Lippulaivat

Helsingin yliopiston lippulaivoissa huipputason tiede yhdistyy monin tavoin yhteistyöhön yritysten ja muun yhteiskunnan kanssa. Olemme mukana neljässä Suomen Akatemian lippulaivaohjelman osaamiskeskittymässä. Tällä sivulla voit tutustua lippulaivoihin!
Mikä on Suomen Akatemian lippulaiva?

Lippulaiva on alansa korkeatasoinen ja vaikuttava osaamiskeskittymä, joka saa rahoitusta Suomen Akatemian lippulaivaohjelmasta.

Lippulaivoissa yhdistyvät korkeatasoinen tutkimus ja siitä kumpuava laaja taloudellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Lippulaivoilla luodaan tieteen avulla tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua kehittämällä muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Vaikka lippulaivaohjelma on Suomen Akatemian rahoitusmuoto, valtaosa lippulaivojen rahoituksesta tulee muualta. Merkittäviä rahoittajia ovat EU, yritykset ja lippulaivojen taustaorganisaatiot kuten Helsingin yliopisto itse. Lippulaivojen mittava ja pitkäjänteinen rahoitus tukee tiiviin yhteistyön kehittämistä eri toimijoiden kesken.

Lippulaivaohjelmassa on mukana kymmenen lippulaivaa, jotka on valittu kolmessa lippulaivahaussa. Helsingin yliopisto on mukana neljässä lippulaivassa. Kahta näistä johdetaan Helsingin yliopistosta, kahdessa Helsingin yliopisto on mukana partnerina. Lue niistä lisää tämän sivun seuraavissa osioissa.

Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen lippulaiva iCAN

Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen lippulaiva iCAN edistää yksilöllisten syöpähoitojen kehittämistä ja uusien terveysalan innovaatioiden syntyä.

iCAN yhdistää uudella tavalla täsmälääketiedettä sekä potilaiden digitaalisia terveys- ja elämäntapatietoja. Tutkimuksessa ja kehityksessä hyödynnetään Suomen ainutlaatuisia terveystietorekistereitä ja digitaalista terveydenhoitojärjestelmää. Tiedon louhintaa näistä kehitetään muun muassa keinoälyä hyödyntäen.

Lippulaivan tavoitteena on tuottaa tutkimuksen läpimurtoja ja kehittää tutkimukseen perustuvia innovaatioita, joiden avulla parannetaan syöpähoitoja ja syöpäpotilaiden elämänlaatua. Lippulaivassa potilaat ja potilasjärjestöt ovat aktiivisesti mukana tutkimusten suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä.

Helsingin yliopisto johtaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa yhteistä iCAN-lippulaivaa.

iCAN-lippulaivan johtaja on akateemikko Kari Alitalo.

Uusi tieto antaa pohjan oikean hoidon kehittämiseen kullekin potilaalle.
Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus ACCC

Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus ACCC on lippulaiva, joka kehittää ratkaisuja maailman ohjaamiseksi kohti ilmastoneutraaliutta.

ACCC arvioi ja mittaa ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat muun muassa hiilinielut ja aerosolit. Lippulaiva tutkii myös ilmansaasteiden muodostumisen monimutkaisia prosesseja. ACCC:n yhteen kokoamalla kansainvälisellä mittausasemien verkostolla on ainutlaatuista pitkän aikavälin dataa ilmakehän ja ekosysteemin vuorovaikutuksesta.

Lippulaivan tavoitteena on tuottaa entistä kattavampiin havaintoaineistoihin perustuen aikaisempaa tarkempia malleja, joiden avulla päättäjät voivat tehdä ilmaston ja ympäristön kannalta kestävämpiä päätöksiä. Yritysyhteistyö synnyttää uusia ilmanlaatua sekä ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista tukevia käytännön ratkaisuja.

Helsingin yliopisto johtaa ACCC-lippulaivaa. Mukana ovat myös llmatieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto.

ACCC-lippulaivan johtaja on akateemikko Markku Kulmala.

Jo tutkimussuunnitelmaa tehtäessä keskustelimme ja sovimme yhteistyöstä 40 yrityksen, kaupungin, tutkimuskeskuksen ja muun yhteistyökumppanin kanssa – tämä yhteistyö on suunnitelman keskiössä.
Suomen tekoälykeskus FCAI

Suomen tekoälykeskus FCAI kehittää tekoälyä, joka pystyy oppimaan, suunnittelemaan ja toimimaan yhteistyössä ihmisten kanssa monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi.

FCAI kokoaa yhteen Suomen tekoälyosaamista ja kehittää käytännön tekoälysovelluksia. FCAI yhdistää tutkijoita eri tieteenaloilta tekemään tutkimusta ja kehittämistä yhdessä yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Keskus pyrkii edistämään tekoälyn hyödyntämistä suomalaisissa yrityksissä ja yhteiskunnassa. Mukana ovat vahvasti myös tekoälyn etiikka ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Aalto-yliopisto johtaa Suomen tekoälykeskus FCAI:ta. Helsingin yliopisto on mukana lippulaivassa yhdessä VTT:n kanssa.

Suomen tekoälykeskus auttaa pitämään alan parhaat osaajat Suomessa ja tuomaan Suomeen lisää huippuosaajia ja investointeja.
Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa GeneCellNano

Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa (GeneCellNano) on lippulaiva, joka kehittää uusia tehokkaita hoitomuotoja vaikeiden kroonisten sairauksien hoitoon.

GeneCellNano keskittyy uusien biologisten lääkkeiden, biomarkkerien ja diagnostiikan innovaatioihin ja kaupalliseen kehittämiseen. Lippulaivassa ovat mukana Suomen eturivin geeni-, solu- ja nanoterapiatutkijat, kliiniset toimijat, johtavat yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat.

Helsingin yliopistossa tavoitteena GeneCellNano-lippulaivassa on kehittää erityisesti geeni-, liposomi-, nanopartikkeli- ja solun ulkopuolisiin vesikkeleihin perustuvaa terapiaa.

Itä-Suomen yliopisto johtaa GeneCellNano-lippulaivaa. Helsingin yliopisto on mukana lippulaivassa yhdessä Oulun yliopiston, Aalto-yliopiston ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun kanssa.

Tutustu myös