Nyhtökauran kehittäjä palaa juurilleen Viikkiin

ETT Reetta Kivelä aloitti maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan työelämäprofessorina 1.9.2020. Professuurin alana on innovaatiojohtaminen ja kestävä ruokaketju, mistä Kivelällä on ainutlaatuista kokemusta.

– Olen todella innostunut! En oikein keksi, mikä olisi tärkeämpää työtä juuri nyt, kuin työ kestävän ruokaketjun parissa. Se, että saan olla mukana rakentamassa innovaatioalustaa Viikkiin, tuntuu etuoikeudelta, sanoo Kivelä.

Reetta Kivelä tuo työelämäprofessuuriin ainutlaatuisen kokemuksensa tutkimuksesta, elintarviketeollisuudesta ja näiden integroimisesta sekä innovaatiotoiminnan ketjusta.

– Ruoka-alalla opetetaan vain vähän innovointia. Uskon, että taustani ruokainnovointiketjun erilaisissa tehtävissä antaa hyvän pohjan kehittää opetusta ja toimintaa innovatiivisuuden ympärillä. Toivon myös, että tuon pisaran startup-energiaa mukanani kampukselle, Kivelä jatkaa.  

Kivelä opettaa innovaatiojohtamista tiedekunnan opiskelijoille ja toimii aktiivisesti Viikin kampuksella käynnistyvän innovaatiotoiminnan kehittämisen alkuvaiheen luomisessa.

Ensimmäisenä työtehtävänään Kivelä lähtee kiertämään kampusta ja jatkaa innovaatioalustan suunnittelua.

– Itse ajattelen ja havainnoin usein alhaalta ylöspäin ja luulen, että lähden katsomaan tiloja todellinen tai kuvitteellinen startup-alku mielessäni. Viikin innovaatioalustan rakentamisen lisäksi, lähdemme heti työstämään opintokokonaisuutta innovaatiojohtamisen ympärille.

Mitä on innovaatiojohtaminen?

Kivelän mukaan innovaatiojohtaminen on prosessi, jolla pystytään tuottamaan uusia ja maailmaa muuttavia ratkaisuja. Suurten ideoiden taustalla on usein suuria visionäärejä, mutta innovatiivisuutta pystyy myös valjastamaan.

– Paitsi prosesseista ja johtamisesta, saan jutella tulevien ammattilaisten kanssa myös luovuudesta ja intuitiosta ja muusta luonnontieteilijöiden salkkuun ehkä harvemmin kuuluvasta, Kivelä kuvailee.

Tiedekunta panostaa innovaatiotoimintaan ja yrittäjyyteen

Dekaani Ritva Toivonen toteaa, että Reetta Kivelän osaamista ja kokemusta tutkimukseen liittyvien innovaatioiden synnyttämisestä ja näistä kumpuavasta yritystoiminnasta tarvitaan erityisesti kestävän ruokaketjun innovaatioalustan rakentamisessa osaksi maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan toimintaa ja samalla koko Viikkiä.

– Lisäksi on tärkeää saada hänen panoksensa innovaatiotoiminnan johtamisen tuomiseksi pysyväksi osaksi tiedekunnan opetusta. Reetta Kivelä on myös juuri oikea henkilö systemaattisesti yhdistämään ruokajärjestelmän yritykset ja Viikin tutkimus- ja opetustoimijat hedelmällisellä tavalla keskenään, dekaani Toivonen jatkaa.

Kivelän työelämäprofessuuri integroituu hyvin tiedekunnassa syksyllä 2019 aloittaneen työelämäprofessori MMT Ilmo Arosen tehtävään, jossa korostuu käytännön yritysjohtamisen ja strategisen suunnittelun tuominen osaksi tiedekunnan ja erityisesti maatalous- ja elintarviketieteiden opetusta.

Lisäksi tiedekunnassa on aloittanut juuri uusi kestävän yrittäjyyden yliopistolehtori, Jarkko Pyysiäinen. Nämä uudet rekrytoinnit vahvistavat kaikki osaltaan yrittäjyyden ja innovatiivisen yritysjohtamisen opetusta.

