Angela Merkel, Sauli Niinistö ja Irja Askola Helsingin yliopiston kunniatohtoreiksi

Helsingin yliopisto järjestää kevään 2017 lopuksi kolme promootiota juhlistaakseen itsenäisen Suomen satavuotista taivalta sekä reformaation 500. merkkivuotta.

Kuukauden sisään järjestetään teologisen ja oikeustieteellisen tiedekunnan tohtoripromootiot sekä filosofisen tiedekunnan maisteri- ja tohtoripromootio. Kevään promootioissa vihitään kunniatohtoreiksi yhteensä yli 20 tieteen, kulttuurin ja yhteiskunnan eri aloilla ansioitunutta henkilöä. Kunniatohtorit julkistetaan promootioiden yhteisessä tilaisuudessa.

Filosofisen tiedekunnan kunniatohtorit

Filosofisen tiedekunnan promootiossa vihitään kunniatohtoriksi 13 tiedekunnan eri tieteenaloja edustavia ja kulttuurin sekä yhteiskunnan alalla ansioituneita henkilöitä eri puolilta maailmaa. Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan muodostavat humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen, kasvatustieteellinen ja farmasian tiedekunta.

Filosofisen tiedekunnan yhteisinä kunniatohtoreina vihitään Siltala-kustantamon toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston alumni Touko Siltala sekä liittokansleri Angela Merkel, joka vastaanottaa kunniatohtoriarvon poissaolevana.

Humanistiselta alalta kunniatohtoreiksi vihitään kansainvälisen muuttoliikkeen kärkitutkija, sosiologian professori Peggy Levitt Wellesley Collegesta ja Harvardin yliopistosta, Greifswaldin yliopiston pohjoismaisen historian professori Jens E. Olesen sekä vuorovaikutuslingvistisen tutkimussuuntauksen uranuurtaja, professori emerita Elizabeth Couper-Kuhlen.

Matemaattis-luonnontieteelliseltä alalta vihitään kunniatohtoreiksi Fieldsin mitalilla palkittu matematiikan professori Stanislav Smirnov Geneven yliopistosta, laaja-alainen geotieteilijä ja isotooppigeokemiallisen analytiikan uranuurtaja, Oslon yliopiston geologian professori Tom H. Andersen sekä suomalaisen aerosolitutkimuksen taustavaikuttaja, konetekniikan professori Peter H. McMurry Minnesotan yliopistosta.

Käyttäytymistieteellisen alan kunniatohtoreina vihitään monitieteellisen sikiötutkimuksen edistäjä, endokrinologi ja Edinburghin yliopiston molekyylilääketieteen professori Jonathan R. Seckl sekä luonnontieteiden oppimisen ja opettamisen laadun edistämisen tutkija, kasvatustieteen professori Barbara Schneider Michigan State -yliopistosta.

Bio- ja ympäristötieteiden sekä farmasian alalta kunniatohtoreiksi vihitään Floridan yliopiston ekologian professori ja teoreettisen ekologian uranuurtaja Robert D. Holt, Lontoon yliopiston Birkbeck Collegen rakennebiologian professori Helen Saibil sekä aivojen dopamiinijärjestelmän merkitystä riippuvuuden neurobiologiassa ja Parkinsonin taudin yhteydessä tutkinut neurofarmakologian professori Barry J. Hoffer Case Western Reserve -yliopistosta.

Lue lisää filosofisen tiedekunnan kunniatohtoreista:

http://fil-promootio2017.helsinki.fi/kunniatohtorit

Katso video filosofisen tiedekunnan kunniatohtori Barbara Schneiderista.

Oikeustieteellisen tiedekunnan kunniatohtorit

Oikeustieteellisen tiedekunnan tohtoripromootioiden perinne ulottuu aina vuoteen 1660, jolloin Turun Akatemiassa promovoitiin kaksi tohtoria. Promootioperinteessä olleiden katkosten vuoksi oikeustieteellinen tiedekunta järjestää nyt kymmenennen juhlallisen tohtoripromootionsa.

Oikeustieteellisen tiedekunnan kunniatohtoreiksi vihitään kansainvälisen oikeuden professori Anne Orford, oikeusneuvos Gustaf Möller, eurooppalaisen yksityisen ja kuluttajaoikeuden professori Hans-W.Micklitz, tasavallan presidentti Sauli Niinistö, Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja- asioiden pääosaston pääjohtaja Tiina Astola ja eurooppaoikeuden professori Ulf Bernitz.

Kuvassa oikeusneuvos Gustaf Möller.

Lue lisää oikeustieteellisen tiedekunnan kunniatohtoreista:

http://www.helsinki.fi/oik-promootio/kunniatohtorit.html

Katso video oikeustieteellisen tiedekunnan kunniatohtori Tiina Astolasta.

