Una Europa -verkosto sai merkittävän jatkorahoituksen

Eurooppalaisten yliopistojen yhteinen Una Europa -verkosto on saanut Euroopan komissiolta 14,4 miljoonan euron rahoituksen. Työ tulevaisuuden eurooppalaisen yliopiston rakentamiseksi sai tunnustuksen ja voi jatkua.

Una Europa -verkoston nelivuotisen Una.Universitas-projektin komissiolta saama rahoitus on tarpeen, sillä verkoston aiempi 1Europe-projekti siihen kuuluvine ohjelmineen on päättymässä tänä vuonna. Uudenlaisten yhteisten toimintamallien ja konseptien sekä muun infran rakentaminen pelkillä verkoston jäsenmaksuilla ei onnistuisi.

– Rahoituksella on myös valtava symbolinen merkitys, sillä komission rahoituksesta on kova kilpailu useampien eurooppalaisten yliopistoverkostojen joukossa, sanoo vararehtori Hanna Snellman, joka vastaa Helsingin yliopiston Una Europa -yhteistyöstä.

Una Europa -verkosto menestyi kesällä myös toisessa erittäin kilpaillussa rahoitushausssa, kun Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) valitsi 300 miljoonan euron EIT Culture & Creativity -rahoituksen saajaksi Innovation by Creative Economies (ICE) -konsortion, jonka jäsen Una Europa on.

Tällä hetkellä Una Europaan kuuluu 11 eurooppalaista yliopistoa. Helsingin yliopisto on Una Europan jäsenenä ollut mukana valmistelemassa rahoitushakemusta, ja osa projektin rahoituksesta (noin 1,5 miljoonaa euroa) tulee suoraan Helsingin yliopistolle.

Projektin suunnittelua jatketaan syksyllä ja se käynnistyy joulukuussa 2022.

Paras osaaminen jakoon

Una Europa on eurooppalaisten yliopistojen välinen yhteistyöverkosto, allianssi, joka perustettiin vuonna 2018 vahvistamaan eurooppalaista yliopistokenttää. Helsingin yliopisto on ollut mukana verkostossa sen alusta alkaen ja virallinen jäsen vuodesta 2019 lähtien.

Belgiaan rekisteröidyn yhdistyksen johtoajatuksena on tarjota jäsenyliopistojen henkilökunnalle ja opiskelijoille uusia mahdollisuuksia opiskeluun, liikkuvuuteen ja työntekoon. Verkostoon kuuluvien yliopistojen opiskelijoille aiotaan esimerkiksi rakentaa yhteinen koulutustarjonta.

Tavoitteiden mukaan tulevaisuudessa puolet opiskelijoista suorittaisi opintoja myös kumppaniyliopistoissa joko perinteisen opiskelijavaihdon tai verkko-opetuksen kautta.

– Opiskelijoillemme ja henkilöstöllemme verkosto tarkoittaa monipuolisia kansainvälistymismahdollisuuksia muun muassa yhteistutkinto-ohjelmien, verkkokurssien, kansainvälisten harjoittelujen, tohtorikoulutuksen, tutkijaliikkuvuuden ja yhteisen henkilöstökoulutuksen muodossa, kertoo Una Europa -yhteistyön projektipäällikkö Jenna Sorjonen, joka koordinoi hakemusvalmistelua Helsingin yliopiston osalta.

– Verkoston ajatuksena on, että kukin huippuyliopisto voi tarjota verkostoon oman kaikista parhaan osaamisensa ja hakea kumppaneilta heidän parhaansa. Kaikkialla ei tarvitse tehdä kaikkea, Snellman lisää.

Kuusi tutkimuksen fokusaluetta

Una Europan panostus luonnontieteisiin vahvistuu, kun sen nykyisiin viiteen fokusalueeseen eli teemaan –  datatiede ja tekoäly, Eurooppa-tutkimus, kulttuuriperintö, kestävyys sekä yhteinen terveys – lisätään tulevaisuuden materiaalit. Yliopiston Kumpulan kampuksella on uuteen teemaan paljon annettavaa.

Eurooppa-tutkimus muutetaan fokusalueen nimenä jatkossa muotoon Eurooppa ja maailma, jotta tutkimuksen avoin luonne ja vuorovaikutus muun maailman kanssa korostuisi. Avoimuuden ja osallistavuuden lisääminen on muutenkin toiminnan kehittämisessä pinnalla. Helsingin yliopiston edelläkävijyyttä osallistamisessa arvostetaan ja suomalaiset ovatkin jatkossa avointen ja osallistavien toimintamallien rakentamisessa vahvasti mukana.

– Helsingin yliopiston erityisenä vastuualueena projektissa on opiskelijoiden aktiivisen roolin mahdollistaminen Una Europassa. Johdamme myös verkoston visio- ja kehittämistyötä opetuksen ja oppimisen sekä diversiteetin ja inkluusion teemoihin liittyen, Sorjonen kertoo.

– Toivomme saavamme taas syksyllä niin tutkijoita kuin opiskelijoita eri tiedekunnista mukaan Una Europa -yhteistyön kehittämiseen.

Verkostoon on tänä vuonna liittynyt kolme uutta yliopistoa: Universiteit Leiden, University College Dublin ja Universität Zürich. Kaikilla fokusalueilla tehdään vahvaa monitieteistä yhteistyötä.

– Rahoitus avaa tutkijoillemme, opettajillemme ja opiskelijoillemme ovia Eurooppaan, Sorjonen tiivistää.

Lue lisää

Una Europan verkkosivut

Tulevaisuuden yliopisto rakennetaan kansainvälisellä yhteistyöllä (9.6.2020)

Helsingin yliopisto mukaan UNA Europa –allianssiin: ”Rakennamme yhdessä tulevaisuuden eurooppalaista yliopistoa” (4.10.2019)

Lisätietoja