Arctic Avenue – uusi strategisen kumppanuuden kärkihanke Tukholman yliopiston kanssa

Helsingin yliopisto ja Tukholman yliopisto ovat aloittaneet uuden yhteishankkeen, jossa tehdään arktista tutkimusta. Arctic Avenue -hankkeen tavoitteena on nostaa ylipistot arktisen tutkimuksen kansainväliselle kärkipaikalle.

Helsingin yliopistolla on ollut vuodesta 2014 strateginen kumppanuus Tukholman yliopiston kanssa. Siinä on tehty menestyksekästä yhteistyötä mm. Itämeri-tutkimuksessa. Uudella Arctic Avenue -hankkeella yliopistot kiihdyttävät erinomaista yhteistyötä, nyt arktisessa tutkimuksessa.

Arctic Avenue -hanketta johtavat professori Atte Korhola Helsingin yliopistosta ja apulaisprofessori Nina Kirchner Tukholman yliopistosta. Projektin rahoitus on yhteensä 600.000 euroa, jonka molemmat yliopistot rahoittavat puoliksi. 

Tällä hetkellä arktinen alue lämpenee ennennäkemättömällä tavalla. Vaikutukset ovat paikallisia ja kohdistuvat arktiseen luontoon ja siellä eläviin ihmisiin. Vaikutukset eivät kuitenkaan rajoitu arktiselle alueelle vaan ne ovat globaaleja ja kauaskantoisia. Yhtenä esimerkkinä on se, että arktisen alueen viimeaikaiset muutokset ovat voineet vaikuttaa voimakkaisiin sääilmiöihin eri puolella maailmaa. Tämä taas voi uhata globaalia ruokatuotantoa.

– Olemme ylpeitä vahvasta monitieteisestä arktisesta tutkimuksestamme, jota molemmissa yliopistoissa tehdään ilmastonmuutoksen torjumiseksi, toteavat vararehtorit Hanna Snellman Helsingin yliopistosta ja Clas Hättestrand Tukholman yliopistosta.

– Yhdistämällä voimamme muodostamme houkuttelevan tutkimusympäristön arktiselle huippututkimukselle, joka tuo eri alojen ja yksiköiden tutkijat molemmista yliopistoista yhteen.

Kummassakin yliopistossa on myös erinomaista tutkimusinfrastruktuuria, muun muassa arktisia tutkimusasemia. Arctic Avenuen yhtenä tavoitteena onkin vahvistaa asemia arktisen huippututkimuksen alustoina.

– Arctic Avenue tukee pyrkimystämme nousta arktisen tutkimuksen kansainväliselle kärkipaikalle. Saamme entistä kattavamman kuvan niistä tekijöistä ja prosesseista, jotka vaikuttavat muutoksiin arktisella alueella. Tämä auttaa meitä myös tekemään tulevaisuutta koskevia ennusteita, sanoo Helsingin yliopiston tutkimusryhmän johtaja Atte Korhola.

– Yhteistyömme perustuu myös siihen, että kumpikin yliopisto tuo yhteistyöhön vähän erilaista asiantuntemusta ja vahvuutta. Tätä tarvitaan, jotta saamme paremman kokonaiskuvan muuttavasta arktisesta alueesta. Arctic Avenue luo kukoistavan tutkimusympäristön, jossa myös nuoret tutkijat voivat kasvaa ja kehittyä, jatkaa Tukholman yliopiston tutkimusryhmän johtaja Nina Kirchner.

Arctic Avenue käynnistyy maaliskuussa pidettävällä tutkimusseminaarilla. Seuraa Arctic Avenueta twitterissä: #ArcticAvenue

---------------------

Arctic Avenue on Helsingin ja Tukholman yliopiston strategisen kumppanuuden uusi kärkihanke. Siinä on mukana yksiköitä kummastakin yliopistosta:

Helsingin yliopistossa:
Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Kestävyystieteen instituutti (HELSUS)
Ilmakehätieteiden keskus (INAR)
Fysiikan osasto
Geotieteiden ja maantieteen osasto

Tukholman yliopistossa:
Bolin Centre for Climate Research

Lisätietoja Arctic Avenuen johtajilta: Atte Korhola (atte.korhola@helsinki.fi) ja Nina Kirchner (nina.kirchner@natgeo.su.se)