulaiva on alansa korkeatasoinen osaamiskeskittymä. Helsingin yliopiston uudet lippulaivat keskittyvät kvanttiteknologiaan, koulutukseen ja osaamiseen sekä matematiikan hyödyntämiseen kuvantamisessa ja mallintamisessa.

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma laajenee yhteensä neljällä uudella lippulaivalla, joista kolmessa Helsingin yliopisto on mukana. Helsingin yliopiston uudet lippulaivat keskittyvät kvanttiteknologiaan, koulutukseen ja osaamiseen sekä matematiikan hyödyntämiseen kuvantamisessa ja mallintamisessa.

Suomen Akatemia rahoittaa uusia lippulaivoja yhteensä lähes 90 miljoonalla eurolla kahdessa neljän vuoden jaksossa.

Uudet lippulaivat, joissa Helsingin yliopisto on mukana

Koulutus tulevaisuutta varten (EDUCA) -lippulaiva yhdistää kasvatustieteen, psykologian, oppimisanalytiikan, sosiologian ja taloustieteen asiantuntemuksen koulutussektorin tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Se pyrkii vahvistamaan opettajien ja rehtorien osaamista sekä koulutuspoliittisten päätösten ja kokeilujen tutkimusperusteisuutta. Lippulaivaa johtaa Jyväskylän yliopisto, ja mukana ovat Helsingin yliopiston lisäksi Aalto-yliopisto ja Turun yliopisto.

Matemaattisen mallinnuksen, havainnoinnin ja kuvantamisen (FAME) lippulaiva kehittää sovelletun matematiikan ja fysiikan menetelmiä yhteiskunnan tarpeisiin, kuten lääketieteelliseen kuvantamiseen ja satelliittidatan tulkintaan. Lippulaivaa johtaa Itä-Suomen yliopisto, ja Helsingin yliopiston lisäksi mukana ovat LUT yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Ilmatieteen laitos.

Suomen kvanttilippulaiva kokoaa yhteen kvanttimateriaalien, -laitteiden ja -informaation huippututkimusta sekä sovellusten, teknologian siirron ja markkinakäyttäytymisen tutkimuksen johtavaa asiantuntemusta. Lippulaivaa johtaa Aalto-yliopisto, ja Helsingin yliopiston lisäksi mukana ovat Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Lippulaivoissa tutkimus yhdistyy yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen

Lippulaivat ovat alansa korkeatasoisia osaamiskeskittymiä, joissa yhdistyvät tutkimus, yhteistyö yritysten ja muun yhteiskunnan kanssa sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Suomen Akatemian lisäksi lippulaivoja rahoittavat muun muassa EU, yritykset ja niiden taustaorganisaatiot kuten Helsingin yliopisto.

Helsingin yliopisto on tällä hetkellä mukana neljässä lippulaivassa. Niitä ovat Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen lippulaiva iCAN, Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus ACCC, Suomen tekoälykeskus FCAI sekä Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa (GeneCellNano). ICANia ja ACCC:tä myös johdetaan Helsingin yliopistosta.

Lue lisää Helsingin yliopiston lippulaivoista.