Tulevaisuuden yliopisto rakennetaan kansainvälisellä yhteistyöllä

Helsingin yliopisto on mukana kahdeksan eurooppalaisen yliopiston Una Europa -allianssissa. Allianssi on alusta eri tieteenalojen, yliopistojen ja maiden väliselle vaikuttavalle yhteistyölle. Sen avulla myös yliopisto-opiskelusta tulee entistä kansainvälisempää.

Mikään valtio ei hillitse ilmastonmuutosta yksin. Koronaviruksen kanssa kipuilemme kaikki niin kauan, kunnes yksikään maailman maa ei enää kärsi epidemiasta. Globaalissa maailmassa harva asia ratkaistaan ilman kansainvälistä yhteistyötä. 

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää myös Helsingin yliopistolle. Uuden, vuosien 2021–2030 strategian mukaisesti yliopisto tulee tiivistämään yhteistyötä entisestään muun muassa Euroopan tutkimusyliopistojen liitto LERUn ja Una Europa -allianssin puitteissa. 

Helsingin yliopisto liittyi Una Europa -allianssiin lokakuussa 2019. Allianssiin kuuluu kahdeksan eurooppalaista yliopistoa Bolognasta Edinburghiin ja Krakovasta Madridiin. Una Europa -yliopistoissa toimii yhteensä lähes puoli miljoonaa ihmistä – pelkästään opiskelijoita niissä on kaikkiaan 400 000. Kesäkuun alussa yhteisölle luotiin uusi brändi sekä manifesti.

Kansainvälisempi oppimisympäristö kaikille 

Manifestinsa mukaisesti Una Europa -allianssin yliopistot katsovat, että yhteiskuntien kyky ratkaista globaaleja ongelmia riippuu kansalaisten koulutustasosta. Tulevaisuuden koulutuksen tulee olla entistä kansainvälisempää. 

Mutta miten Una Europa -yhteistyö kehittää yliopistokoulutuksen kansainvälisyyttä ihan käytännössä? Helsingin yliopiston kansainvälisistä asioista vastaavalta vararehtori Hanna Snellman valottaa asiaa:

– Una Europa antaa Helsingin yliopiston opiskelijoille paljon. Allianssi edistää esimerkiksi virtuaalista kansainvälistymistä. Emme halua korvata fyysistä liikkuvuutta kuten opiskelijavaihtoja. Haluamme varmistaa, että kansainvälisiä kontakteja syntyy myös heille, joille fyysinen liikkuvuus ei syystä tai toisesta sovi, kertoo Snellman. 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan korkeakoulupoliittinen asiantuntija Heidi Rättyä on vararehtorin kanssa samoilla linjoilla. 

– Virtuaalinen kansainvälistyminen ja lyhyet liikkuvuusjaksot voivat mahdollistaa entistä kattavammin kansainvälistymisen kokemuksia Helsingin yliopiston opiskelijoille. Kansainvälistyminen opintojen aikana on opiskelijalle mittaamattoman arvokasta: globalisoituvassa maailmassa ja työelämässä tarvittavia taitoja voi oppia ainoastaan harjoittelemalla kansainvälisessä kontekstissa toimimista. Ja onhan kansainvälistyminen myös todella hauskaa!, sanoo Rättyä. 

Maailmaa muuttavaa monitieteistä tutkimusta 

Snellman ja Rättyä katsovat molemmat, että yliopistojen kansainvälinen yhteistyö on valtavan tärkeää paitsi koulutukselle myös tutkimukselle. Yhteistyö on heidän mukaansa avain globaalien haasteiden ratkaisemiseen. 

UNA Europa -allianssin yliopistojen tutkimusyhteistyö keskittyykin alueisiin, joita tarvitaan yhteiskuntien sopeutumiskyvyn ja kestävyyden parantamiseen. Uusin viidestä painopistealueista on “One Health”, yhteinen terveys. Se yhdistää eri tieteenaloja aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön erilaisten sairauksien havaitsemiseksi, estämiseksi ja hoitamiseksi. 

–Kuten COVID-19-pandemia osoittaa, ihmisten ja luonnon monimutkaisesta vuorovaikutuksesta kumpuavat terveyshaasteet vaativat nykyisten käsitteiden ja toimintamallien uudistamista. One Health hyödyntää eri maita ja tieteenaloja edustavien tutkijoiden vahvuuksia, asiantuntemusta ja näkökulmia yhteisen terveyden edistämiseksi, kertoo Snellman. 

Muita Una Europa -allianssin tutkimuksen teema-alueita ovat kestävyys, datatiede ja tekoäly, kulttuuriperintö sekä Eurooppa-tutkimus. Kaikilla teema-aloilla tehdään vahvaa monitieteistä yhteistyötä. 

Una Europa on perustettu, koska niin tieteenalat, yliopistot kuin maailman maat tarvitsevat toisiaan. Kukaan ei selviä omin avuin nykyisistä tai tulevista haasteista. Onneksi yhdessä olemme vahvoja.