Teologisen tiedekunnan kunniatohtorit

Teologisen tiedekunnan promootiossa vihitään kunniatohtoriksi seitsemän tiedekunnan eri oppialoja edustavaa ja kulttuurin sekä yhteiskunnan alalla ansioitunutta henkilöä eri puolilta maailmaa.

Kunniatohtoreiksi vihitään rohkea yhteiskunnallinen vaikuttaja, Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola, kansainvälisesti tunnettu Luther-tutkija, Northwestern-yliopiston uskontotieteen professori Christine Helmer, uskonnontutkimuksen ansioitunut metodologi, Lancasterin yliopiston uskontotieteen professori Kim Knott, laaja-alainen, palkittu historian ja kirkkohistorian asiantuntija, professori Hartmut Lehmann, Vanhan testamentin tekstien syntyhistorian tutkija, professori Christoph Levin, Suomessa taistellut virolainen sotaveteraani, eksegetiikan ja Viron kirjallisuuden emer. professori, monsignore Vello Salo, sekä uskontokasvatusta monikulttuurisessa maailmassa tutkiva Tübingenin yliopiston uskonnonpedagogiikan professori Friedrich Schweitzer.

Lue lisää teologisen tiedekunnan kunniatohtoreista:

http://www.helsinki.fi/teol/promootio2017/kunniatohtorit.html

Katso video kunniatohtori Irja Askolasta.

Promootion historiaa

Promootioita on Suomessa järjestetty jo vuodesta 1643, jolloin järjestettiin Turun Akatemian filosofisen tiedekunnan promootio. Perinne on sittemmin jatkunut katkeamattomana koko yliopistohistorian ajan. Perinteiseen tapaan promootioiden yhteydessä myönnetään myös kunniatohtorin arvoja yliopiston korkeimpana tunnustuksena. Kunniatohtorin arvolla tiedekunnat haluavat kunnioittaa oman tieteenalansa piirissä kansainvälisesti erittäin ansioituneita professoreita sekä yhteiskunnan ja kulttuurielämän vaikuttajia. Kunniatohtoreiksi vihittävät henkilöt ovat tehneet arvokasta työtä kukin omalla sektorillaan kansallisen ja kansainvälisen kehityksen hyväksi, ja heistä useilla on ollut pitkäaikaista yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa. Helsingin yliopiston kunniatohtoreiksi on promootiovuosien varrella vihitty esimerkiksi tasavallan presidentit Urho Kekkonen, Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari ja Tarja Halonen sekä monia merkittäviä suomalaistaiteilijoita, kuten Akseli Gallen-Kallela, Jean Sibelius ja Soile Isokoski.

Filosofisen tiedekunnan promootio on Suomen akateemisista juhlista vanhin. Tiedekunnan 97. maisteri- ja tohtoripromootiota vietetään 25.–27.5.2017. Kevään juhlallisuuksien promoottorina toimii professori Patrik Scheinin kasvatustieteellisestä tiedekunnasta, juhlamenojen ohjaajana professori Jouko Rikkinen bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta, yliairuena yliopistonlehtori Outi Salminen farmasian tiedekunnasta sekä gratistana ja promootiotoimikunnan puheenjohtajana FM Mari Lehtoruusu.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa promootioperinne herätettiin henkiin 1940-luvun loppuvuosina. Tiedekunnan tohtoripromootio vietetään 18.–20.5.2017. Oikeustieteellisen tiedekunnan promoottorina toimii professori Olli Mäenpää, juhlamenojen ohjaajana professori Päivi Korpisaari ja yliairuena apulaisprofessori Sakari Melander.

Teologinen tiedekunta jatkaa promootioillaan perinnettä, joka alkoi Turun Akatemiassa jo vuonna 1648. Silloin promovoitiin ensimmäisen kerran teologian tohtori Suomessa. Jo tätä ennen suomalaisia teologian tohtoreita oli promovoitu ulkomailla. Tiedekunnan tohtoripromootiota vietetään 8.–10.6.2017. Tämän vuoden promoottorina toimii professori Aila Lauha, juhlamenojen ohjaajana dosentti Outi Lehtipuu ja yliairuena dosentti Heikki Pesonen.

 

Lisätietoja:

Filosofinen tiedekunta, promootiosihteeri Helen Metsä, p. 02941 23210, helen.metsa@helsinki.fi

Oikeustieteellinen tiedekunta, promootiosihteeri Karoliina Lauriala, p. 02941 23774, karoliina.lauriala@helsinki.fi

Teologinen tiedekunta, promootiosihteeri Maarit Elo-Valente, p. 02941 22123, maarit.elo-valente@helsinki.fi