– Viikin kampuksella tavoitellaan systemaattista innovaatiotoiminnan vahvistamista, joka pohjautuu vahvasti tieteen ja opetuksen perustalle. Ensimmäinen konkreettinen hanke on kestävä ruoka –teema, koska alueeseen kohdistuu juuri nyt paljon kiinnostusta yritysten piirissä ja myös opiskelijoiden ja akateemisen opetushenkilöstön piirissä asia koetaan kiinnostavaksi, dekaani Toivonen kertoo.

Viikin kampus on monipuolinen yhteistyön keskittymä jo nyt

Kivelän mukaan Viikissä on koetiloineen, laboratorioineen ja pilotteineen valtava potentiaali kehittyä vieläkin dynaamisemmaksi kestävien innovaatioiden ja kaupallisten ratkaisuiden keskukseksi. Viikissä paitsi yliopisto, myös Luke, SYKE ja Ruokavirasto tuottavat tutkittua tietoa ja pohjaa monimutkaisen ruokajärjestelmän ymmärtämiselle.

– Tämänhetkiset suunnitelmat Helsingin kaupungin ja muiden kampuksen toimijoiden kanssa kuulostavat hienoilta. Uskon, että seuraavan kolmen vuoden aikana saan laajennettua kuvaa siitä, mitkä ovat innovoinnin ja innovaatioiden kaupallistamisen todelliset kompastuskivet. Tietenkin toivon, että saamme luotua siitä ymmärryksestä aidosti yhteiskuntaa hyödyttävää toimintaa, Kivelä kuvailee tehtäväänsä.

Kivelä näkee työelämäprofessorin tehtävän eri osapuolten yhdistäjänä.

– Yhdistäjän rooli antaa valtavasti. Pyrimme rakentamaan törmäytysalustaa yrityksiin kerääntyneelle kokemukselle, viranomaisille ja yliopistoon kumuloituneelle tiedolle sekä opiskelijoiden innolle uuden edessä. Sen keskiössä saa tavata monella tavalla ajattelevia ihmisiä ja luoda yhdessä uutta.

Kivelän mukaan ruokasysteemi on ratkaisijan roolissa maapallon tulevaisuuden suhteen ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on tutkimustiedon tuottajana tietenkin ratkaisujen keskiössä.

Työelämäprofessorit yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja elinkeinoelämän yhdistäjinä

Työelämäprofessorin tehtävään Helsingin yliopistossa voidaan ottaa tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta. Tehtävä täytetään kutsusta ja se on aina määräaikainen. Työelämäprofessori työskentelee osa-aikaisena varsinaisen oman tehtävänsä ohella. Kivelän tehtävä on kolmivuotinen ja sen laajuus on 40 prosenttia työajasta.

– Työelämäprofessorin tehtävään on suunniteltu myös systemaattisten vuorovaikutuksen mallien kehittämistä opetuksen ja elinkeinoelämän toimijoiden välille, sanoo opetuksen varadekaani Janna Pietikäinen maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. 

Lue lisää

Reetta Kivelä

Reetta Kivelä aloitti Helsingin yliopistossa kemian opinnot vuonna 1996 ja vaihtoi vuonna 1998 elintarvikekemiaan. Maisteriksi hän valmistui vuonna 2003. Kivelä suoritti jatko-opinnot vuosina 2007–2011 Helsingin yliopiston viljateknologian tutkimusryhmässä. Hänen väitöskirjansa valittiin vuonna 2011 Helsingin yliopiston soveltavien biotieteiden vuoden väitöskirjaksi. Vuonna 2018 hänet valittiin Helsingin yliopiston Vuoden Alumniksi.

Kivelä tunnetaan suureen suosioon nousseesta vegaanisesta nyhtökaurainnovaatiosta, jota hän on ollut kehittämässä ja luomassa alkaen perustutkimuksesta yrityksen perustamiseen ja tuotteen kaupallistamiseen ja markkinoiden vakiinnuttamiseen.