Helsingin yliopisto on maailman 15. paras sosiaalisessa ja taloudellisessa vaikuttavuudessa

Kansainvälinen THE University Impact -vertailu mittaa, kuinka hyvin yliopistot edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Helsingin yliopisto on maailman 15. paras, kun mitataan yliopistojen sosiaalista ja taloudellista vaikuttavuutta. Uusi THE University Impact Rankings perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vertailussa mitataan sitä, kuinka hyvin yliopistot edistävät omalla toiminnallaan kestävää kehitystä ja toteuttavat kolmatta tehtäväänsä, yhteiskunnallista vaikuttamista.

Vertailun perusteena ovat YK:n vuonna 2016 määrittelemät 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka liittyvät esimerkiksi köyhyyden poistamiseen, tasa-arvon edistämiseen ja ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan toimimiseen. THE valitsi ensimmäiseen Impact-rankingiin näistä tavoitteista 11.

Yliopistojen kokonaissijoitus määräytyi kaikille pakollisen tavoitteen Yhteistyö ja kumppanuus lisäksi yliopiston kolmesta parhaasta sijoituksesta muissa tavoitteissa. Helsingin yliopiston kokonaissijoitus 15 koostuu seuraavien tavoitteiden sijoituksista: Yhteistyö ja kumppanuus (9. sija), Rauha, oikeus ja hyvä hallinto (4.), Kestävät kaupungit ja yhteisöt (6. sija) ja Ilmastoteot (11.).

Helsingin yliopisto on listauksessa Suomen paras ja kolmanneksi paras pohjoismainen yliopisto. Ykkönen on Aucklandin yliopisto Uudesta-Seelannista. Vertailuun osallistui 560 yliopistoa 75 maasta. 

 – Sijoitus maailman 15. parhaaksi on vahva viesti siitä, että vastuullisuusasiat eivät ole meillä vain julistuksen tasolla, vaan Helsingin yliopiston tutkimuksella on merkittävää vaikutusta. Esimerkiksi kestävyystieteiden instituutti HELSUS ja ilmakehätutkimuksen keskus INAR tekevät poikkitieteellistä tutkimusta, joka auttaa ymmärtämään ilmastonmuutosta ja ratkomaan koko maapalloa koskevia kestävyyden haasteita. Huippusijoitus vahvistaa Helsingin yliopiston vetovoimaa vaikuttavaa tutkimusta tekevänä yliopistona, sanoo rehtori Jari Niemelä.

– Menestys osoittaa myös, miten tärkeää on, että jokainen yliopistolainen mieltää kestävän kehityksen tavoitteet osaksi omaa työtänsä. Olemme merkittävä yhteiskunnallinen toimija, jonka valinnat todella vaikuttavat: olemme muun muassa reilun kaupan korkeakoulu ja lisäämme uusiutuvan energian käyttöä tiloissamme.

Helsingin yliopiston sijoitukset muissa vertailun tavoitteissa olivat seuraavat: Sukupuolten tasa-arvo 31., Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 42., Vastuullista kuluttamista 76., Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja 90., Terveyttä ja hyvinvointia 93., Hyvä koulutus 101–200. ja epätasa-arvoisuuden vähentäminen 101–200.

Yliopistojen vaikuttavuusvertailu julkaistiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Times Higher Education on yksi tunnetuimmista yliopistovertailujen julkaisijoista. Useimmissa rankingeissa maailman yliopistoja arvioidaan tutkimuksen määrän ja vaikuttavuuden, opetuksen laadun, kansainvälisyyden ja maineen perusteella.

 

Tietoa THE Impact Rankinginsista

Kestävyys ja vastuullisuus Helsingin yliopistossa

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Lue lisää yliopistovertailuista ja Helsingin yliopiston ranking-menestyksestä

 

Lisätietoja:

Rehtori Jari Niemelä
029 412 2211

Vararehtori Tom Böhling (yhteiskuntavastuu, kampusten kehittäminen, yliopistoyhteisön hyvinvointi ja kaksikielisyysasiat)
029 412 2251