Kissatutkimus tuottaa uutta tietoa pörröisistä ystävistämme

Kissa on yleinen ja rakastettu lemmikki, mutta myös antoisa tutkimuskohde. Helsingin yliopiston tutkijat ovat jo pitkään tutkineet kissojen luonteenpiirteitä ja muita kissojen ja omistajien elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksella on ollut konkreettista vaikutusta kissojen hyvinvointiin. Kissanpentujen suositeltu luovutusikä nostettiin vuonna 2020 14 viikkoon, aiemmasta 12 viikosta. Pentujen luovuttaminen pari viikkoa vanhempana vähentää huomattavasti erilaisia käytöshäiriöitä. Päätös pohjautui vuonna 2017 julkaistuun tutkimukseen.

Myöhäisempi vieroittaminen vähentää kissojen käytöshäiriöitä

Kissoilta löytyi seitsemän persoonallisuus- ja käyttäytymispiirrettä

Kissojen käyttäytymistä kartoitetaan kasvavassa määrin erilaisten käytösongelmien vuoksi. Käyttäytymispiirteiden lisäksi myös persoonallisuus kiinnostaa, sillä se voi olla yhteydessä käytösongelmiin.  Yli 4300 kissan aineisto 26 roturyhmästä paljasti seitsemän persoonallisuus- ja käyttäytymispiirrettä. Rotujen väliltä löytyi merkittäviä eroja.

Professori Hannes Lohen tutkimusryhmän kehittämässä kyselyssä selvitettiin persoonallisuutta ja käyttäytymistä kaikkiaan 138 väittämän avulla. Kysely sisälsi lisäksi kattavat taustatieto- ja terveysosiot. Aineiston pohjalta tunnistettiin kaikkiaan seitsemän persoonallisuus- ja käyttäytymispiirrettä:

  • leikkisyys/aktiivisuus
  • pelokkuus
  • ihmisaggressiivisuus
  • ihmissosiaalisuus
  • kissasosiaalisuus
  • sisäsiisteysongelmat (tarpeiden tekeminen vääriin paikkoihin, tarkkuus hiekkalaatikon siisteyden ja pohjamateriaalin suhteen)
  • itsensä pakonomainen peseminen.

Yksilöiden lisäksi selviä persoonallisuuseroja löytyy myös rotujen väliltä. Toisin sanoen, tietyt persoonallisuus- ja käyttäytymispiirteet ovat yleisempiä tiettyjen kissarotujen yksilöillä.

Tutkimus on kansainvälisesti laajin ja merkittävin kartoitus tähän mennessä ja mahdollistaa monenlaisia jatkotutkimuksia.

– Aikaisempien kissojen käyttäytymiskyselyiden luotettavuutta ei ole mitattu näin monipuolisesti. Kyselyt eivät ole olleet myöskään yhtä kattavia. Luotettavuuden toteaminen on keskeistä, jotta aineistosta kannattaa tehdä jatkoanalyysejä ja voi uskottavasti tunnistaa erilaisia riskitekijöitä, kertoo Lohi.

Kissoilta löytyi seitsemän persoonallisuus- ja käyttäytymispiirrettä

Kyselyllä kerätystä aineistosta on jo tehty jatkotutkimuksia, joista tässä pari esimerkkiä.

Rohkea ja sosiaalinen luonne sekä puhdas hiekkalaatikko näyttävät edistävän kissan sisäsiisteyttä

Yksi kissojen yleisimmistä haasteista ovat sisäsiisteysongelmat, jotka voivat johtaa jopa lemmikistä luopumiseen. Kissa voi esimerkiksi virtsata tai ulostaa omistajalle epätoivottuihin paikkoihin kissanhiekkalaatikon ulkopuolelle. Erityisen yleisiä sisäsiisteysongelmat ovat leikkaamattomilla kissoilla, jotka voivat myös käyttää virtsaamista hajumerkkien jättämiseen toisille kissoille eli ns. merkkailla. Merkkailu on kuitenkin kissoille luontaista käytöstä, minkä useimmat kasvattajat ymmärtävät. 

Tutkijoiden mukaan myös kissan stressi on merkittävä riskitekijä, jota voivat aiheuttaa esimerkiksi talouden muut lemmikit, virikkeiden puuttuminen tai toisaalta ympäristön toistuvat muutokset. Lisäksi kissa voi kokea kissanhiekkalaatikossa käytetyn materiaalin tai itse laatikon epämieluisaksi, jonka takia se tekee tarpeensa mieluummin johonkin muualle. Kissa on myös voinut oppia yhdistämään kivun hiekkalaatikolla käyntiin jo hoidetun sairauden yhteydessä, jonka takia kissa välttelee kissanhiekkalaatikolla käymistä. Sisäsiisteysongelmat yleisempiä pelokkailla kissoilla.

Rohkea ja sosiaalinen luonne sekä puhdas hiekkalaatikko näyttävät edistävän kissan sisäsiisteyttä

Pelokkailla kissoilla on myös muuta ongelmallista käytöstä - tottuminen vieraisiin ihmisiin jo varhaisessa vaiheessa tärkeää

Toisinaan kissojen ongelmallinen käyttäytyminen, kuten ihmisiin kohdistuva aggressiivisuus, haastaa yhteiselon ja voi johtaa jopa lemmikistä luopumiseen. Ongelmallisen käyttäytymisen taustalla voi olla erilaisia syitä, jotka tunnetaan heikosti. Kansainvälisestikin tutkimusta aiheesta on tehty hyvin vähän.

Tutkimuksessa todettiin, että tottuminen vieraisiin ihmisiin tärkeää jo pentuvaiheessa.

Kissat, jotka olivat alle 12 viikon ikäisinä tavanneet vieraita aikuisia ja lapsia vain muutaman kerran tai eivät ollenkaan, olivat pelokkaampia kuin kissat, jotka tapasivat vieraita viikoittain tai päivittäin. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu pelokkuuden voivan johtaa aggressiiviseen käyttäytymiseen, kuten sähisemiseen ja puremiseen, jos kissa ei näe muuta ulospääsyä pelottavasta tilanteesta.

Pelokkailla kissoilla on myös muuta ongelmallista käytöstä - tottuminen vieraisiin ihmisiin jo varhaisessa vaiheessa tärkeää

 

Lisätietoa kissatutkimuksesta

Lue lisää Helsingin yliopiston kissatutkimuksesta, jota tehdään yhteistyössä Folkhälsanin tutkimuskeskuksen kanssa:  

https://www.kissangeenit.fi/