Helsingin yliopiston vuosi 2019 oli akateemisesti onnistunut – sijoitustoiminta nosti kokonaistuloksen plussalle

Helsingin yliopistossa suoritettujen tutkintojen määrät kasvoivat vuonna 2019. Operatiivinen tulos toteutui budjetoidun mukaisesti ja oli 35 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Vuonna 2019 Helsingin yliopistossa opiskeli 31 600 tutkinto-opiskelijaa, jotka suorittivat 6 100 tutkintoa. Tutkintojen määrä kasvoi yli 600:lla edellisvuoteen nähden. Myös tohtoritutkintojen määrä kasvoi. Kasvu oli odotettua koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisen lähestyessä.

Noin neljännes alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista suoritettiin tavoiteajassa ja suoritusajat näyttävät lyhentyneen hieman. Vuoden sisällä tavoiteajan päättymisestä valmistui yhteensä jo noin puolet tutkinnoista.

Muiden kuin tutkinto-opiskelijoiden määrä on jatkanut kasvuaan: avoimessa yliopistossa opiskelevia oli noin kolmetuhatta enemmän kuin edellisvuonna. Suuren suosion saanut tekoälyä käsittelevä Elements of AI -verkkokurssi (MOOC) selittää osan kasvusta, mutta opiskelijavalinnan muutokset ovat myös vaikuttaneet asiaan.

Avoin julkaiseminen entistä yleisempää

Julkaisuja valmistui yhteensä lähes 11 000. Vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen määrä kasvoi edellisvuoteen nähden. Avoimen julkaisemisen edistämiseksi tehdyt toimet ovat tuottaneet tulosta: tieteellisistä artikkeleista jo lähes 60 prosenttia on julkaistu avoimissa julkaisukanavissa tai rinnakkaistallennettu Helsingin yliopiston julkaisuarkistoon.

Helsingin yliopiston tutkijat menestyivät jälleen Euroopan tutkimusneuvosto ERC:n rahoitushauissa: kymmenelle tutkijalle myönnettiin rahoitus ja lisäksi yliopisto osallistuu yhteen projektiin partnerina.

Sijoitustoiminta nosti kokonaistuloksen plussalle

Yliopiston operatiivinen tulos, eli tulos ilman sijoitustoiminnan vaikutusta, oli miinuksella 35 miljoonaa euroa. Tulos on budjetoidun ja ennusteiden mukainen. Viime vuonna sijoitukset eli arvopapereiden kurssimuutokset tuottivat niin hyvin, että yliopiston kokonaistulos oli plussalla 15 miljoonaa euroa.   

Helsingin yliopiston tulos 2010-2019 ja ennuste 2020-2023

Ennuste tehty ennen koronakriisiä.

 

 

 – Tarvitsemme vastuullista ja tuloksellista taloudenpitoa varmistaaksemme yliopistomme toimintaedellytysten säilymisen ja mahdollisuuden uudistua. Myös omavaraisuuden vahvistaminen on tärkeää. Näin linjataan myös uudessa strategiassamme, Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä sanoo.

Yliopiston henkilöstömäärä vuoden 2019 lopussa oli reilut 8 100, joista yli 4 600 oli opettajia ja tutkijoita. Henkilöstökulut olivat lähes kaksi kolmasosaa kokonaiskuluista. Toinen merkittävä kuluerä muodostuu opiskelu-, tutkimus- ja muista toiminnan edellyttämistä tiloista.

Helsingin yliopiston tulot ja menot 2019

Sijoitustoiminta vahvistaa omavaraisuutta

Kesällä 2019 yliopiston hallitus hyväksyi vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet. Yliopisto julkaisi ensimmäisen vastuullisen sijoitustoiminnan raporttinsa 28.4.2020.

Periaatteena on, että yliopisto sijoittaa vastuullisesti, esimerkiksi luopumalla sijoituksista fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin. Lisäksi sijoitustoiminnan tavoitteena on varmistaa vastuullisten sijoituskohteiden hyvä tuotto ja arvonkehitys pitkällä aikavälillä, vahvistaa yliopiston taloudellista omavaraisuutta ja taata jatkuva tuotto lahjoituksille.

Varainhankinta on keino lisätä yliopiston taloudellista omavaraisuutta ja tuloja tutkimuksen ja opiskelun tueksi. Vuonna 2020 alkaa uusi Sitran ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama vastinrahoituskausi. Vastinrahoitus tarkoittaa, että yliopiston hankkimat lahjoitukset kerrotaan tietyllä kertoimella ja tämä lisärahoitus myönnetään vastinrahoitusvaroista.

Vuoden 2020 näkymät

Koronaviruksen leviäminen ja öljyn hintasota veivät helmi-maaliskuun vaihteessa pörssit huimaan laskuun. Yliopiston sijoitustoiminta on pitkäjänteistä ja rajuihinkin kurssimuutoksiin ollaan varauduttu. Edellisinä vuosina syntynyttä arvopapereiden nousun tuottoa ei olla käytetty yliopiston toiminnan rahoittamiseen. Nyt tämä kertynyt ylijäämä pienenee. Yliopiston kokonaistulos 2020 jäänee kuitenkin negatiiviseksi kurssilaskusta johtuen.

Lue lisää:

Helsingin yliopiston tilinpäätös 2019 
Graafeja yliopiston taloudesta 
Katsaus vuoteen 2019 –julkaisu julkaistaan 30.4.2020