Helsingin yliopisto mukaan UNA Europa –allianssiin: ”Rakennamme yhdessä tulevaisuuden eurooppalaista yliopistoa”

UNA Europa on yksi Euroopan Unionin rahoittamista uusista verkostoista, jotka perustettiin vahvistamaan eurooppalaista yliopistokenttää. Sen tavoitteena on luoda perusteet tulevaisuuden eurooppalaiselle yliopistolle.

Helsingin yliopisto liittyi mukaan UNA Europa –allianssiin 4.10.

─ Tämä on todella merkittävä asia Helsingin yliopistolle. Olemme rakentamassa aivan uudenlaista strategista yhteistyötä eurooppalaisten kumppaniemme kanssa. UNA Europan neljä teema-aluetta datatiede ja tekoäly, Eurooppa-tutkimus, kulttuuriperintö sekä kestävyys vahvistavat oman toimintamme painopisteitä näillä aloilla. Nyt alkava yhteistyö lisää kykyämme yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen ja tuo yliopistolle mahdollisuuksia paljon kilpaillun ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen, sanoo vararehtori Hanna Snellman, joka vastaa yliopiston UNA Europa –yhteistyöstä.

UNA Europaan kuuluvat Helsingin yliopiston lisäksi Freie Universität Berlin, Universitá di Bologna,  University of Edinburgh, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid ja Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

─ Yhdessä rakennamme tulevaisuuden eurooppalaista yliopistoa yhteistyössä kumppaniemme kanssa, Snellman toteaa.

─ Helsingin yliopisto on yhteistyöhön vahvasti sitoutunut pohjoismainen kumppani, joka tuo UNA Europaan uuden ulottuvuuden niin tutkimuksen, koulutuksen, kielen kuin kulttuurinkin osalta. Koko UNA Europa –allianssi pystyy paremmin vastaamaan tulevaisuuden globaaleihin haasteisiin, kun Helsingin yliopisto tuo vahvistusta sen neljään teema-alueeseen, sanoo UNA Europan hallituksen puheenjohtaja ja Bolognan yliopiston vararehtori, professori Alessandra Scagliarini.

Uutta opetustarjontaan, mahdollisuuksia tutkimusyhteistyöhön

Yhteistyöverkoston yhtenä johtoajatuksena on tarjota yliopistojen henkilökunnalle ja opiskelijoille uusia mahdollisuuksia opiskeluun, liikkuvuuteen ja työntekoon.

─ Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi virtuaalisten oppimismahdollisuuksien lisääntymistä ja opetustarjontamme monipuolistumista. Meillä puolestaan on paljon annettavaa esimerkiksi eurooppalaiseen alkuperäiskansatutkimukseen sekä usean alan opetukseen MOOCien muodossa, kertoo Snellman.

─ Helsingin yliopisto on maailmankuulu yliopistopedagogiikan tutkimuksestaan ja sillä on merkittäviä osaamiskeskittymiä monimuoto- ja verkko-oppimisen saralla. Yliopisto tarjoaakin ainutlaatuisia uusia näkökulmia ja työkaluja oppimiseen UNA Europan jäsenille, lisää UNA Europan pääsihteeri Emily Palmer.

UNA Europa –jäsenyyden myötä Helsingin yliopisto pääsee mukaan alkuvaiheessa olevaan 1EUROPE –hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda uudenlaisia kansainvälisen opiskelun, oppimisen ja tutkimuksen konsepteja.

─ Pääsemme nyt vaikuttamaan koko Euroopan yliopistokentän tulevaisuuteen. Kolmivuotinen 1EUROPE –hanke avaa myös uusia mahdollisuuksia EU:n tutkimusrahoituksen hakemiselle, toteaa vararehtori Snellman.

─ 1EUROPEn myötä Helsingin yliopiston opiskelijat saavat aitoja kansainvälisiä opiskelumahdollisuuksia niin opiskelijaliikkuvuuden, etäopiskelun kuin näiden yhdistelmienkin kautta: mahdollisuudet kattavat allianssin myötä laajasti Euroopan eri maantieteellisiä ja kielialueita. 1EUROPE on myös yliopistolle mahdollisuus kokeilla uusia kansainvälisen opetuksen muotoja yhteistyökumppaniensa kanssa, sanoo 1EUROPE –hankkeen koordinaattori ja KU Leuvenin vararehtori, professori Peter Lievens.

Helsingin yliopisto vahvistaa parhaillaan strategisia kumppanuuksiaan ja UNA Europa -verkoston myötä avautuu mahdollisuus yhteistyöhön Euroopan perinteikkäimpien yliopistojen kanssa.

Lue lisääUNA Europan kotisivut