Rehtori Sari Lindblom: ”Yliopistot kouluttavat osaajia tuntematonta tulevaisuutta varten”

Helsingin yliopiston rehtori Lindblom muistutti lukuvuoden avajaispuheessaan, että Suomen menestys tulevaisuudessa taataan vain osaamistasoa nostamalla ja siihen panostamalla.

Viime vuosina yhteiskunnat ovat kohdanneet isoja globaaleja kriisejä. Sari Lindblom nosti esiin, miten globaalit ja kansalliset yhteiskunnalliset kehityskulut ovat monimutkaisten tekijöiden summa ja asettavat isoja vaatimuksia yliopistokoulutukselle.

– Vaatii pitkäjänteistä tutkimusta, osaamista ja sen kautta ymmärrystä, kun ratkaisemme maailmanlaajuisia haasteita. Monitahoisten globaalien ja paikallisten haasteiden ratkaisu vaatii monia ratkaisijoita, yhteistyötä ja tieteidenvälisyyttä.

Lindblomin mukaan joustavuus ja kyky mukautua eli resilienssi on olennainen taito niin yksilöille, yhteisöille kuin kokonaisille yhteiskunnille.

– Me koulutamme osaajia tuntematonta tulevaisuutta varten. Tieteen tekeminen on uuden etsimistä ja tieto uusiutuu jatkuvasti, sen takia ratkaisevaa on taito toimia muutosten keskellä. Analyyttisen ja kriittisen ajattelun taidot ja ongelmanratkaisukyky ovat ne taidot, jotka me yliopistoista annamme. Yliopistot ovat toivon tuojia, hän sanoi.

Lindblom korosti myös yhteisöön kuulumisen merkitystä resilienssin syntymisessä.

– Olemme moninainen yhteisö, jossa ei ole sijaa rasismille tai muulle syrjinnälle. On korvaamattoman tärkeää, että jokainen meistä voi kokea olevansa osa yliopistoa. 

”Vain osaamistasoa nostamalla ja siihen panostamalla voidaan Suomen menestys taata tulevaisuudessa”

Rehtori Lindblom toi puheessaan esiin sen, että uusi hallitusohjelma sisältää yliopistojen kannalta hyviä päätöksiä, mutta myös epävarmuutta tulevaisuuden suunnasta. 

– Hallituksen päätös pitää kiinni korkeakouluindeksistä on elintärkeää yliopistojen toiminnalle. Pitkäjänteinen turvattu perusrahoitus takaa tutkimuksen ja koulutuksen jatkuvuuden. Koko Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeää on myös sitoutuminen tavoitteeseen nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä, hän totesi.

Sen sijaan toimenpiteet koulutus- ja osaamistason nostamiseksi näyttävät epävarmemmilta.

– Erityisesti esitetyt linjaukset maahanmuuton tiukennuksiin ovat herättäneet huolta yhteisössämme. Olemme maan suurimpia työnantajia, jolla on keskeinen rooli kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa, Lindblom sanoi.

Rehtori Lindblom muistutti, että Suomi tarvitsee lisää kansainvälisiä osaajia.

– Vain osaamistasoa nostamalla ja siihen panostamalla voidaan Suomen menestys taata tulevaisuudessa. Siksi maahantulon, oleskelulupien ja Suomeen jäämisen esteitä on purettava määrätietoisesti eikä rakennettava lisää.

 

***

Puheet

Rehtori Sari Lindblomin puhe lukuvuoden avajaisissa 4.9.2023

Puheenjohtaja Elisa Hyytiäinen, Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry, puhe lukuvuoden avajaisissa 4.9.2023

Hallituksen puheenjohtaja Nea Hakala, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY, puhe lukuvuoden avajaisissa 4.9.2023