Rohkea ja sosiaalinen luonne sekä puhdas hiekkalaatikko näyttävät edistävän kissan sisäsiisteyttä

Helsingin yliopiston tutkijat tunnistivat useita yhteyksiä erilaisten riskitekijöiden ja kissojen sisäsiisteysongelmien välillä. Moninaisten riskitekijöiden tunnistaminen antaa mahdollisuuden olosuhteiden muokkaamiseen kissan ympäristössä ja voi tätä kautta ehkäistä ja vähentää sisäsiisteysongelmia.

Kissa on yleinen ja rakastettu lemmikki. Yksi kissojen yleisimmistä haasteista ovat sisäsiisteysongelmat, jotka voivat johtaa jopa lemmikistä luopumiseen. Kissa voi esimerkiksi virtsata tai ulostaa omistajalle epätoivottuihin paikkoihin kissanhiekkalaatikon ulkopuolelle.

– Halusimme tutkia kissojen sisäsiisteysongelmia, koska ne ovat yleisiä ja useimmiten omistaja kokee ne hyvin haastaviksi ja epätoivotuiksi. Käyttäytymisen taustalta voi löytyä terveysongelma, kuten virtsatietulehdus, joten ensimmäinen askel ongelman selvittämiseen onkin viedä kissa asiantuntevalle eläinlääkärille, kertoo väitöskirjatutkija Salla Mikkola Helsingin yliopistosta ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksesta.

Tutkijoiden mukaan myös kissan stressi on merkittävä riskitekijä, jota voivat aiheuttaa esimerkiksi talouden muut lemmikit, virikkeiden puuttuminen tai toisaalta ympäristön toistuvat muutokset. Lisäksi kissa voi kokea kissanhiekkalaatikossa käytetyn materiaalin tai itse laatikon epämieluisaksi, jonka takia se tekee tarpeensa mieluummin johonkin muualle. Kissa on myös voinut oppia yhdistämään kivun hiekkalaatikolla käyntiin jo hoidetun sairauden yhteydessä, jonka takia kissa välttelee kissanhiekkalaatikolla käymistä.

Erityisen yleisiä sisäsiisteysongelmat ovat leikkaamattomilla kissoilla, jotka voivat myös käyttää virtsaamista hajumerkkien jättämiseen toisille kissoille eli ns. merkkailla. Merkkailu on kuitenkin kissoille luontaista käytöstä, minkä useimmat kasvattajat ymmärtävät.

Sisäsiisteysongelmat yleisempiä pelokkailla kissoilla

Tutkimuksessa hyödynnettiin ryhmän aiemmin keräämää reilun 4000 kissan kyselyaineistoa, joka sisälsi laajat tiedot kissan persoonallisuudesta, taustasta, terveydestä ja nykyisestä elinympäristöstä. Aineistosta tunnistettiin kaksi sisäsiisteyteen liittyvää käytöspiirrettä: tarpeiden teko hiekkalaatikon ulkopuolelle ja hiekkalaatikon välttäminen epäsiisteyden tai laadun vuoksi. Tutkimuksessa selvitettiin yhteensä 34 muuttujan, muun muassa erilaisten ympäristötekijöiden ja persoonallisuuspiirteiden, yhteyttä näihin kahteen käytöspiirteeseen.

– Kissan persoonallisuus vaikuttaa, sillä pelokkuus yhdistyi molempiin epätoivottuihin käytöspiirteisiin. Vähiten ongelmia esiintyi alle neljän kuukauden iässä steriloiduilla kissoilla ja eniten leikkaamattomilla sekä uroskissoilla. Vanhemmat ja lapsiperheissä asuvat kissat olivat krantumpia hiekkalaatikon puhtauden suhteen. Muista tekijöistä aktiivisuus - leikkisyys, kissasosiaalisuus, rotu ja virtsatieongelmat nousivat myös tilastollisesti merkittäviksi. Roduista eniten ongelmia keskimääräisesti esiintyi bengaleilla ja vähiten siperiankissoilla ja neva masqueradeilla, kertoo professori Hannes Lohi.

Kissasosiaalisilla kissoilla ongelmia oli vähemmän kuin epäsosiaalisilla kissoilla. Tutkijat arvelevat, että korkea arvo kissasosiaalisuudessa heijasteli kissan tulevan hyvin toimeen talouden muiden kissojen kanssa, mikä pienensi todennäköisyyttä muista kissoista aiheutuvaan stressiin ja siten sisäsiisteysongelmiin.

– Aineiston luonteen vuoksi tuloksista ei voida vetää suoria syy-seuraussuhteita, mutta vaikuttaa siltä, että ongelmia voidaan ehkäistä jo jalostusyksilöitä valittaessa suosimalla rohkeita ja sosiaalisia yksilöitä. Myös kissanhiekkalaatikon puhtaudella ja varmistamalla, että jokaiselle kissalle on taloudessa oma kissanhiekkalaatikko, voidaan vähentää sisäsiisteysongelmien todennäköisyyttä, tiivistää tulosten perusteella Mikkola.

 

Alkuperäinen artikkeli

Mikkola S, Salonen M, Hakanen E, Lohi H. Feline litter box issues associate with cat personality, breed, and age at sterilization. JAVMA (2023). DOI: doi.org/10.2460/javma.22.10.0441

Rahoittajat

Tutkimusta rahoittivat osaltaan Suomen Kissaliitto ry, Agrian ja Ruotsin kennelklubin tutkimusrahasto ja Suomen Akatemia.